Счетоводна къща Контабил Русе

Цени

Цена на счетоводните услуги

Цената на счетоводните услуги, предлагани от КОНТАБИЛ ЕООД се определя в зависимост от:

 • това дали фирмата е регистрирана или нерегистрирана по ЗДДС;
 • броя на осигурените лица;
 • общия брой на получените и издадените фактури;
 • месечния оборот (сумата на приходите от продажби без ДДС).

Цената на счетоводните услуги не зависи от:

 • характера на дейността – услуги, търговия, производство, строителство и други;
 • вида и мястото на дейността – в България, извършване на вътреобщностни доставки към ЕС, внос, износ и други.

В предложения калкулатор се избира вида и мястото на дейността като илюстрация на това, че цената не се променя. Цената не се увеличава, ако фирмата се занимава с производство или ако извършва вътреобщностна търговия или износ.

Цената не зависи от броя на обектите на фирмата, броя на касовите апарати и броя на банковите сметки. Цената не се увеличава, ако фирмата има данъчни проверки или ревизии или ако възстановява ДДС.

Цената не зависи от юридическата форма на фирмата - дружество с ограничена отговорност, едноличен търговец, събирателно дружество, акционерно дружество, кооперация, неправителствена организация, дружество по ЗЗД и други.

В цената е включено вземането и носенето на документи от и до офиса, магазина или обекта на клиента.

За улеснение на клиентите - фирми от цяла България, предлагаме:

 • Таблица с цените на счетоводните услуги за фирми - нерегистрирани по ДДС и примери с цени за водене на счетоводство;
 • Таблица с цените на счетоводните услуги за фирми - регистрирани по ДДС и примери с цени за водене на счетоводство;
 • Калкулатор за цените на счетоводните услуги.
calculator icon

Цени за фирми нерегистрирани по ЗДДС

Цени за месечен абонамент за счетоводни услуги за фирми нерегистрирани по ЗДДС
с месечен оборот до 4 999 лв.:

Фирми, нерегистрирани по ЗДДС
Брой фактури на месец Брой осигурени (заети) лица
1 зает 2 заети 3 заети
до 19 фактури 50 лева 70 лева 90 лева
от 20 до 39 фактури 60 лева 80 лева 100 лева
от 40 до 59 фактури 70 лева 90 лева 110 лева
от 60 до 79 фактури 80 лева 100 лева 120 лева
от 80 до 99 фактури 90 лева 110 лева 130 лева

над 100 фактури
+10 лева
за всеки
20 ф-ри
+10 лева
за всеки
20 ф-ри
+10 лева
за всеки
20 ф-ри

Забележки:

 • Цените са валидни за фирми – нерегистрирани по ДДС с месечен оборот (сума на продажбите) до 4 999 лв.
 • Заети лица са всички осигурени лица във фирмата - самоосигуряващи се и работещи по трудов договор.
 • За всяко допълнително осигурено лице се заплащат допълнително 20 лв.
 • Ако фирмата има 20 издадени и получени фактури, цената се увеличава с 10 лв. Цената се увеличава с по 10 лв. за всеки 20 допълнителни получени или издадени фактури.
 • Фактура е една получена или издадена фактура.
 • КОНТАБИЛ предлага за клиентите безплатна програма за фактуриране онлайн. Фактурите, издадени в тази програма не се включват в броя на фактурите за месеца и при изчисляване на таксата за счетоводство.
 • Годишното счетоводно и данъчно приключване, съставянето и подаването на годишна данъчна декларация, съставянето на годишен финансов отчет са включени в цената.
 • За фирми, нерегистрирани по ДДС, в които няма осигурени лица, или има само самоосигуряващo се лицe, има възможност за годишно счетоводно приключване с еднократна такса от 300 лв.
 • Посочените цени се отнасят за пълния пакет услуги, предлагани с договора за абонаментно счетоводно обслужване на фирми от цяла България.

Примери за цени на счетоводни услуги за фирми, нерегистрирани по ЗДДС

Пример 1
Регистрация по ДДС:
не
Вид на дейността:
Услуги
Брой осигурени лица:
1
Брой фактури:
15
Цена: 50 лв.
Пример 2
Регистрация по ДДС:
не
Вид на дейността:
Търговия
Брой осигурени лица:
2
Брой фактури:
25
Цена: 80 лв.
Пример 3
Регистрация по ДДС:
не
Вид на дейността:
Търговия
Брой осигурени лица:
3
Брой фактури:
35
Цена: 100 лв.

Направи запитване за цената на счетоводните услуги


Цени за фирми регистрирани по ЗДДС

Цени за месечен абонамент за счетоводни услуги за фирми, регистрирани по ЗДДС
и фирми, нерегистрирани по ЗДДС с месечен оборот над 5 000 лв.:

Фирми, регистрирани по ДДС
Брой фактури на месец Брой осигурени (заети) лица
1 зает 2 заети 3 заети
до 19 фактури 100 лева 120 лева 140 лева
от 20 до 29 фактури 110 лева 130 лева 150 лева
от 30 до 39 фактури 120 лева 140 лева 160 лева
от 40 до 49 фактури 130 лева 150 лева 170 лева
от 50 до 59 фактури 140 лева 160 лева 180 лева
от 60 до 69 фактури 150 лева 170 лева 190 лева
от 70 до 79 фактури 160 лева 180 лева 200 лева
от 80 до 89 фактури 170 лева 190 лева 210 лева
от 90 до 99 фактури 180 лева 200 лева 220 лева
от 100 до 109 фактури 190 лева 210 лева 230 лева
от 110 до 119 фактури 200 лева 220 лева 240 лева

над 120 фактури
+10 лева
за всеки
10 ф-ри
+10 лева
за всеки
10 ф-ри
+10 лева
за всеки
10 ф-ри

Забележки:

 • Цените са валидни за фирми, регистрирани по ЗДДС и за фирми, нерегистрирани по ЗДДС с месечен оборот над 5 000 лв.
 • Цените от таблицата са валидни при месечен оборот до 9 999 лв. без ДДС. Цените, изчислени с калкулатора са валидни за зададения оборот.
 • Заети лица са всички осигурени лица във фирмата - самоосигуряващи се и работещи по трудов договор.
 • За всяко допълнително осигурено лице се заплащат допълнително 20 лв.
 • Ако фирмата има 20 издадени и получени фактури, цената се увеличава с 10 лв. Цената се увеличава с по 10 лв. за всеки 10 допълнителни получени или издадени фактури.
 • Фактура е една получена или издадена фактура.
 • КОНТАБИЛ предлага за клиентите безплатна програма за фактуриране онлайн. Фактурите, издадени в тази програма не се включват в броя на фактурите за месеца и при изчисляване на таксата за счетоводство.
 • Цената не зависи от вида на дейността - търговия, услуги или производство.
 • Цената не се увеличава, ако фирмата извършва вътреобщностна търговия със страни от Европейския съюз или износ.
 • Годишното счетоводно и данъчно приключване, съставянето и подаването на годишна данъчна декларация, съставянето на годишен финансов отчет са включени в цената.
 • Посочените цени се отнасят за пълния пакет услуги, предлагани с договора за абонаментно счетоводно обслужване на фирми от цяла България.

Примери за цени на счетоводни услуги за фирми регистрирани по ЗДДС

Пример 1
Регистрация по ДДС:
да
Вид на дейността:
Услуги
Брой осигурени лица:
1
Брой фактури:
10
Цена: 100 лв.
Пример 2
Регистрация по ДДС:
да
Вид на дейността:
Търговия
Брой осигурени лица:
3
Брой фактури:
50
Цена: 180 лв.
Пример 3
Регистрация по ДДС:
да
Вид на дейността:
Търговия
Брой осигурени лица:
5
Брой фактури:
150
Цена: 320 лв.

Направи запитване за цената на счетоводните услуги


Цени на счетоводни услуги за фирми с месечен оборот над 10 000 лв.

За фирмите с месечен оборот над 10 000 лв. цената зависи от броя на осигурените лица, от броя на фактурите и от месечния оборот. Оборотът е сумата на приходите от продажби без ДДС. Оборотът включва издадените фактури за продажба и продажбите, платени в брой и отчетени с касов апарат. Цените по-горе са валидни за месечен оборот по-малък от 10 000 лв. При месечен оборот от 10 000 лв. и повече, цената се увеличава.

Цената на счетоводството се увеличава по следните правила:

 • Ако оборотът е до 9999.99 лв., то цената не се увеличава.
 • Ако оборотът е по-голям или равен на 10 000 лв., но-по-малък от 50 000 лв. цената се увеличава с 10 лв. плюс още 10 лв. за всеки 2000 лв. оборот над 10 000 лв.
 • Ако оборотът е по-голям или равен на 50 000 лв., но-по-малък от 300 000 лв. възнаграждението се увеличава с 210 лв. плюс още 10 лв. за всеки 5000 лв. оборот над 50 000 лв.
 • Ако оборотът е по-голям или равен на 300 000 лв., възнаграждението се увеличава с 710 лв. плюс още 10 лв. за всеки 20 000 лв. оборот над 300 000 лв.

Например, при оборот от 20 000 лв., цената се увеличава с 60 лв., а при оборот от 30 000 лв., цената се увеличава с 110 лв.

Причината за този начин на таксуване е по-силният интерес от страна на контролните органи към фирми с по-голяма дейност.

Пример 1
Регистрация по ДДС:
да
Вид на дейността:
Услуги
Месечен оборот в лева:
15000
Брой осигурени лица:
3
Брой фактури:
35
Цена: 190 лв.
Пример 2
Регистрация по ДДС:
да
Вид на дейността:
Услуги
Месечен оборот в лева:
25000
Брой осигурени лица:
4
Брой фактури:
45
Цена: 270 лв.
Пример 3
Регистрация по ДДС:
да
Вид на дейността:
Търговия
Месечен оборот в лева:
60000
Брой осигурени лица:
6
Брой фактури:
65
Цена: 480 лв.

Направи запитване за цената на счетоводните услуги


Цени на счетоводни услуги за фирми регистрирани по ЗДДС с дейност в Европейския съюз и износ

Тук даваме примери за цените на счетоводните услуги за фирми, регистрирани по ЗДДС с дейност в Европейския съюз и износ. Общите правила за определяне на цената не се променят и цената зависи от броя на осигурените лица, от броя на фактурите и от оборота. Дейността в Европейския съюз може да бъде:

 • Вътреобщностни доставки на стоки (ВОД), при които стоките се продават от територията на България до друга страна-член на Европейския съюз.
 • Вътреобщностни придобивания на стоки (ВОП).
 • Тристранни операции.
 • Услуги към фирми от други страни-членки на Европейския съюз.

В цената е включено и подаването на декларации за ИНТРАСТАТ при ВОП и ВОД на стоки.

Износ означава, че изнасяме стоките извън територията на европейския съюз. Стоките се обмитяват на митницата с нулева ставка и се съставя митническа декларация за износ на стоки. Внос означава, че внасяме стоките от страни извън европейския съюз. Стоките се обмитяват на митницата с мита и ДДС и се съставя митническа декларация за внос на стоки. За съставянето на митническите декларации имате нужда от митническа агенция, като можем да Ви препоръчаме такава.

Фирмите, които извършват вътреобщностна търговия, внос и износ обикновено имат повече проверки и ревизии от страна на НАП. Тези фирми често възстановяват ДДС. Цената на счетоводната услуга не се увеличава от допълнителните проверки от НАП или от процедурите за възстановяване на ДДС.

Пример 1
Регистрация по ДДС:
да
Вид на дейността:
Услуги
Място на дейността:
Продажби в ЕС
Месечен оборот в лева:
17000
Брой осигурени лица:
2
Брой фактури:
25
Цена: 170 лв.
Пример 2
Регистрация по ДДС:
да
Вид на дейността:
Търговия - ВОД
Място на дейността:
Продажби в ЕС
Месечен оборот в лева:
20000
Брой осигурени лица:
3
Брой фактури:
10
Цена: 200 лв.
Пример 3
Регистрация по ДДС:
да
Вид на дейността:
Търговия
Място на дейността:
Износ
Месечен оборот в лева:
30000
Брой осигурени лица:
5
Брой фактури:
35
Цена: 310 лв.

Направи запитване за цената на счетоводните услуги

Цени

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах