Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Кога и как да смените счетоводителя или счетоводната ...

14.10.2019

Кога и как да смените счетоводителя или счетоводната ...

Кога е подходящият момент за смяна на счетоводителя и какви документи са необходими от предишния счетоводител за прехвърлянето на счетоводството?

Вероятно най-подходящият момент за смяна на счетоводителя е след приключването на отчетния период, т.е. на календарната година. Данъкът върху печалбата и годишните финансови отчети се изготвят за календарна година и затова началото на новата година е най-удобният момент.
Въпреки това, счетоводителят може да бъде сменен по всяко време, а договорът за счетоводно обслужване като всеки договор - да бъде прекратен. В много случаи договорът се прекратява с предизвестие, което е обикновено 1-месечно. Предишният счетоводител следва да предаде намиращата се в него документация, която няма право да задържа дори ако има претенции за неизплатено възнаграждение. Документите на фирмата-клиент не са негови и той няма право да ги задържа. Счетоводителят отговаря за работата, която е вършил и следва да предостави и счетоводната си работа - регистри, приключвания и други, които доказват качествената му работа. Разбира се, редно е и клиентът да изпълни задълженията си по договора, който прекратява и да заплати оказаните му услуги. Ако със счетоводителя не е имало договор, то съответно е много трудно да му се търси отговорност за причинени щети.
Поемането на счетоводството по време на годината не е чак толкова сложно. Достатъчно е предишният счетоводител да предостави оборотна ведомост и главна книга за периода от началото на годината до края на последния месец, който е обработил. Новият счетоводител може да стъпи на крайните салда от оборотната ведомост и да ги използва. Само в краен случай, ако старият счетоводител не предостави счетоводните документи или те са осчетоводени некачествено може да се стигне от нужда от преосчетоводяване. В тези случаи на старият счетоводител едва ли може да се има повече доверие да води счетоводството и да приключи годината.
За фирмите, регистрирани по ЗДДС трябва да се внимава от кой месец застъпва новият счетоводител за да има време да подаде декларацията по ЗДДС.
Пълният списък на документите, които трябва да се изискат от стария счетоводител зависи от характера на дейността на фирмата, но би трябвало да предаде следните документи:

  • оригинали на документите;
  • оборотни ведомости, главни книги, хронологични регистри, салда по контрагенти (доставчици и клиенти), валутни салда;
  • данъчни декларации, ДДС-декларации, дневници на покупките и на продажбите;
  • ведомости за заплати, трудови договори и трудови досиета;
  • кореспонденция с НАП, протоколи от проверки и ревизии, актове;
  • амортизационни планове и инвентарни книги;
  • банкови извлечения;
  • оригинали на пълномощните;
  • ПИК кодове от НАП;
  • печат на фирмата.

 

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах