Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Съставител на финансовите отчети - Счетоводна къща ...

20.12.2015

Съставител на финансовите отчети - Счетоводна къща ...

Изисквания за това кой може да бъде Съставител на финансовите отчети, годишни и консолидирани отчети. Съставител при едностранното счетоводство.

В новия Закон за счетоводството, в сила от 01.01.2016 г.са запазени същите изисквания към съставителя на финансовите отчети или към счетоводните предприятия, каквито бяха предвидени и в досегашния закон.

По-конкретно, в новия Закон за счетоводството се казва следното:

 

Съставители на финансови отчети

Чл. 17. (1) Междинните, годишните и консолидираните отчети на предприятията се съставят от физически лица, които са в трудово, служебно или облигационно правоотношение с предприятието, или от счетоводни предприятия.

(2) Алинея 1 може да не се прилага за годишните финансови отчети на едноличните търговци, които прилагат способа на едностранното счетоводно записване по реда на чл. 3, ал. 4, и за микропредприятията по чл. 19, ал. 2, които не са осъществявали дейност през отчетния период. В тези случаи финансовите отчети се съставят от собствениците или съдружниците на тези предприятия.

 

Чл. 18. Физическите лица по чл. 17, ал. 1, които съставят финансовите отчети, и управляващите и/или представляващите счетоводните предприятия, които подписват финансовите отчети, когато финансовите отчети са съставени от счетоводни предприятия, трябва да отговарят на следните изисквания:

1. да имат придобита задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него действителен стаж по специалността, както следва:

а) висше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол, съответно:

аа) при магистърска степен - две години;

бб) при бакалавърска степен - три години;

вв) при степен "професионален бакалавър" - 4 години;

б) друго висше икономическо образование и 5 години стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол;

в) средно икономическо образование и 8 години стаж като счетоводител;

2. да не са осъждани за престъпление от общ характер по глава пета и по глава шеста, раздел I от Особената част на Наказателния кодекс.

 

Новост е облекчението за годишните финансови отчети на едноличните търговци, които прилагат едностранното счетоводно записване и за микропредприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период, за които финансовите отчети могат да се съставят от собствениците или съдружниците на тези предприятия.

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах