Счетоводна къща Контабил Русе

Счетоводни услуги в Русе

Счетоводни услуги

Цялостно счетоводно обслужване

 • качество, бързина и цена без конкуренция
 • собствен набор от счетоводен софтуер и програмни продукти
 • решение на по-специфични счетоводни казуси

Счетоводна къща „КОНТАБИЛ“ ЕООД извършва цялостно счетоводно обслужване. Този вид услуги са строго специфични сами по себе си. Те се различават от всички останали. Важно е преди да посочите фирмата, с която желаете да сте в партньорство, да изпитвате онези сигурност и спокойствие, от които всеки млад бизнесмен се нуждае.

„КОНТАБИЛ“ е в пълна готовност да ви предложи това по най-бързия и лесен начин. Предлагаме различни видове услуги, извършвани по възможно най-професионалния начин. Екипът ни е изграден единствено от мотивирани, амбициозни и стремящи се към върхови резултати специалисти, които са в бранша десетки години. Тяхната компетентност не само ще спомага за предпазване от попадане в неловки ситуации, но също така ще съдейства за постигане на максимални резултати.

Услугите на русенската счетоводна къща се разпростират на територията на града и в окръга. В случай, че имате някакви допълнителни и конкретни запитвания, то съветваме да се свържете с наш служител на посочения в сайта телефонен номер. В блога ще попаднете на редица статии, обхващащи всевъзможни казуси и тяхното бързо решение. Избирайки нас, вие успявате да осигурите перфектното бъдеще за бизнеса си, без значение от дейността, на която сте посветили значителна част от времето си.

Какви са предлаганите счетоводни услуги в Русе?

Счетоводни услуги
 • Текущо счетоводно отчитане – осчетоводяване на фактури за покупки и продажби, банкови документи и други първични документи;
 • Осчетоводяване и следене на разчетните сметки, на вземанията от клиенти и на задълженията към доставчици в лева, евро и друга валута;
 • Осчетоводяване на разходите за работни заплати и осигуровки;
 • Осчетоводяване на материалните и нематериалните дълготрайни активи, изготвяне на инвентарна книга и на амортизационни планове;
 • Изготвяне на междинни счетоводни отчети;
 • Изготвяне на документи за получаване на банкови кредити и лизинг;
 • Годишно приключване, оборотни ведомости, главни книги и всички видове синтетични, аналитични и хронологични счетоводни регистри;
 • Изготвяне на финансови отчети – Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричните потоци, Отчет за собствения капитал, Справка за дълготрайните активи и приложение за счетоводната политика;
 • Изготвяне и подаване на Годишния отчет за статистиката в Националния Статистически Институт (НСИ);
 • Изготвяне и подаване на месечни и тримесечни отчети за статистиката в НСИ в случай, че фирмата е попаднала в извадката за съответната година;
 • Подаване на Годишния финансов отчет в Търговския регистър;
 • Прилагане на подходящата база за съставяне на финансови отчети: национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия или на международните стандарти за финансово отчитане;
 • Изготвяне и подаване на декларации за Българската Народна Банка (БНБ) за вземания и задължения към чужбина или за открити банкови сметки в чужбина;
 • Изготвяне на справки;
 • Участие в инвентаризации;
 • Организация на вътрешния документооборот на първичните счетоводни документи във фирмата;
 • Организация на вътрешния финансов контрол във фирмата;
 • Съдействие при въвеждане на програмни продукти, софтуер или информационна система за нуждите на фирмата;
 • Изготвяне на финансови отчети на английски и румънски език;
 • Консултации в областта на счетоводството и счетоводните стандарти.

Безплатно вземане на документи

За по-лесен контакт с клиентите, независимо къде се намират, "КОНТАБИЛ" предлага безплатно вземане и носене на документи от офиса, магазина или обекта на клиента в град Русе.

Избирайки счетоводните услуги в Русе за ваш партньор, вие автоматично се превръщате в наш приоритет. Гарантираме, че към всеки клиент се подхожда индивидуално. Цялата гама от услуги, до които имате достъп, ще откриете в офиса на „Контабил” в гр. Русе.

 

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах