Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

VIES система и проверка на ДДС номер на фирми от ЕС

04.06.2020

VIES система и проверка на ДДС номер на фирми от ЕС

VIES система и проверка на ДДС номер на фирми от Европейския съюз за издаване на фактури с нулева ставка на ДДС

Какво представлява системата VIES?

Информационната система  за обмен на ДДС информация между държавите членки на ЕС – VIES, служи за контрол на  вътреобщностните доставки на стоки.  Тя е електронна база данни, която обработва и съхранява информацията от VIES декларациите на търговците осъществяващи сделки в границите на общността. Името на декларацията е абревиатура от наименованието на европейската информационна система за обмяна на информация и данни между данъчните администрации на държавите членки относно  функционирането на данъка при вътреобщностна търговия.

Задължение за попълване и подаване   на VIES – декларация

Задължението за подаване на VIES – декларация възниква ако:

  • Извършвате вътреобщностни  доставки на стоки към търговец, регистриран за целите на ДДС в друга  държава членка на ЕС.
  • Осъществявате доставка на услуги по чл.22- чл.24 от ЗДДС с място на изпълнение територията на друга страна членка.
  • При осъществяване на тристранни операции, в които вашата фирма се явява посредник между търговци, регистрирани за целите на ДДС в други държави членки на ЕС.

Случаи в които трябва да се извършва проверка в система VIES

Проверка в система VIES за чужди фирми от държави членки на ЕС се прави задължително в следните случаи:

  • При издаване на фактура.
  • При получаване на изпратени стоки от фирма доставчик, която е от друга държава членка на ЕС.
  • Получаване на  CMR.
  • При сключване на договор.

Защо е важно да се извършва проверка на ДДС номер във VIES?

Тази проверка ви позволява да видите дали даден ДДС номер е валиден преди да издадете фактура по ЗДДС. Проверката е валидна за ДДС номера издадени в България и в държавите членки на Европейския съюз. При проверката се използва базата данни на Европейската Комисия VIES (VAT Information Exchange System).

Как се извършва проверката?

За да проверите дали ДДС номера на дадена фирма – страна членка на ЕС е валиден трябва да влезете в сайта на европейската комисия. Това става от следния линк:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatResponse.html
 

В първите две полета:

Държава членка

Номер по ДДС

Избирате държавата, от която е фирмата, за която извършвате VIES проверка и записвате ДДС номер на фирмата, която искате да проверите

В следващите две полета:

Държава-членка на запитващия

Номер по ДДС

Следва да попълните вашите данни.

Не е задължително винаги да попълвате вашите данни.

Може да попълните само първите две полета.

Проверката се извършва бързо и лесно, и отнема секунди. 

След като извърши проверката системата ви изкарва съобщение дали дадения ДДС номер е валиден. В него се отбелязва в отделно поле датата и часа, в който сте направили запитването.

Важно: Резултата от проверката на ДДС номер в VIES системата  е препоръчително да се отпечата на хартия или запази в електронен вид, като скрийншот. По този начин в случай на необходимост вие ще може да докажете, че към датата на подаване / неподаване на VIES декларация е било налице съответното обстоятелство, което го е наложило.

 

Система VIES се актуализира ежедневно, но тъй като е голяма и е свързана с данъчните системи на много държави, понякога се получава забавяне от 2-3 дни. В случай, че се получи подобна ситуация, и се окаже, че сте подали например VIES декларация за вътреобщностна доставка към фирма, която вече не е в регистъра, то това е вашият начин да докажете впоследствие пред проверяващите органи, че сте действали съгласно предписанията на закона за ДДС към съответната дата и не сте допуснали нарушение.

 

Проверки за валидността на ДДС-номер на български фирми може да се извърши освен в сайта на Европейската комисия VIES и на сайта на НАП.

Това става от:

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ НА НАП

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ СЪС СВОБОДЕН ДОСТЪП

ВХОД В ПОРТАЛА ЗА Е-УСЛУГИ СЪС СВОБОДЕН ДОСТЪП

СПРАВКА ЗА ЛИЦА РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС И ЛИЦА, ПОЛУЧИЛИ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РЕЖИМ ЗА КАСОВА ОТЧЕТНОСТ ПО ЗДДС

Линк: https://inetdec.nra.bg/index.html

Използвайте система VIES и портал за електронни услуги на НАП, за да проверявате данъчните номера на своите клиенти и доставчици за ДДС.

В случай на затруднения може да се обърнете към нашата счетоводна къща. Контабил е винаги насреща, за да предложи качествено и бързо обслужване на своите клиенти, което ще улесни тяхната работа.

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах