Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Режим 'В Съюза' за дистанционни продажби на стоки и услуги В ЕС

05.02.2022

Режим 'В Съюза' за дистанционни продажби на стоки и услуги В ЕС

От 01.07.2021 година влезе в сила новият режим 'В Съюза' за дистанционни продажби на стоки и услуги на територията на Европейския съюз

Ако една българска фирма продава стоки и услуги на територията на България, тя прилага българските правила по отношение на данъка върху добавената стойност (ДДС). Ако фирмата не е регистрирана по закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС),тя може да извършва продажби без ДДС дотогава, докогато сумата на продажбите (оборота) за последните 12 календарни месеца не надвишава 50 000 лева. След като оборотът надхвърли 50 000 лева за 12 календарни месеца, фирмата е длъжна да се регистрира по ЗДДС. Фирмите, регистрирани по ЗДДС, начисляват ДДС по българската ставка, тоест 20%.
Дистанционна продажба на стоки и услуги означава, че една българска фирма извършва продажби на стоки и услуги на физически лица от друга страна членка на Европейския съюз. Съществува праг от 10 000 € за календарна година, който се отнася за общата сума на всички дистанционни продажби на дадена фирма за физически лица от всички страни от Европейския съюз без държавата на регистрация, тоест България. Ако сумата на дистанционните продажби е под този праг, тоест е до 10000 €, то доставките на стоки и услуги се облагат според българския закон. Ако фирмата-доставчик не е регистрирана по ЗДДС, то тези продажби не се облагат с ДДС. Ако българската фирма-доставчик е регистрирана по ЗДДС, то ДДС се дължи в България според българския закон и по българската ставка от 20%.
Ако прагът от 10 000 € бъде надхвърлен, тоест ако дистанционните продажби на българската фирма за физически лица от други страни-членки на Европейския съюз надхвърлят 10000 €, от този момент нататък тези дистанционни продажби на стоки и услуги повече няма да бъдат облагани по българския закон. Вместо това ДДС ще се дължи в държавата членка, в която се намира физическото лице - купувач и фирмата ще дължи ДДС във всяка страна-членка на Европейския съюз, в която продава. Фирмата ще бъде длъжна да се регистрира по ДДС във всяка страна-членка на Европейския съюз, в която продава стоки и услуги и да начислява и заплаща ДДС в съответната държава според нейното законодателство и ставки (основна или намалена).
Това на практика е неудобно, защото може да се получи положение, при което една фирма се налага да се регистрира по ДДС в много или дори във всички страни-членки на Европейския съюз, да плаща ДДС и да води счетоводство във всяка от тях. Затова фирмата може да приложи новия специален режим за регистрация по ДДС 'В Съюза'. Този нов режим е доброволен. Фирмата може да се регистрира по този режим по избор. Ако желае, фирмата може да не се регистрира по режим 'В Съюза' и вместо това да се регистрира по ДДС във всяка страна-членка на Европейския съюз, в която продава стоки и услуги на физически лица. Режим 'В Съюза' представлява облекчение, улеснение и фирмата може да се регистрира по него и да го прилага по избор.
При регистрация по режим 'В Съюза' фирмата също прилага законодателството и данъчните ставки на държавата-членка, в която се намира купувача - физическо лице. По този начин фирмата е равнопоставена с всички други фирми от всички други страни членки, които продават същите стоки и услуги в същата държава. Разликата при режим 'В Съюза' е, че фирмата не се регистрира по ДДС във всяка отделна страна - членка, в която извършва продажби, а извършва една единствена специална регистрация по режим 'В Съюза' в своята държава - членка по регистрация (България). По този начин се подава една единствена данъчна декларация по режим 'В Съюза' в България. В декларацията се посочват сумите на продажбите във всяка държава-членка на Европейския съюз, в която са извършени дистанционни продажби на стоки и услуги и приложената данъчна ставка. Дължимият ДДС се заплаща в България. След това България се разчита на ниво държава с всички останали страни от Европейския съюз, като се компенсират събраното ДДС в България за всяка една конкретна страна-членка на Европейския съюз и съответно събраният в тази страна-членка на Европейския съюз ДДС за продажби в България и се заплаща разликата. Така българската фирма подава само една данъчна декларация по режим 'В Съюза' и заплаща наведнъж дължимия ДДС за всички държави-членки на Европейския съюз освен България. Данъчният период за специалната данъчна декларация по режим 'В Съюза' е тримесечен и съвпада с календарното тримесечие. В срок до края на месеца, следващ съответното календарно тримесечие се подава декларация по режим 'В Съюза' и се заплаща дължимия ДДС.
Режим 'В Съюза' е особено полезен за фирмите, които извършват електронна търговия. Можете да се обърнете към КОНТАБИЛ за практическото му прилагане.

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах