Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Ползване на данъчен кредит от земеделски производител ...

30.04.2019

Ползване на данъчен кредит от земеделски производител ...

Регистрацията по ЗДДС често става след започване на икономическа дейност от Земеделския производител. Как се ползва данъчен кредит за наличните ДМА?

На регистрация по ЗДДС подлежат не само фирми, но и физически лица, които извършват независима икономическа дейност, например нотариуси, адвокати, частни съдебни изпълнители и земеделски производители (земеделски стопани).

В земеделието стартирането на независима икономическа дейност от Земеделски производител (ЗП)  много често се случва спонтанно. Икономическият субект трудно може да предвиди точните мащаби на своята икономическа дейност в своя бизнесплан, както и всички подробности по инвестирането в придобиване на необходимите  дълготрайни материални активи (ДМА). Регистрацията по ЗДДС се обвързва с необходимостта от по-прецизно и представително счетоводство, извършвано от професионалисти - разходи, които на първо време ЗП предпочита да съкрати.

Така или иначе, при добро развитие на бизнеса, в един момент се стига до заключението, че ползите от регистрация по ЗДДС си заслужават усилието.  Тогава се оказва, че следвайки естествения ход на икономическите процеси, в патримониума на Земеделския производител се е натрупал немалък брой земеделски машини, оборудване, силови агрегати, транспортни средства и недвижимо имущество.

В европейския съюз земеделските производители са обект на преференции, субсидиране и данъчни облекчения. У нас законодателят също е предвидил възможност ЗП да приспадне начисленият  ДДС в цената на закупените ДМА до датата на регистрация по ЗДДС. Това е уредено в чл. 74 ал. 1 и ал.2 от ЗДДС.

Изискването е ДМА да са закупени не по-рано от 5 години за ДМА и 20 години за недвижимите имоти, преди датата на регистрацията по ЗДДС (чл. 74 ал. 2 т.4). Ще бъде грешно, ако тези периоди се отнесат към датата на производство на ДМА т.е. не е необходимо наличното ДМА да е произведено, а само да е придобито в рамките на 5 годишния период.

Друго изискване е доставчикът (продавачът) на тези активи да е бил регистриран по ЗДДС към датата на продажбата им (чл.84 ал.2 т.2). Това означава, че земеделския стопанин трябва да притежава изискуемите от закона  данъчни документи, издадени от доставчика.

Има изискване и за съобразяване с чл. 71 на ЗДДС, който прецизира частта от начисления ДДС  да съответства на използването на ДМА за нуждите на независима икономическа дейност от земеделския стопанин.

След регистрацията по закона за данък върху добавената стойност е необходимо да се води счетоводство и декларациите по ЗДДС да се подават за всеки месец.

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах