Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Тристранни операции със стоки между фирми от ...

17.06.2020

Тристранни операции със стоки между фирми от ...

Тристранни операции при вътреобщностна търговия със стоки между фирми от Европейския съюз с нулева ставка на ДДС

Тристранна операция представлява доставка на стоки между три регистрирани за целите на ДДС лица, които се намират в три различни държави – членки на  Европейския съюз.

Участниците в тристранната операция са следните:

 1. Фирма 1 (Прехвърлител) – регистрирана в държава-членка 1;
 2. Фирма 2 (Посредник) -     регистрирана в държава-членка 2;
 3. Фирма 3 (Придобиващ) - регистрирана  в държава-членка 3.

 Една операция е тристранна, ако са изпълнени следните условия:

 1. Фирма 1 (Прехвърлител), която е регистрирана за целите на ДДС лице в държва-членка 1 на ЕС извършва доставка на стока на Фирма 2 (Посредник), която е регистрирана за целите на ДДС в държава-членка 2 на ЕС. Посредникът след това извършва доставка на тази стока на Фирма 3 (Придобиващ), която е регистрирана за целите на ДДС в държава-членка 3 на ЕС.
 2. Стоките се транспортират директно от държава-членка 1 до държава-членка 3.
 3. Посредникът не е регистриран за целите на ДДС в държава членка 1 и държава членка 3.
 4. Фирма 3 (Придобиващ) начислява ДДС, като получател по доставката.
   

Този режим не е приложим в следните случаи:

 • ако в операцията участват повече от 3 фирми (четиристранна операция не съществува);
 • ако някоя от страните в операцията не е регистрирана по ЗДДС;
 • ако някои фирмите са регистрирани за цели на ДДС в една и съща страна членка;
 • ако Фирма 1 (Прехвърлител) не е регистрирана в страната, от която изпраща стоките;
 • ако Фирма 3 (Придобиващ) не е регистрирана в страната, в която се получават стоките.

В тези случаи не е налице тристранна операция. Ако участват повече от 3 фирми, но е извършен само един транспорт, може да е налице последователна доставка на стоки от фирми във верига.

Ако вашата фирма е регистрирана по ЗДДС в България и е посредник в тристранна операция, то мястото на придобиване на стоките трябва да се намира в друга страна-членка на ЕС.

И покупката и продажбата не се облагат с ДДС.

Пример: Фирма АБВ ООД в България е посредник в тристранна операция между фирма намираща се в ГЕРМАНИЯ и фирма намираща се в РУМЪНИЯ. Транспортът се извършва директно от ГЕРМАНИЯ към РУМЪНИЯ, мястото на придобиване на стоките е РУМЪНИЯ.

За доказване на тристранна операция посредникът трябва да разполага с:

 • CMR или документ от куриерска фирма;
 • Писмено потвърждение за получаване от купувача.
   

Документите, с които трябва да разполага Фирма 2 (Посредникът) в тристранната операция – в случая лице регистрирано по ЗДДС в България, да докаже, че мястото на изпълнение на вътреобщностно придобиване е в държавата – членка на получаване на стоките са:

 • фактура издадена от Фирма 1 (Прехвърлител) в тристранната операция, с която доказва, че мястото на изпълнение на вътреобщностното придобиване е в държавата членка на пристигане на стоките;
 • фактура, в която посочва основанието за неначисляване на данък, като посредник в тристранната операция, в която е посочен номера на Фирма 3 (Придобиващ) в държавата членка, където стоките ще пристигнат;
 • VIES – декларация за съответния данъчен период, в която е декларирана доставката във връзка с която е издадена фактура, в която не се начислява данък.
   

В случай че Фирма 2 (Посредник) не се е снабдила необходимите документи, доказващи горните обстоятелства до изтичане на данъчният период следващ данъчният период, през който данъка за вътреобщностното придобиване би станал изискуем, се счита че вътреобщностното придобиване е с място на изпълнение на територията на страната на посредника и той трябва да заплати данъка.

Пример: ако данъкът става изискуем през месец февруари, крайният срок в който Фирма 2 (Посредник) следва да представи необходимите документи е до 31 март. Ако тя не направи това, следва да заплати данъка върху добавената стойност.

Тристранните операции не подлежат на деклариране в ИНТРАСТАТ от посредника.

КОНТАБИЛ има богат опит в счетоводството на фирми, извършващи вътреобщностна търговия със стоки.

 

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах