Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Подкрепа за малкия и среден бизнес, засегнат от ...

01.01.2021

Подкрепа за малкия и среден бизнес, засегнат от ...

Програма на НАП за подкрепа за малкия и среден бизнес, засегнат от противоепидемичните мерки за борба с коронавируса

 

С цел подпомагане на предприятията от сферата на малък и среден бизнес, както и микрофирмите, чиято дейност бе засегната от коронавируса с въведения локдаун от 01.11.2020 г., държавата пусна програма наречена „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП (малките и средните предприятия), засегнати от временните противоепидемични мерки“. Помощта по тази програма е безвъздмезна и се отпуска след подаване на формуляри за кандидатстване по образец.

Пълните условия на програмата и изискуемите формуляри, които следва да попълнят фирмите са поместени в сайта на НАП.

Тъй като информацията е твърде обемна, и е възможно да причини объркване в собствениците на фирми, по-долу в синтезиран вид ще представим най-важните моменти с кратки разяснения.

 

1. Какви са задължителните условия, на които трябва да отговорят лицата кандидатстващи по програмата?

  • Кандидатите трябва да са преустановили изцяло или частично своята дейност съгласно заповеди № РД-01-626/27.10.2020, № РД-01-655/13.11.2020, № РД-01-677/25.11.2020 и № РД-01-718/18.12.2020. за временните противоепидемични мерки, издадени от Министъра на здравеопазването.
  • На практика тук влиза периода от 29.10.2020 г. до 31.01.2021 година. Тоест в този интервал фирмите или техните обекти не са работили  (затворен магазин в мол, затворено заведение) или са работили частично (тоест ресторант, който е затворил продължава да предлага само доставки по домовете).
  • Кандидатите трябва да извършват една от посочените дейности изброени в съответните нормативни документи. Заповедите са публикувани и лесно достъпни в публичното пространство, а в интернет страницата на НАП има линкове към тях.

 

2. Може ли едно предприятие да подаде повече от едно заявление в случай, че има няколко обекта?

В условията е изрично казано, че всяко предприятие може да кандидатства с един проект, който включва всички негови засегнати обекти. Тоест ако имате фирма, която има три различни обекта се кандидатства общо за тях.

Максималната сума за кандидатстване е 150 000 лв.

 

3. Как се определя размера на помощта за всяко едно предприятие?

Тук водещ е кода на основната / допълнителната икономическа дейност на предприятието. Въпреки, че основната икономическа дейност на предприятията е определяща при размера на помощта това условие дава възможност на повече фирми да се възползват от помощта.

Например имаме фирма, чиято основна дейност е Дейност на рекламни агенции – КИД 7311 (която не спада в кръга на дейностите помпомагани по програмата), а допълнителна Артистична и творческа дейност – КИД 90 . Това означава, че тази фирма ще може да подаде заявление и да кандидатства за помощта на основание своята допълнителна дейност.

 

Изчисляването на полагаемия размер на помощта се извършва въз основа на процент от оборота без ДДС на предприятието/конкретния обект през периода на предходната година, съответстващ на периода на действие на временните противоепидемични мерки  в периода от 29.10.2020 г. до 31.01.2021 г.

В зависимост от икономическата дейност този процент от оборота може да бъде 20% или 10%.

В групата включваща целева помощ от 20% спадат дейности като образование, артистична и творческа дейност, провеждане на различни спортни и културни мероприятия, поддържане на добро физическо състояние, ресторантьорство,  организиране на конгреси и търговски изложения, грижи за малки деца, даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти и т.н.

В групата включваща целева помощ от 10% влизат дейности туристическа, агентска и операторска дейност, пътувания и резервации, пране и химическо чистене, различни видове търговия извършвана в специализирани магазини.

Детайлното изброяване на отделните групи икономически дейности е посочено в подробните условия и указания за кандидатстване.

Ако една фирма за месеците ноември и декември 2020 г. съгласно заповедите, регламентиращи противоепидемичните мерки е преустановила своята дейност, то при подаване на заявлението за кандидатстване за държавна помощ тя следва да вземе оборота за този период за 2019 г. и от него да пресметне полагащия се процент, съгласно икономическата дейност, в която попада.

Ако фирма е започнала дейността си през 2020 г., като нейната регистрация е не по-късно от 01.10.2020 г., то като база за изчисляване размера на помощта се взема облагаемия оборот за месец Октомври 2020 г.

 

4. Как се подават документите за кандидатстване по програмата?

Формулярът за кандидатстване се подава чрез портала за електронни услуги на НАП, като се използва за подписване универсален квалифициран електронен подпис. Всички юридически лица, които към момента имат достъп до електронните документи на НАП, с право за подаване на декларации и документи получават автоматичен достъп до тази услуга.

Важно: Попълването и подаването на необходимите документи за участие в процедурата става само с електронен подпис.

Формулярът е опростен. В него кандидатите декларират, че отговарят на условията и попълват нужните данни. Такива са код на основната/допълнителна дейност,  обектите с преустановена и/или ограничена дейност, банкова сметка, общ оборот без ДДС за  същия период на 2019 или ако фирмата е нова (регистрирана до 01.10.2020 г.) - оборота за Октомври 2020 г.

Към формуляра се попълват декларации по образец.

 

5. Срок за кандидатстване

Периода за кандидатстване е от 21.12.2020 г. до 20.01.2021 г.  След подаването на заявленията НАП извършва автоматизирана проверка на данните от тях, както и последващи проверки след отпускане на помощта.

Кандидатите биват уведомявани по електронен път дали са одобрени за отпускането на помощта.

Средствата се превеждат по банков път до 7 работни дни след одобрението на проекта.

 

Важно: Средствата отпуснати по този проект могат да бъдат използвани за покриване на текущи разходи и за влагане в оперативен капитал. Казано по друг начин с тях могат да се изплащат заплати, разходи за външни услуги, да се купуват суровини и материали.

Средствата не могат да се използват за закупуване на стоки за директна продажба.

Счетоводна кантора Контабил е винаги насреща да окаже нужното съдействие на своите клиенти и да им помогне със своята професионална помощ.

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах