Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

ДДС регистрация при последователна еднородна дейност ...

27.01.2020

ДДС регистрация при последователна еднородна дейност ...

Задължителна регистрация по ДДС на свързани фирми, последователно извършващи еднородна дейност в търговски обект - нов начин на определяне на оборота от 2020 г.

С промяната на ЗДДС се ограничи възможността фирми, които извършват еднородна дейност в един и същ търговски обект да избягват регистрация за целите на закона за данък върху добавената стойност. За фирмите в заварено положение срокът за регистрация по ЗДДС изтече на 15.01.2020 година. За тези, които са пропуснали да се регистрират съществува рискът да бъдат регистрирани от НАП със задна дата и да им бъде начислено ДДС за всички продажби след тази дата. Въвеждането на ограничението се извърши чрез начина за определяне на оборота за целите на регистрацията по ЗДДС. Целта на тази мярка е да се пресече практиката една фирма да извършва дейност в един търговски обект и малко преди да достигне оборота за задължителна регистрация по ДДС фирмата да прекрати дейността си в обекта и на нейно място да започне да работи друга фирма, която извършва абсолютно същата дейност на същото място със същия персонал, със същите клиенти и доставчици, но под друга фирма. В този случай на датата, на която новата фирма започва дейност в обекта към нейния оборот за целите на регистрацията по ДДС се добавя оборота за предходните 12 месеца включително и текущия на всички свързани фирми, работили в същия търговски обект. Ако оборотът, определен по този начин, надхвърля 50 000 лева, то новата фирма е длъжна да подаде заявление за регистрация по ДДС в 7-дневен срок. Дори ако оборотът от 50 000 лева не е бил достигнат още в началото, то оборотът на свързаните фирми от последните 12 месеца продължава да се включва в облагаемия оборот на новата фирма на първия ден от дейността й в обекта, тоест през първия месец от дейността й в обекта и съответно да се включва в справките за облагаемия й оборот за всеки от следващите 12 месеца. Справката за облагаемия оборот за предходните 12 календарни месеца преди текущия се изготвя всеки месец от всяко нерегистрирано лице по ЗДДС, което извършва независима икономическа дейност. Всяка фирма, нерегистрирана по ЗДДС, е длъжна всеки месец да определя облагаемия си оборот за предходните 12 календарни месеца преди текущия.  Точно в тези справки за облагаемия оборот ще бъде включен оборотът на предходните фирми за предходните 12 месеца преди започване на дейността на новата фирма в обекта и този оборот ще бъде включен точно на датата, на която новата фирма започва да извършва дейност в обекта.
В закона се говори за последователно извършване на дейност в търговски обект. Последователно означава една след друга - едната фирма е извършвала дейност и е прекратила дейността си. След това втора фирма е започнала дейност и така нататък. Законът не се отнася за паралелно, тоест едновременно извършване на дейност от повече фирми в един обект. Паралелно означава, че в обекта се настанява нова фирма, но предишните фирми продължават дейността си в обекта. Въпреки че дейността е паралелна, тя също така е и последователна, защото една фирма е извършвала дейност в обекта, а след това друга фирма е започнала дейност и на първия ден от извършване на дейността на новата фирма към оборота й ще бъде добавен оборота за последните 12 месеца включително и текущия на всички свързани фирми, които са работили в обекта. Това добавяне на обороти се извършва само веднъж на първия ден от извършване на дейността в обекта от новата фирма и оттам нататък оборотите на паралелно работещите фирми в обекта повече не се обединяват. Ако например в един нов търговски обект едновременно започнат да работят 50 фирми и те заедно с времето надхвърлят оборота от 50 000 лева, те няма да имат задължение за регистрация по ДДС, защото работят в обекта паралелно. В същото положение са фирми, които са започнали да работят в търговски обект до края на 2018 година. Оборотът на свързаните фирми се добавя към оборота на новопоявилите се фирми на първия ден от дейността им. Промяната в закона влезе в сила на 01.01.2020 година и първата справка за облагаемия оборот за последните 12 месеца преди текущия обхваща месеците от януари до декември 2019 година. Разбира се, можем да очакваме, че в едни бъдещи промени на Закона за ДДС НАП ще принуди и фирмите, които работят паралелно в търговски обект да се регистрират по ДДС.

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах