Направи запитване
ТРЗ калкулатор
Цени счетоводство
Счетоводна къща Контабил Русе

Цени

Счетоводни услуги

Цена на счетоводните услуги

Цената на счетоводните услуги, предлагани от КОНТАБИЛ ЕООД се определя в зависимост от:

 • това дали фирмата е регистрирана или нерегистрирана по ЗДДС;
 • броя на осигурените лица;
 • общия брой на получените и издадените фактури;
 • месечния оборот (сумата на приходите от продажби без ДДС).

Цената на счетоводните услуги не зависи от:

 • характера на дейността – услуги, търговия, производство, строителство и др.;
 • вида и мястото на дейността – в България, извършване на вътреобщностни доставки към ЕС, внос, износ и др.

В предложения калкулатор се избира вида и мястото на дейността като илюстрация на това, че цената не се променя. Цената не се увеличава, ако фирмата се занимава с производство или ако извършва вътреобщностна търговия или износ.

Цената не зависи от броя на обектите на фирмата, броя на касовите апарати и броя на банковите сметки. Цената не се увеличава, ако фирмата има данъчни проверки или ревизии или ако възстановява ДДС.

Цената не зависи от юридическата форма на фирмата - дружество с ограничена отговорност, едноличен търговец, събирателно дружество, акционерно дружество, кооперация, неправителствена организация, дружество по ЗЗД и други.

За улеснение на всички наши клиенти - фирми в Русе, предлагаме:

 • Таблица с ориентировъчни цени на счетоводните услуги за фирми - нерегистрирани по ДДС и примери с цени за водене на счетоводство;
 • Таблица с ориентировъчни цени на счетоводните услуги за фирми - регистрирани по ДДС и примери с цени за водене на счетоводство;
 • Калкулатор за цените на счетоводните услуги;
 • Цени за регистрация на ООД.
calculator icon

Цени за фирми нерегистрирани по ЗДДС

Цени за месечен абонамент за счетоводни услуги за фирми нерегистрирани по ЗДДС:

Фирми, нерегистрирани по ЗДДС
Брой фактури на месец Брой осигурени (заети) лица
1 зает 2 заети 3 заети
до 39 фактури 30 лева 40 лева 50 лева
от 40 до 59 фактури 40 лева 50 лева 60 лева
от 60 до 79 фактури 50 лева 60 лева 70 лева
от 80 до 99 фактури 60 лева 70 лева 80 лева
от 100 до 119 фактури 70 лева 80 лева 90 лева

над 120 фактури
+10 лева
за всеки
20 ф-ри
+10 лева
за всеки
20 ф-ри
+10 лева
за всеки
20 ф-ри

Забележки:

 • Цените са валидни за фирми – нерегистрирани по ДДС.
 • Заети лица са всички осигурени лица във фирмата - самоосигуряващи се и работещи по трудов договор.
 • За всяко допълнително осигурено лице се заплаща допълнително 10 лв.
 • Ако фирмата има 40 издадени и получени фактури, цената се увеличава с 10 лв. Цената се увеличава с по 10 лв. за всеки 20 допълнителни получени или издадени фактури.
 • Цените се закръглят надолу до всеки пълни 10 лв.
 • Годишното счетоводно и данъчно приключване, съставянето и подаването на годишна данъчна декларация, съставянето на годишен финансов отчет са включени в цената.
 • Фактура е една получена или издадена фактура.
 • Цената не зависи от вида на дейността - търговия, услуги или производство.
 • За фирми, нерегистрирани по ДДС, в които няма осигурени лица, или има само самоосигуряващи се лице, има  възможност за годишно счетоводно приключване с еднократна такса от 200 лв.
 • Посочените цени са примерни на база стандартния пакет услуги, предлагани с договора за абонаментно счетоводно обслужване на фирми от Русе или от друга част на страната.

Примерни цени на счетоводни услуги за фирми, нерегистрирани по ЗДДС

Пример 1
Регистрация по ДДС:
не
Вид на дейността:
Услуги
Брой осигурени лица:
1
Брой фактури:
20
Цена: 30,00 лв.
Пример 2
Регистрация по ДДС:
не
Вид на дейността:
Търговия
Брой осигурени лица:
2
Брой фактури:
30
Цена: 40,00 лв.
Пример 3
Регистрация по ДДС:
не
Вид на дейността:
Търговия
Брой осигурени лица:
3
Брой фактури:
30
Цена: 50,00 лв.

Направи запитване за цената на счетоводните услуги

Ориентировъчни цени за фирми регистрирани по ЗДДС

Цени за месечен абонамент за счетоводни услуги за фирми регистрирани по ЗДДС:

Фирми, регистрирани по ДДС
Брой фактури на месец Брой осигурени (заети) лица
1 зает 2 заети 3 заети
без дейност 50 лева 60 лева 70 лева
до 19 фактури 60 лева 70 лева 80 лева
от 20 до 29 фактури 70 лева 80 лева 90 лева
от 30 до 39 фактури 80 лева 90 лева 100 лева
от 40 до 49 фактури 90 лева 100 лева 110 лева
от 50 до 59 фактури 100 лева 110 лева 120 лева
от 60 до 69 фактури 110 лева 120 лева 130 лева
от 70 до 79 фактури 120 лева 130 лева 140 лева
от 80 до 89 фактури 130 лева 140 лева 150 лева
от 90 до 99 фактури 140 лева 150 лева 160 лева
от 100 до 109 фактури 150 лева 160 лева 170 лева
от 110 до 119 фактури 160 лева 170 лева 180 лева

над 120 фактури
+10 лева
за всеки
10 ф-ри
+10 лева
за всеки
10 ф-ри
+10 лева
за всеки
10 ф-ри

Забележки:

 • Цените са валидни за фирми, регистрирани по ЗДДС за дейност на територията на България.
 • Цените от таблицата са валидни при месечен оборот до 10 000 лв. без ДДС. Цените, изчислени с калкулатора са валидни за зададения оборот.
 • Заети лица са всички осигурени лица във фирмата - самоосигуряващи се и работещи по трудов договор.
 • За всяко допълнително осигурено лице се заплаща допълнително 10 лв.
 • Ако фирмата има 20 издадени и получени фактури, цената се увеличава с 10 лв. Цената се увеличава с по 10 лв. за всеки 10 допълнителни получени или издадени фактури.
 • Цените се закръглят надолу до всеки пълни 10 лв.
 • Годишното счетоводно и данъчно приключване, съставянето и подаването на годишна данъчна декларация, съставянето на годишен финансов отчет са включени в цената.
 • Фактура е една получена или издадена фактура.
 • Цената не зависи от вида на дейността - търговия, услуги или производство.
 • Цената не се увеличава, ако фирмата извършва вътреобщностна търговия със страни от Европейския съюз или износ.
 • Посочените цени са примерни на база стандартния пакет услуги, предлагани с договора за абонаментно счетоводно обслужване на фирми от Русе или от друга част на страната.

Примерни цени на счетоводни услуги за фирми регистрирани по ЗДДС

Пример 1
Регистрация по ДДС:
да
Вид на дейността:
Услуги
Брой осигурени лица:
2
Брой фактури:
10
Цена: 70,00 лв.
Пример 2
Регистрация по ДДС:
да
Вид на дейността:
Търговия
Брой осигурени лица:
5
Брой фактури:
50
Цена: 140,00 лв.
Пример 3
Регистрация по ДДС:
да
Вид на дейността:
Търговия
Брой осигурени лица:
5
Брой фактури:
150
Цена: 240,00 лв.
Пример 4
Регистрация по ДДС:
да
Вид на дейността:
Услуги
Място на дейността:
Продажби в ЕС
Месечен оборот в лева:
20000
Брой осигурени лица:
5
Брой фактури:
10
Цена: 160,00 лв.

Направи запитване за цената на счетоводните услуги

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах