Счетоводна къща Контабил Русе

КОНТАБИЛ

Услуги, включени в цената, които не се заплащат допълнително

Описание на услугите, включени в цената Цена в лева
Услуги, свързани със заплати, осигуряване и доходи на физически лица  
Месечни декларации 1 и 6 за осигуряването за всички осигурени лица във фирмата 0 лв.
Подаване на болничен лист в НОИ 0 лв.
Удостоверение - приложение № 10 към чл. 9, от осигурител относно правото на парично обезщетение при бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст 0 лв.
Удостоверение - приложение № 11 към чл. 11, ал. 2, от самоосигуряващо се лице относно правото на парично обезщетение при бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст 0 лв.
Издаване на служебна бележка за доходите 0 лв.
Издаване на сметка за изплатени суми 0 лв.
Изготвяне на протокол за разпределяне на дивиденти от печалбата 0 лв.
Подаване на тримесечни декларации по чл.55 от ЗДДФЛ за данъци върху наеми, дивиденти и други 0 лв.
Подаване на справка по чл.73, ал. 4 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица 0 лв.
Подаване на справка по чл.73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица по трудови правоотношения 0 лв.
Подаване на годишна декларация 6 с код 13 за самоосигуряващи се чрез дружеството съдружници или едноличен собственик на капитала 0 лв.
Декларация за инспекцията по труда по чл.15 от ЗЗБУТ 0 лв.
Услуги, свързани с банкови сметки и декларации за БНБ  
Осчетоводяване на банкови сметки, включително в чуждестранни банки и виртуални сметки 0 лв.
Декларация Форма СПБ-1 за БНБ - за сделки по предоставяне или получаване на финансови кредити между местни и чуждестранни лица 0 лв.
Форма СПБ-5 за БНБ - тримесечен отчет за сметки, открити в чужбина 0 лв.
Форма СПБ-6А за БНБ - тримесечен отчет за вземанията на местни лица от чуждестранни лица 0 лв.
Форма СПБ-6Б за БНБ - тримесечен отчет за задълженията на местни лица към чуждестранни лица 0 лв.
Услуги, свързани с данъка върху добавената стойност  
Онлайн приложение за фактуриране factura.biz 0 лв.
Онлайн достъп до счетоводството 0 лв.
Онлайн достъп до документите на фирмата 0 лв.
Програма за качване на документи 0 лв.
Издаване на протоколи за ВОП по чл.117 от ЗДДС 0 лв.
Изпращане на имейл със списък на фактурите за продажба и за покупка за потвърждение от фирмата преди подаване на справка декларация по ЗДДС 0 лв.
Месечна справка декларация по ЗДДС, включително и ВИЕС декларация 0 лв.
Възстановяване на ДДС 0 лв.
Декларации ИНТРАСТАТ 0 лв.
Годишна отчетност  
Изготвявне на инвентарна книга и амортизационен план за дълготрайните активи 0 лв.
Годишно приключване 0 лв.
Отчети за НСИ - годишна отчетност 0 лв.
Отчети за НСИ - извадки 0 лв.
Годишна данъчна декларация за данъка върху печалбата по чл.92 от ЗКПО 0 лв.
Изготвяне на Годишен Финансов Отчет (ГФО) 0 лв.
Подаване на Годишния Финансов Отчет (ГФО) в Търговския регистър (освен самата такса за Търговския регистър) 0 лв.
Други услуги, свързани с НАП  
Справки за задължения към НАП в електронните услуги на НАП 0 лв.
Получаване на удостоверение от НАП за наличие или липса на задължения към НАП от електронните услуги на НАП 0 лв.
Получаване на ПИК от НАП за фирмата и за самоосигуряващите се лица към нея 0 лв.
Данъчни проверки и ревизии за периоди, за които счетоводството е водено от КОНТАБИЛ 0 лв.
Други услуги  
Електронен подпис за нуждите на КОНТАБИЛ за подаване на декларации към НАП 0 лв.
Печат на фирмата за нуждите на КОНТАБИЛ 0 лв.
Удостоверение за актуално състояние от търговския регистър при регистрация или промени по фирмата
(освен самата такса за Търговския регистър)
0 лв.
Консултации по имейл, по телефона и в офис на КОНТАБИЛ 0 лв.
Описание на услугите, включени в цената Цена в лева
Услуги, свързани със заплати, осигуряване и доходи на физически лица  
Месечни декларации 1 и 6 за осигуряването за всички осигурени лица във фирмата 0 лв.
Издаване на служебна бележка за доходите 0 лв.
Издаване на сметка за изплатени суми 0 лв.
Изготвяне на протокол за разпределяне на дивиденти от печалбата 0 лв.
Подаване на тримесечни декларации по чл.55 от ЗДДФЛ за данъци върху наеми, дивиденти и други 0 лв.
Подаване на справка по чл.73, ал. 4 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица 0 лв.
Подаване на справка по чл.73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица по трудови правоотношения 0 лв.
Подаване на годишна декларация 6 с код 13 за самоосигуряващи се чрез дружеството съдружници или едноличен собственик на капитала 0 лв.
Декларация за инспекцията по труда по чл.15 от ЗЗБУТ 0 лв.
Услуги, свързани с банкови сметки и декларации за БНБ  
Осчетоводяване на банкови сметки, включително в чуждестранни банки и виртуални сметки 0 лв.
Декларация Форма СПБ-1 за БНБ - за сделки по предоставяне или получаване на финансови кредити между местни и чуждестранни лица 0 лв.
Форма СПБ-5 за БНБ - тримесечен отчет за сметки, открити в чужбина 0 лв.
Форма СПБ-6А за БНБ - тримесечен отчет за вземанията на местни лица от чуждестранни лица 0 лв.
Форма СПБ-6Б за БНБ - тримесечен отчет за задълженията на местни лица към чуждестранни лица 0 лв.
Услуги, свързани с данъка върху добавената стойност  
Онлайн приложение за фактуриране 0 лв.
Издаване на протоколи за ВОП по чл.117 от ЗДДС 0 лв.
Изпращане на имейл със списък на фактурите за продажба и за покупка за потвърждение от фирмата преди подаване на справка декларация по ЗДДС 0 лв.
Месечна справка декларация по ЗДДС, включително и ВИЕС декларация 0 лв.
Възстановяване на ДДС 0 лв.
Декларации ИНТРАСТАТ 0 лв.
Годишна отчетност  
Изготвявне на инвентарна книга и амортизационен план за дълготрайните активи 0 лв.
Годишно приключване 0 лв.
Отчети за НСИ - годишна отчетност 0 лв.
Отчети за НСИ - извадки 0 лв.
Годишна данъчна декларация за данъка върху печалбата по чл.92 от ЗКПО 0 лв.
Изготвяне на Годишен Финансов Отчет (ГФО) 0 лв.
Подаване на Годишния Финансов Отчет (ГФО) в Търговския регистър (освен самата такса за Търговския регистър) 0 лв.
Други услуги, свързани с НАП  
Справки за задължения към НАП в електронните услуги на НАП 0 лв.
Получаване на удостоверение от НАП за наличие или липса на задължения към НАП от електронните услуги на НАП 0 лв.
Данъчни проверки и ревизии за периоди, за които счетоводството е водено от КОНТАБИЛ 0 лв.
Получаване на ПИК от НАП за фирмата и за самоосигуряващите се лица към нея 0 лв.
Други услуги  
Електронен подпис за нуждите на КОНТАБИЛ за подаване на декларации към НАП 0 лв.
Печат на фирмата за нуждите на КОНТАБИЛ 0 лв.
Удостоверение за актуално състояние от търговския регистър при регистрация или промени по фирмата
(освен самата такса за Търговския регистър)
0 лв.
Консултации по имейл, по телефона и в офис на КОНТАБИЛ 0 лв.
Цени

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах