Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

СУПТО - новите изисквания при работа с касови апарати

12.01.2019

СУПТО - новите изисквания при работа с касови апарати

СУПТО - Софтуер за управление на продажбите в търговски обект по Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти

Срок за въвеждане на СУПТО

До края на месец март 2019 г., фирмите, регистрирани по ЗДДС трябва да заменят касовите си апарати с нови или да преведат старите си касови апарати в съответствие с изискванията на Наредба Н-18 на Министъра на финансите. Срокът за фирмите, нерегистрирани по ЗДДС е до края на месец юни 2019 г. Заедно със задължението за подмяна на касовите апарати, влиза в сила и задължението за превеждане на софтуерите за управление на продажбите в търговски обекти в съответствие с новите изисквания на наредбата.

Какво е СУПТО?

СУПТО означава софтуер за управление на продажбите в търговски обекти. Има две определения на това понятие - в ЗДДС и в Наредба Н-18. Най-общо, ако в един търговски обект има софтуер, който управлява продажбите и ако в търговският обект се приемат плащания в брой, то този софтуер представлява СУПТО. Софтуер, който управлява продажбите може да е всякакъв софтуер, който отчита и регистрира продажби. Например складова програма или програма за фактуриране също може да се сметне за СУПТО. Работна книга в Ексел, в която се съдържат данни за извършени продажби също може да се приеме за СУПТО. От НАП обясниха, че по принцип фактури или документи за продажби, издадени в Word няма да се смятат за СУПТО тъй като Word не предоставя възможност за автоматизирана обработка на продажбите по вид, количество и цена. Определението за СУПТО включва софтуер за отчитане на продажби както на стоки, така и на услуги. Софтуерът за управление на продажбите може да е инсталиран както на компютър, така и на телефон или таблет. Ако инспекторите от НАП при проверка преценят, че в един търговски обект, в който се приемат плащания в брой, има софтуер, който притежава функционалност на СУПТО, то за този софтуер стават задължителни изискванията за СУПТО. Плащанията с банкови карти на ПОС-терминали се смятат за плащания в брой и за тях се издава касова бележка.

Какво не е СУПТО?

Не е СУПТО софтуер за управление на продажбите в търговски обект, в който никога не се приемат плащания в брой и в който няма касов апарат.
Няма да има СУПТО в търговски обект, в който няма компютър или няма инсталиран никакъв софтуер за управление на продажбите. Например Word не се смята за СУПТО. Фактури могат да се издават например ръчно от кочан. Ръчното издаване на фактури все още е е забранено.
Не е СУПТО софтуер, в който се въвеждат данни за продажби в търговски обект - например счетоводни и складови програми, ако този софтуер не се намира в самия обект, в който се извършват продажбите. Такъв софтуер не управлява продажбите в търговския обект, а данните в него се въвеждат впоследствие.

Каква е целта на СУПТО?

И досега касовите апарати изпращаха дистанционно данните за продажбите в НАП като изпращането ставаше след приключването на дневния финансов отчет. НАП подозират, че някои лица манипулират касовите си апарати. Затова с новата система касовите апарати ще изпращат в НАП данните за всяка продажба в реално време - на всеки 5 минути. Касовите бележки ще имат QR код, с който всеки купувач ще може да провери отчитането на продажбата в НАП. Заедно с това използването на системи за продажба, които заобикалят това ново правило, се забранява.

Каква е основната забрана?

Основната забрана е в търговския обект да има някакъв софтуер, в който се отчитат или въвеждат данни за продажби, а в същото време продажбите да се въвеждат ръчно в касовия апарат.

СУПТО управлява касовите апарати в обекта

Ако в един търговски обект има СУПТО, то СУПТО трябва да управлява касовите апарати в обекта. При получаване на плащане в брой, то трябва да се въвежда в СУПТО, а СУПТО да изпраща данните за продажбата към касовия апарат. Ръчното въвеждане на продажби в касовия апарат се забранява, ако в обекта има СУПТО.

Дублираща функционалност

Ако в един търговски обект има СУПТО, то се забранява в обекта да има друг софтуер или модул от софтуер, с който могат да се отчитат продажби и който не е деклариран като СУПТО.

Уникален номер на продажба

Уникалният номер на продажбата се генерира от СУПТО още когато станат ясни параметрите на продажбата. Ако на една продажба бъде присвоен уникален номер в СУПТО, то данните за тази продажба не могат да бъдат изтривани. При анулиране на продажбата данните не се изтриват, а само се отбелязват като анулирани. Уникалният номер на продажбата се посочва във всяка касова бележка. Уникален номер на продажбата се генерира и за всяка продажба, която макар още да не е заплатена в брой, съществува възможност плащането по нея да се извърши в брой. Издаване на една обща касова бележка за няколко продажби или за фактури е невъзможно, защото те ще имат различни уникални номера.

Производители на СУПТО

Производителите на СУПТО декларират в НАП съответствието на своя софтуер с изискванията на Наредба Н-18. Декларирането се извършва чрез електронните услуги на НАП с електронен подпис, а регистърът на софтуерите, за които е декларирано съответствие с наредбата е публичен. Производителят предоставя на НАП документация за СУПТО с описание на базите данни и връзките между тях и изходния код за одиторския профил. Всеки потребител може да провери дали софтуерът, който желае да използва в обекта си е включен в списъка на НАП, т.е. дали производителят му е декларирал съответствие. Софтуер, за който не е декларирано съответствие с наредбата не може да бъде използван за отчитане на продажби в търговски обекти.

Достъп до базата данни

Инспекторите на НАП имат право при проверка в търговския обект да проверяват дали в него съществува софтуер за управление на продажбите, ако в обекта се извършват плащания в брой. Ако в обекта има такъв софтуер, за който не е декларирано съответствие с наредбата, това представлява нарушение. Ако в обекта има лицензирано СУПТО, то инспекторите на НАП имат право на достъп до базата данни на софтуера. Те имат право пряко да достъпят и експортират базата данни. СУПТО трябва да осигури одиторски профил за проверяващите, който осигурява достъп до настройките на системата и до данните за четене и не дава възможност за запис. Одиторският профил трябва да осигурява визуализацията на данните за продажбите и възможност за експорт на базата данни. Производителят на софтуера предоставя на НАП и сорс кода (изходния програмен код) на одиторския профил и на програмата за експорт на базата данни.

СУПТО и склад

Ако в един търговски обект има складова програма, тя сигурно представлява СУПТО, но СУПТО не изисква непременно наличието на складова програма. Въпреки това в СУПТО се въвеждат данни за видовете продадени стоки и услуги, количествата, мерните единици, и цените. Въпрос на време е НАП да въведат изискването, че СУПТО трябва да съдържа информация за складовите наличности. Също е въпрос на време НАП да поискат дистанционен достъп до всички данни от СУПТО без да отиват на място до търговския обект.

 

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах