СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

ЦЯЛОСТНО
СЧЕТОВОДНО
ОБСЛУЖВАНЕ

 • качество, бързина и цена без конкуренция
 • собствен набор от счетоводен софтуер и програмни продукти
 • решение на по-специфични счетоводни казуси
ЦЯЛОСТНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ
ТРЗ И ЛС

РАБОТНИ ЗАПЛАТИ
И ЛИЧЕН СЪСТАВ

 • ведомости за заплати, трудови договори, трудови досиета
 • подробни длъжностни характеристики
 • платежни нареждания към бюджета, уведомления и осигурителни декларации към данъчните
 • подаване на болнични и документи за обещетения
РАБОТНИ ЗАПЛАТИ И ЛИЧЕН СЪСТАВ
ДАНЪЧНИ УСЛУГИ
ДАНЪЧНИ УСЛУГИ

ВСИЧКО,
СВЪРЗАНО С ДАНЪЦИТЕ

 • коректни данъчни декларации
 • индивдуална данъчна стратегия и оптимизация
 • данъчна защита при проверки и ревизии
 • сделки с фирми от Европейския съюз
ВСИЧКО СВЪРЗАНО С ДАНЪЦИТЕ
СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

НАЙ-НИСКИАБОНАМЕНТНИ ТАКСИ

нерегистрирани/регистрирани по ЗДДС за нерегистрирани по ЗДДС от 30 лв за регистрирани по ЗДДС от 60 лв
РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА
1. 15-20 мин подготовка 2. 10 мин изготвяне на документите 3. 5 мин заверка на спесимена при нотариус * без аналог * 124лв. крайна цена с всички такси
<1 ЧАС 4. 20 мин откриване на сметка в банка 5. 0 мин заплащане на таксите от наш служител 6. 0 мин подаване на документите от наш служител
background layer
front layer
СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

Счетоводни услуги

Счетоводна къща КОНТАБИЛ ЕООД цялостно счетоводно обслужване, което включва: - Текущо счетоводно отчитане – осчетоводяване на фактури за покупки и продажби ...

.

Данъчни услуги

Данъчното счетоводство е основният вид счетоводство, необходим за малките и средните фирми. Подаване на всички данъчни и осигурителни декларации ...

.

ТРЗ и ЛС

Услуги, свързани с персонала, заплатите и осигуряването: сключване на трудовите договори с работниците, изготвяне на ведомости за заплати  ...

.

Регистрация на фирми

Услуги по регистрация на фирма: Регистрация на дружество с ограничена отговорност (ЕООД и ООД) в Търговския регистър, регистрация по ДДС ...

.

Наръчник на предприемача

Наръчникът съдържа информация относно осигуряване, касов апарат, банкови сметки, ДДС, вашия обект, фактуриране, наеми, служебен автомобил, командировъчни, трудови правоотношения, признаване на разходи. ...

.

Ако имате нужда от регистрация на фирма в Русе и счетоводител, счетоводна къща КОНТАБИЛ ЕООД извършва регистрация на фирми в Русе, регистрация по ЗДДС,
счетоводни услуги и водене на счетоводство в Русе.
Предлагаме пълно счетоводно обслужване - текущо, годишно приключване и годишни декларации, декларации по ДДС, отчитане на ДДС при вътреобщностна търговия с ЕС със стоки и услуги, отчитане на разходи за работни заплати и социални и здравни осигуровки и консултации по данъчни и счетоводни въпроси, включително представителство в НАП при извършване на данъчни проверки и ревизии.

Ако се намирате на друго място в България и имате фирма или се искате да регистрирате фирма и се нуждаете от счетоводни услуги, предлагаме дистанционно водене на счетоводството на фирми от други градове на България.

КОНТАБИЛ – Вашият доверен счетоводител!

За много начинаещи предприемачи счетоводството е един от най-плашещите и непознати аспекти в ръководенето на тяхното предприятие. За по-опитните предприемачи и бизнесмени счетоводството просто е рутина, която ги натоварва допълнително и без която не може. Нито за едните, нито за другите обаче е нужно това да е така.
С правилната счетоводна къща зад гърба Ви, счетоводството на Вашия бизнес може да е най-плавният и лек процес в цялото ви бизнес начинание – процес, който отлично „смазва“ всички дейности във Вашата фирма и улеснява текущите и бъдещи начинания.

Вашето счетоводство е наша грижа

Счетоводна къща КОНТАБИЛ ЕООД, Русе е тук, за да Ви предложи именно това – един лоялен и експертен партньор. За всеки стартиращ или вече развит бизнес в Русе и региона счетоводна къща КОНТАБИЛ предлага пълно счетоводно обслужване – от регистрация на фирми, през всички видове счетоводни дейности като се започне от отчитане на ДДС и годишно приключване и се стигне до представителство в НАП и редовно информиране за всички актуални промени в българското данъчно законодателство.

Специалистите на счетоводна къща КОНТАБИЛ са тук, за да Ви предложат най-добрите счетоводни услуги в Русе. Заедно работим за Вашия успех!

Кои сме ние? Компетентни експерти и професионалисти

Счетоводна къща КОНТАБИЛ е една от най-реномираните счетоводни къщи в града и региона. През годините изградихме този имидж, благодарение на несравнимите умения на нашите експерти, на техния отдаден и съвестен труд, както и на високата ни фирмена култура, фокусираща се върху изискванията и нуждите на нашите клиенти.

Във всеки един аспект от дейността си ние подхождаме сериозно и с внимание, отделяйки колкото е нужно от работното ни време за пълното удовлетворяване на нуждите на Вашия бизнес. Като Ваши консултанти, ние сме отговорни да Ви държим в течение както с всички текущи промени в българското данъчно законодателство, така и с всички възможни рискове за бизнеса Ви.

В КОНТАБИЛ ЕООД работим усилено, за да предпазим клиентите си от проблемни практики, които могат да навредят на фирмата им. Можете да разчитате на нашите експерти да преценят напълно компетентно какви са евентуалните слаби места във Вашата организация или бизнес модел и да Ви помогнат да ги коригирате по най-добрия възможен начин. Ние не сме само Ваши счетоводители, но и Ваши консултанти и доверени съветници, с които Вие можете да разчитате на пълна конфиденциалност и на стопроцентово внимание към Вас и Вашите нужди – това е счетоводна къща КОНТАБИЛ.

Защо да изберете нас?

Какви са причините да изберете да работите с нас вместо с друга фирма или със собствен счетоводен екип? Като дългогодишен участник на най-високото ниво на счетоводна дейност в Русе и в региона, в счетоводна къща КОНТАБИЛ сме натрупали опит и сме изградили функционални практики и модели на работа, които трудно ще намерите на друго място. Какво можете да очаквате от нас и от нашата дейност?

качество, бързина и цена
Благодарение на продължителната ни и разнородна работа с множество най-различни клиенти през годините, експертите работещи в счетоводна къща КОНТАБИЛ са сред най-опитните специалисти в региона. От тях можете да очаквате обслужване и услуги, които оптимално съчетават трите най-търсени аспекта на една счетоводна услуга - качество, бързина и цена. Ако искате да работите с най-добрите счетоводни и финансови експерти в Русе и региона, счетоводна къща КОНТАБИЛ е мястото, към което искате да се обърнете.
решение на по-специфични счетоводни казуси
Като счетоводна къща с голям мащаб на дейност, КОНТАБИЛ може да гарантира отлично познаване на счетоводното законодателство, богат опит на нашите специалисти, ноу-хау и предложения за решение на по-специфични счетоводни казуси.
собствен набор от счетоводен софтуер и програмни продукти
Счетоводна къща КОНТАБИЛ разполага и със собствен набор от счетоводен софтуер и програмни продукти, уникални в своето качество и предлагащи несравнимо предимство на нашите клиенти. Този софтуерен набор гарантира лекота, сигурност, скорост и ефективност на нашата работа за Вашето предприятие.Част от нашите софтуерни продукти са специализирана програма за заплати, обща счетоводна система и програма за фактуриране, която е безплатна за нашите клиенти.
ще спестите значителни средства
Работата с професионална и външна счетоводна кантора вместо с вътрешен счетоводен отдел носи много предимства, за които всеки един от множеството ни удовлетворени клиенти може да атестира – с нас ще спестите значителни средства за разходи за работно място, счетоводители, хардуерна и изчислителна техника, софтуер и програмно осигуряване, и много други излишни разходи, които бихте могли да инвестирате в развитието на бизнеса си.
обективно и безпристрастно мнение
Използването на външни за фирмата счетоводни услуги има още един сериозен плюс, който много често е труден за забелязване и констатиране – самият факт, че счетоводните услуги идват от външно лице, което е независимо от дейността и вътрешната среда на предприятието, води до напълно обективно и безпристрастно мнение и гледна точка към дейността, проблемите и предизвикателствата пред фирмата. И когато това обективно и безпристрастно мнение е подплатено с години опит и напълно експертен поглед над счетоводната действителност, работата с една реномирана външна счетоводна къща като КОНТАБИЛ се превръща в сериозно конкурентно предимство на Вашия бизнес.
актуален блог
В допълнение КОНТАБИЛ активно поддържа и актуален блог на нашия сайт, като целта ни е да Ви държи в течение за всички текущи промени и новини в българското счетоводно законодателство и за най-важните бизнес новини в Русе и страната.

Какви услуги предлагаме?

Цялостно счетоводно обслужване:

Текущи дейности. Ние можем да бъдем Вашият главен счетоводител. Затова разчитайте на нас , когато става дума за всички видове банкови документи, фактуриране и други първични документи. КОНТАБИЛ ще се погрижи за пълното и качествено счетоводно отчитане на цялостната Ви дейност.

Контрол и осчетоводяване на разчетните Ви сметки – без значение дали говорим за вземания от клиенти или за задължения към доставчици, както и без значение от конкретната валута, всички Ваши сметки ще бъдат експертно осчетоводени.

Трудови възнаграждения и социални осигуровки. Оформянето, изчисляването, изплащането на възнагражденията на Вашите работници и служители е наша грижа. С нас можете да се консултирате по осигурителни въпроси за всеки конкретен казус.

Инвентарните книги, отчитането на нематериални активи и ДМА, амортизационни планове от всякакъв вид са наше задължение.

Изработване на междинни отчети, които да ви държат в течение на случващото се във фирмените финанси.

Искате да получите кредитиране? Ние ще изготвим необходимата документация за Вашия корпоративен заем.

Изготвяне на всички типове счетоводни регистри, в т.ч. годишно приключване, главна книга, оборотна ведомост.

От нас ще получите и своите пълни финансови отчети, в т.ч. счетоводен баланс, отчети на приходите и разходите, на собствения капитал, на паричните потоци, справки за дълготрайните активи и прилагане на счетоводната политика.

Разбира се, ние ще изготвим и ще подадем в НСИ Вашия Годишен отчет след съгласуване с Вас.

Ако се случи така, че сте попаднали в представителната извадка на Националния статистически институт (НСИ) за съответната година, КОНТАБИЛ ще изготви и подаде и месечен, съответно тримесечен отчет.

Ние ще се погрижим Вашият Годишния финансов отчет да постъпи и в Търговския регистър.

Финансовите отчети, които съставяме, са съобразени с националните стандарти за МСП и с международния стандарт за такъв тип отчитане.

Разчитайте на нас за всякакви справки, инвентаризации, декларации към БНБ.

Контролът в една фирма е от първостепенна важност! Ако имате нужда от помощ, ние ще организираме този процес за вътрешните финанси във фирмата Ви.

Въвеждането на всеки нов програмен продукт във фирмата е изпитание и може да се превърне в голямо предизвикателство. Повечето такива програмни продукти задължително засягат и счетоводството. Ние вече имаме опит са най-новите предложения в това отношение и можем да ви съдействаме при въвеждането на нов софтуер.

Работим с български и чуждестранни фирми, затова поемаме ангажимента и за превод на английски или румънски на финансови отчети.

За нас ще бъде удоволствие да Ви консултираме в областта на националните счетоводни стандарти.

Данъчни услуги

Данъците и смъртта са неизбежни. Но, ако можем да ви помогнем бремето с данъците да бъде поносимо, ние ще го направим.Вярваме, че в България има добра данъчна система и когато разчитате на фирма като КОНТАБИЛ, която знае как да работи с институциите в Русе и познава добре законодателството, неизбежното няма да Ви се струва толкова страшно.

Какво можете да очаквате от нас в областта на този вид услуги?

 • Коректни данъчни декларации, които ще бъдат подадени навреме и няма да имате проблеми с пропуснати срокове.
 • Всеки вид дейност на фирмата има нужда от подготовка. Затова ние вярваме, че имате нужда от данъчна стратегия, която е специфична и само за Вашата фирма – ние ще Ви я предложим.
 • Данъците трябва да се плащат редовно – това е част от корпоративната отговорност. В рамките на закона обаче те могат да бъдат оптимизирани и ние ще Ви помогнем да го направите.
 • Ако стигнете до проблеми с данъчната администрация, което не Ви пожелаваме, ние можем да Ви осигурим представителство и защита пред НАП Русе.
 • Отношенията с данъчните институции също следва да се предвидят и да разчитат на предварително подготвена стратегия. Особено, когато става дума за обжалване на данъчни актове.
 • Предлагаме данъчна защита при проверки и ревизии, които се отнасят до фирми и лица.
 • Ние ще изготвим и подаваме Вашата данъчна декларация по Закона за данък печалба, както и справките декларации по закона за данък добавена стойност.
 • Ще водим дневници на покупките и на-продажбите Ви.
 • Ще оформяме документацията ви по сделки с фирми от Европейския съюз.
 • Всичко, свързано с трудовите договори и осигуряването на служителите Ви, включително допълнителни споразумения и прекратяване на договори, може да поверите в нашите ръце.
 • Ние можем да Ви отменим в проследяване на задълженията Ви по Закона за местните данъци и такси, и да ги внасяме навреме, като подаваме и необходимите декларации.
 • В случай че сте достигнали оборота за регистриране по ДДС или искате такова регистриране по Ваше желание, ние ще го направим. Ще следим и оборотът Ви да не премине законовия праг без да сте изпълнили изискването за регистрация. След като вече сте регистрирани, ще водим за Вас режима на касова отчетност на ДДС.
 • Можем да извършим и обратния процес – на дерегистриране по ЗДДС.
 • С КОНТАБИЛ ЕООД може никога да не се срещнете с НАП Русе. Ние ще внасяме и получаваме всичко от Ваше име.
 • Ако сме забравили нещо, знайте, че КОНТАБИЛ може да Ви консултира за всичко, свързано с данъците.

Регистрация на фирми в Русе

КОНТАБИЛ е Вашият първи партньор, за да стартирате Вашия нов проект.

 • Ние ще извършим проверка и ще запазим името на Вашата фирма, ако Вие желаете това, след което ще впишем в Търговския регистър най-подходящата юридическа форма за Вашия бизнес.
 • КОНТАБИЛ може да регистрира Вашата фирма като ООД, ЕООД, ЕТ.
 • Ако Вие сте физическо лице със свободна професия, ще Ви регистрираме в Регистър БУЛСТАТ.
 • Ние можем да отразим в Търговския регистър и промените, които са настъпили за Вашата фирма, в т.ч. смяна на адреса, нов капитал, прехвърляне на дялове и др.
 • Ако се нуждаете от адрес за кореспонденция и управление с данъчните институции в Русе, ние ще Ви го осигурим.
 • Доверете ни се за подаване на Годишния финансов отчети на Вашата фирма в Търговския Регистър и спестете време.
 • Имате нужда от Удостоверение за актуално състояние? КОНТАБИЛ ще Ви го осигури.
 • Преди да пристъпите към регистрация на Вашата фирма, можете да се консултирате с КОНТАБИЛ за най-важните решения, които трябва да вземете преди това - дейност, капитал, права на съдружниците, отговорност на управителите.
 • Когато юридическата форма, която сте избрали, го изисква, ние ще изготвим необходимите документи като Протокол за решения на общо събрание, Учредителен акт и др.
 • КОНТАБИЛ ще завери при нотариус спесимен от подписите на всички управители.
 • Заедно с Вас ще открием сметка на Вашата фирма и ще внесем капитала на дружеството.
 • Ще Ви уведомим за необходимите такси и ще ги внесем вместо Вас.
 • Ще подготвим всички необходими документи и ще ги внесем в съответните институции – Търговски регистър и НАП Русе.

Работни заплати и личен състав

 • Освен сключването, промяната и прекратяването на трудови договори с Вашите служители, КОНТАБИЛ може да води и трудови досиета на Вашия личен състав.
 • Това включва и подаването на уведомленията и необходимите осигурителни декларации към данъчните в Русе.
 • КОНТАБИЛ изготвя и платежните нареждания към бюджета, свързани с осигуровките и авансово начисления данък.
 • Ние организираме и подаването на болнични към Националния осигурителен институт.
 • Подаване на документи в НОИ за получаване на обезщетения.
 • За да сте сигурни, че Вашите служители са точно информирани за задълженията си и да следите за тяхното изпълнение, имате нужда от подробни длъжностни характеристики, които КОНТАБИЛ ще създаде за Вашия личен състав.
 • Същото се отнася и за Правилника за вътрешния трудов ред и Правилата за работните заплати, които са неизменна част от задължителната вътрешна документация на всяка фирма.
 • Документацията, свързана с трудовите възнаграждения, в т.ч. фишове за заплати, служебни бележки за осигурителния доход и др., са част от нашите задължения към Вас.
 • Ние попълваме на трудовите книжки при напускане, както и на удостоверенията при пенсиониране.
 • За да сте спокойни, че спазвате изискванията по Закона за здравословни и безопасни условия на труд и съответно на Главна инспекция по труда, разчитайте на нас.
 • Можем да предоставим и книгите за инструктаж на работниците по ЗЗБУТ и да Ви консултираме по всички въпроси, свързани с Кодекса на труда.

Административни услуги

Когато става дума за комуникация с институциите, КОНТАБИЛ Ви предлага посредничество не само при общуването с НАП и Търговския регистър, но и с Комисията за защита на личните данни или Дирекцията за финансово разузнаване към ДАНС, когато това е необходимо.

Всяка една от тези услуги носи гаранцията на счетоводна къща КОНТАБИЛ за качество и професионализъм.
С години опит зад гърба си, лоялност и отдаденост към своите клиенти, КОНТАБИЛ ЕООД ще улесни максимално управлението на Вашия бизнес.

КОНТАБИЛ – Вашият доверен счетоводител!

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах