Счетоводна къща Контабил Русе

Защо трябва да водим счетоводството правилно

Воденето на правилно счетоводство е един от фундаменталните въпроси, залягащи в основата на перфектно структуриран и проспериращ бизнес. Ето защо е от ключова важност да подхождаме разумно и прецизно, спрямо неговото разнищване. Подготвили сме ви една изключително подробна статия, в която сме убедени, че ще успеете да откриете отговор на задаваните от вас въпроси.

За да бъдете максимално информирани, то ние ви предлагаме да прочетете цялото изложение по-долу и да попиете точно толкова информация, колкото сметнете за необходимо. Ще обхванем няколко изключително важни въпроса, които най-често вълнуват младите предприемачи без никакъв опит.

Правилно счетоводство

Върху какво въздейства воденето на правилно счетоводство?

На първо място не е възможно да се създаде голям и проспериращ бизнес, ако счетоводството и данъците не са изрядни. Не са никак малко онези важните въпроси, чиито отговори един обикновен гражданин няма как да знае. Ето защо е от ключова роля да наемете добър счетоводител, който да ви напътства. Не е лесно да следите плащанията от клиентите, ако не издавате фактури или да следите плащанията на заплатите, ако сумите в трудовите договори са фиктивни. Това може да се направи само ако искате да развивате малка дейност. Ако искате да имате истински успех, трябва да си изпълнявате задълженията точно.

Запомнете едно изключително важно правило, а то е, че държавата е в пъти по-силна, от която и да било фирма. Не си мислете, че данъчните ще ви подминат, ако дейността на фирмата е успешна.

Проверки от държавни иституции

Всеки един добре развиващ се бизнес трябва да е подготвен за редица проверки, от страна на държавните институции. Тяхната работа е свързана с това да проверяват дали всичко е така, както трябва да бъде. В случай, че нямате никакви нарушения и спазвате всички закони, то те ще ви благодарят най-учтиво и ще си тръгнат.

Друг съвет, който можем да ви дадем и който вярваме, че ще ви послужи възможно най-правилно, е да не се шегувате с държавните институции. Помнете, че държавата има много силен репресивен апарат и е добре да внимавате и да бъдете достатъчно разумни, така че да не попаднете в нечий капан, способен да върне бизнесът ви в изходна позиция.

Друг съвет, който можем да ви дадем и който вярваме, че ще ви послужи възможно най-правилно, е да не се шегувате с държавните институции. Помнете, че държавата има много силен репресивен апарат и е добре да внимавате и да бъдете достатъчно разумни, така че да не попаднете в нечий капан, способен да върне бизнесът ви в изходна позиция.

Ние от „Контабил” ЕООД гр. Русе сме попадали на многобройни случаи, в които клиентът заявява, че друг негов познат е преминавал през дадена процедура, вършейки незаконни дела, като в същото време не е бил хванат от съответната институция. Съветваме ви по никакъв повод да не се доверявате на подобни изказвания, тъй като това съвсем не значи, че след като незаконната постъпка на ваш приятел остане незабелязана, то и вие бихте могли да се измъкнете из между капките. Методите на държавата се усъвършенстват и вероятността да бъдете „заловени на местопрестъплението” се увеличава.

Не подминавайте още нещо, което е много важно, а именно това, че живеем във времена на конфликти и много лесно счетоводителите биват обвинявани от страна на клиента в причиняване на щети, както и от страна на контролните държавни органи в нарушения.

Понякога страната, която създава конфликта, дори това да е държавата в лицето на данъчния инспектор, може да не е права. Въпросът е, че ако някой се държи към нас некоректно, ние търсим защита отново от държавата. Лошото е, че ако веднъж пристъпиш закона, тя няма да ти помогне оттук нататък. А ако не си направил нищо лошо, те могат да проверяват колкото си искат, но не могат да открият нещо, което не съществува.

Знаете ли какъв извод бихме могли да си направим след това разсъждение – ако искаме да избегнем каквито и да било конфликти с държавата, то единственото, което можем да направим, е да не вършим нищо противозаконно.

За да подплатим твърдението си, то ще ви дадем един съвсем реален пример: в Англия живял някакъв арабин. Неговият бизнес представлявал кръчма, която управлявал в продължение на близо 30 години. Разбира се, тя не била никъде декларирана. В един момент се случило това, че крадци го нападнали и ограбили имуществото му. Той не бил в състояние да се оплаче никъде, още по-малко на полицията. Ето защо трябва да действаме по стъпките на закона, ако искаме един ден да получим подкрепа от държавните институции.

Много са моментите, в които на човек му е от изключителна трудност сам за себе си да прецени дали дадено действие е приемливо. В подобна ситуация някой от гражданите се допитват до компетентното мнение на истински професионалисти в тази сфера. Когато тази помощ бива искана от счетоводителите, практикуващи в „Контабил” ЕООД, то те са в готовност да дадат най-добрия съвет, който клиентът би могъл да получи.

Ето какъв е той: За да придобиете възможно най-ясна представа за случващото се, то нужно е мислено да разиграете следната сцена. Представете си, че сте в съда и се стремите към това да опишете подробно и в детайли собствената си гледна точка и становище, а другата страна - нейната. Да приемем, че съдията е безпристрастен и компетентен. Той на кого ще повярва?

Контабил ЕООД

Всичко това бихме могли да го представим по един друг начин, който вярваме, че няма как да остане неразбран. Счетоводната къща „Контабил” ЕООД през годините е имала стотици, а дори и хиляди данъчни проверки и ревизии, но свръх малко са случаите на санкции и почти никакви – на дела срещу данъчните. Ако една счетоводна кантора се занимава с изрядно водене на счетоводство, то повече от ясно е, че тя няма да се сблъска с неприязън, от страна на държавните институции.

Контабил ЕООД

Естествено в договора за счетоводство има клауза, според която счетоводна къща „Контабил” ЕООД гр. Русе, то поема отговорност за причинени щети на фирмата, за некачествено водене на счетоводството, така че за нас това е още една причина да се внимава и да се действа разумно и отговорно.

За да изтъкнем своя професионализъм, опитвайки се да прескочим рекламата, то ние ще споделим с вас още един коментар, който получихме преди време от данъчна инспекторка. Когато входирахме документите за ревизия, тя сподели: „Когато ми възложиха ревизията, си помислих, че ще открия големи нередности, но когато видях, че вие водите счетоводството, разбрах, че няма да открия нищо.”

Дори и да не изглежда скромно за някой, то това е оценката, която получаваме за своята работа, така че в качеството си на добри и авторитетни професионалисти, то ние сметнахме за нужно да споделим тази съкровена част с читателите, които един ден биха могли да се превърнат в наши клиенти и сами да се уверят в това колко значимо е едно счетоводство да се води правилно.

Това всъщност е основният въпрос, който смятаме, че вълнува по-голямата част от аудиторията. За да задоволим интереса и любопитството на повече хора, то ние ще се насочим към още няколко важни теми, отнасящи се за това до колко са значими днес счетоводните кантори за съвременния бизнес, както и това какъв да бъде нашият избор – професионален счетоводител или сами да се заемем с тази задача.

На някой би могло да им се струва свръх елементарно, но всъщност в много от случаите изборът е от ключова важност за това до каква степен ще процъфти бизнеса ви, колко време ще бъдете на върха и колко скоро ще се върнете в изходна позиция. Съществуват множество тънкости и специфики, които сами няма как да знаете. Никак не е случаен фактът, че ние съветваме всеки един млад предприемач да действа разумно и да се довери на истински професионалисти, които ще му посочват правилния път, ще го съветват и консултират във всеки един момент, така че той никога да не се отказва от мечтите си, колкото и недостижими да му изглеждат.

Контабил ЕООД

Счетоводните кантори - част от съвременния бизнес

На всички ни е известно, че светът, в който живеем, изисква от нас да се съобразяваме със законовите норми. Не е чудно, че едно от най-важните неща е счетоводството. В противен случай ще се наложи да живеем в постоянен страх от това бизнесът ни да не претърпи провал и да се окаже накрая, че цялата инвестиция, която сме направили, е била на вятъра.

Няма абсолютно никакво значение дали сме собственици на фирма или сме част от съдружниците на огромно сдружение, то винаги трябва да се стремим към изрядно протичаща счетоводна дейност.

Счетоводни кантори

Знаете ли защо счетоводните услуги са до толкова важни за съвременния свят?

В случай, че счетоводството липсваше, то едва ли бихме могли да имаме ясна представа за това какво се случва с нашата дейност – дали сме на печалба или на загуба. Какво ли би се случило тогава? Едва ли щяхме да имаме изградена представа на кое място сме сред нашите конкуренти и дали въобще има някакъв смисъл да продължаваме да се борим.

За да бъде наясно с всичко, случващо се във фирмата, без значение дали я управлява от разстояние или не, то клиентът трябва да се обърне към компетентен счетоводител. Неговата работа е да го информира за това дали да инвестира повече средства или не, за законовите норми, които е редно да спазва, както и всичко останало, засягащо пряко фирмената дейност.

Преди известен период от време, може и да сте чували, в страната ни не беше позволено да се наемат счетоводители на свободна практика или счетоводни кантори, а единствено счетоводители на щат. Това обаче е твърде неизгодно икономически и нещата са променили своя ход. Днес всички фирми имат възможността да се възползват свободно от счетоводните услуги както на проспериращата и доказала се кантора „Контабил” ЕООД, така и на всички останали, за които са сигурни, че ще бъдат посрещнати внимателно и към тях ще се подходи с професионално отношение.

Услуги

Защо клиентите предпочитат до толкова услугите на счетоводните къщи?

Първото и най-важно нещо е изрядният вид на цялата документация. Това несъмнено е резултат от сключването на договор между клиент и счетоводна къща. Професионалните лица ще се погрижат за това всяка една декларация да бъде попълнена и подадена в срок. В случай, че нещо бъде допуснато, то кантората поема отговорност и сама се заема с коригирането на грешката.

Услуги

Не е нужно сами да се заемате с плащането на болнични, заплати или друго, тъй като това е едно от основните задължения на счетоводната къща. Единственото, което е необходимо да направите, е да заплатите месечния си абонамент, с което на практика ви се изчерпват останалите задължения.

Моментите, в които младият предприемач, без почти никакъв опит, се почувства объркан, то би могло да се обърне към счетоводителите и да разбере какво е положението в неговата фирма, дали е подходящ моментът за извършване на инвестиция или не е.

Не забравяйте още нещо много важно, а то е, че във всяка една счетоводна къща работят десетки служители, които освен че се занимават със своите задължения и отговорности, то те стриктно следят за новостите, които държавата въвежда. Ако не са те, то едва ли скоро ще бъдете информирани за тях.

Помнете, че единственият начин бизнесът ви да се развива така, както искате, то вие се нуждаете от надеждни помощници, на които да гласувате безрезервно доверие.

Какво да изберем – счетоводна фирма или сами да си водим счетоводството?

Всеки един млад предприемач, решил да се занимава с конкретен вид дейност, е наясно с това, че в самото начало има няколко неща, на които да обърне съсредоточено внимание, ако иска бизнесът му да поеме в правилната посока. Едно от тези неща несъмнено е счетоводното обслужване на неговата фирма. Съществуват два варианта – единият е сам да се заеме с тази никак не лесна задача, а другият – да се възползва от професионалните услуги на авторитетни служители, каквито сме ние от „Контабил” ЕООД, гр. Русе.

Сам да си водиш счетоводството е практика, типична за по-малките градове и села. Практикува се най-вече от едноличните търговци, на които не им се налага да се сблъскват с кой знае какъв обем документация. Самият собственик разполага със софтуер, посредством който би могъл да издава и завежда фактури. Не сме сигурни дали това някога ще отпадне, независимо, че гражданите днес могат да си позволят заплащане за счетоводни услуги. В данъчното винаги е било пълно с хора, които са решили сами да си водят счетоводството и сега се чудят как „да оправят нещата“.

Наемането на професионалисти се извършва най-вече от по-успешните фирми. Много от току – що прохождащите дружества също решават да се възползват от тази услуга, а също и фирмите, в които е вложен солиден начален капитал.

Смятаме, че тази статия ще бъде от изключителна полза не само за младите предприемачи, но и за всички онези, които често са си задавали въпроса, свързан с правилното водене на счетоводство. Обхванали сме колкото се може повече теми, пряко свързани с масовите запитвания днес.

Прочетете още:
Сключване на договор за счетоводство.
Смяна на обслужващата счетоводна кантора.

Ако се нуждаете от допълнителна консултация, то бихте могли да се възползвате от напълно безплатната услуга, която ние от „Контабил” ЕООД осигуряваме специално за вас.

Ето видео за промяна на обслужващата счетоводна къща:

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах