Счетоводна къща Контабил Русе

КОНТАБИЛ

Цени на допълнителни услуги

Описание на услугата Цена в лева
Услуги, свързани с ТРЗ, личен състав и осигуряване  
Сключване и деклариране на трудов договор 20 лв.
Изготвяне на договор за управление и контрол 20 лв.
Изготвяне на допълнително споразумение към трудов договор, за което не се подава Уведомление по чл.62, ал.5 от Кодекса на труда (например, ако се променя само заплатата) 10 лв.
Изготвяне на допълнително споразумение към трудов договор, за което се подава Уведомление по чл.62, ал.5 от Кодекса на труда (например, ако се променя длъжността) 20 лв.
Прекратяване на трудов договор в срока на изпитване или по взаимно съгласие или с изтичане на срока на договора или по инициатива на работника 20 лв.
Прекратяване на трудов договор по чл. 222 от Кодекса на труда (например поради поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа) 50 лв.
Прекратяване на трудов договор по чл. 190 от Кодекса на труда - дисциплинарно уволнение 100 лв.
Изготвяне на длъжностна характеристика 20 лв.
Изготвяне на вътрешни правила за работна заплата 50 лв.
Изготвяне на правилник за вътрешния трудов ред 50 лв.
Изчисляване на суми съгласно получени съобщения за запор, при спазване на законовите разпоредби 20 лв.
Изготвяне на месечно платежно за превод на запорната вноска по сметките на съответния съдия изпълнител в определените срокове 20 лв.
Корекция на Декларация 1 за стар месец в електронните услуги на НАП 10 лв.
Корекция на Декларация 1 за стар месец, ако е необходима проверка от НАП 20 лв.
Корекция или подаване на Декларация 6 за стар месец в електронните услуги на НАП 10 лв.
Корекция или подаване на Декларация 6, ако е необходима проверка от НАП 20 лв.
Подаване на декларация за започване, възобновяване, прекъсване или прекратяване на осигуряването за самоосигуряващи се лица 10 лв.
Подаване на декларация за промяна на вида на осигуряването за самоосигуряващи се лица 10 лв.
   
Услуги, свързани с данъка върху добавената стойност  
Подаване на декларация по ЗДДС през последния ден от срока
(при възможност за обработка на документите и подаване на декларацията)
100 лв.
Подаване на декларация по ЗДДС в предпоследния работен ден от срока
(при възможност за обработка на документите и подаване на декларацията)
60 лв.
Подаване на тримесечна декларация по ЗДДС за дистанционни продажби в ЕС по режим "В Съюза" при продажби в една държава от ЕС 100 лв.
Подаване на тримесечна декларация по ЗДДС за дистанционни продажби в ЕС по режим "В Съюза" за всяка следваща държава след първата 50 лв.
Регистрация по ЗДДС на фирма без дейност 50 лв.
Регистрация по ЗДДС на фирма с дейност 100 лв.
Регистрация по ЗДДС за дистанционни продажби в ЕС по режим "В Съюза" 100 лв.
Дерегистрация по ЗДДС 100 лв.
   
Изготвяне на документи за търговския регистър  
Изготвяне на документи за промяна на адреса на фирмата
(не включва таксата за Търговския регистър)
50 лв.
Изготвяне на документи за смяна на управителя на фирмата
(не включва таксата за Търговския регистър и нотариалните такси)
120 лв.
Изготвяне документи за увеличаване на капитала на дружество
(не включва таксата за Търговския регистър, нотариалните и банковите такси)
120 лв.
Изготвяне на документи за прехвърляне на дружествени дялове
(не включва таксата за Търговския регистър и нотариалните такси)
200 лв.
Предоставяне на адрес за регистрация на фирма 50 лв.
   
Други услуги  
Обработка на оборотна ведомост и главна книга за периода от началото на годината до сключване на договора за счетоводство за нови клиенти, на които счетоводството е водено на друго място и договорът се сключва след 01.01. 100 лв.
Обработка на трудови договори към датата на сключване на договор за счетоводство - цена за всеки отделен договор 20 лв.
Изготвяне на договор за наем 20 лв.
Изготвяне на анекс за договор за наем 10 лв.
Изготвяне на договор за заем 20 лв.
Изготвяне на пълномощно 20 лв.
Изготвяне на Отчет за разход на гориво за месеца при предоставени пътни листи или пътна книжка 30 лв.
Обработка на заповед за командировка в страната 10 лв.
Обработка на заповед за командировка в чужбина 20 лв.
Декларация Форма СПБ-2 за БНБ за открити банкови сметки в чужбина 30 лв.
Деклариране на електронен магазин в НАП 50 лв.
Корекция на годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО за периода от 01.07 до 30.09 200 лв.
Подаване на годишна данъчна декларация на физическо лице 200 лв.
Консултация във връзка с проверка или ревизия на физическо лице 100 лв.
Печат на фирмата 25 лв.
Описание на услугата Цена в лева
Услуги, свързани с ТРЗ, личен състав и осигуряване  
Сключване и деклариране на трудов договор 20 лв.
Изготвяне на договор за управление и контрол 20 лв.
Изготвяне на допълнително споразумение към трудов договор, за което не се подава Уведомление по чл.62, ал.5 от Кодекса на труда (например, ако се променя само заплатата) 10 лв.
Изготвяне на допълнително споразумение към трудов договор, за което се подава Уведомление по чл.62, ал.5 от Кодекса на труда (например, ако се променя длъжността) 20 лв.
Прекратяване на трудов договор в срока на изпитване или по взаимно съгласие или с изтичане на срока на договора или по инициатива на работника 20 лв.
Прекратяване на трудов договор по чл. 222 от Кодекса на труда (например поради поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа) 50 лв.
Прекратяване на трудов договор по чл. 190 от Кодекса на труда - дисциплинарно уволнение 100 лв.
Изготвяне на длъжностна характеристика 20 лв.
Изготвяне на вътрешни правила за работна заплата 50 лв.
Изготвяне на правилник за вътрешния трудов ред 50 лв.
Изчисляване на суми съгласно получени съобщения за запор, при спазване на законовите разпоредби 20 лв.
Изготвяне на месечно платежно за превод на запорната вноска по сметките на съответния съдия изпълнител в определените срокове 20 лв.
Корекция на Декларация 1 за стар месец в електронните услуги на НАП 10 лв.
Корекция на Декларация 1 за стар месец, ако е необходима проверка от НАП 20 лв.
Корекция или подаване на Декларация 6 за стар месец в електронните услуги на НАП 10 лв.
Корекция или подаване на Декларация 6, ако е необходима проверка от НАП 20 лв.
Подаване на декларация за започване, възобновяване, прекъсване или прекратяване на осигуряването за самоосигуряващи се лица 10 лв.
Подаване на декларация за промяна на вида на осигуряването за самоосигуряващи се лица 10 лв.
   
Услуги, свързани с данъка върху добавената стойност  
Подаване на декларация по ЗДДС през последния ден от срока
(при възможност за обработка на документите и подаване на декларацията)
100 лв.
Подаване на декларация по ЗДДС в предпоследния работен ден от срока
(при възможност за обработка на документите и подаване на декларацията)
60 лв.
Регистрация по ЗДДС на фирма без дейност 50 лв.
Регистрация по ЗДДС на фирма с дейност 100 лв.
Дерегистрация по ЗДДС 100 лв.
   
Изготвяне на документи за търговския регистър  
Изготвяне на документи за промяна на адреса на фирмата
(не включва таксата за Търговския регистър)
50 лв.
Изготвяне на документи за смяна на управителя на фирмата
(не включва таксата за Търговския регистър и нотариалните такси)
120 лв.
Изготвяне документи за увеличаване на капитала на дружество
(не включва таксата за Търговския регистър, нотариалните и банковите такси)
120 лв.
Изготвяне на документи за прехвърляне на дружествени дялове
(не включва таксата за Търговския регистър и нотариалните такси)
200 лв.
Предоставяне на адрес за регистрация на фирма 50 лв.
   
Други услуги  
Обработка на оборотна ведомост и главна книга за периода от началото на годината до сключване на договора за счетоводство за нови клиенти, на които счетоводството е водено на друго място и договорът се сключва след 01.01. 100 лв.
Обработка на трудови договори към датата на сключване на договор за счетоводство - цена за всеки отделен договор 20 лв.
Изготвяне на договор за наем 20 лв.
Изготвяне на анекс за договор за наем 10 лв.
Изготвяне на договор за заем 20 лв.
Изготвяне на пълномощно 20 лв.
Изготвяне на Отчет за разход на гориво за месеца при предоставени пътни листи или пътна книжка 30 лв.
Обработка на заповед за командировка в страната 10 лв.
Обработка на заповед за командировка в чужбина 20 лв.
Декларация Форма СПБ-2 за БНБ за открити банкови сметки в чужбина 30 лв.
Деклариране на електронен магазин в НАП 20 лв.
Корекция на годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО за периода от 01.07 до 30.09 200 лв.
Подаване на годишна данъчна декларация на физическо лице 100 лв.
Консултация във връзка с проверка или ревизия на физическо лице 100 лв.
Печат на фирмата 25 лв.
Цени

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах