Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Варианти за осигуряване на собствениците и управителите на фирми

22.12.2020

Варианти за осигуряване на собствениците и управителите на фирми

Какъв е най-изгодният начин за осигуряване или самоосигуряване на собственика и управител на фирма – дружество с ограничена отговорност?

 

При започването на бизнес, собственикът на всяка фирма е изправен пред въпроса “Как да се осигурявам?”. Това е ключов момент, който собствениците и управителите на търговските дружества най-често свързват с плащането на определени задължения, които за много от тях са ненужно бреме. В същото време законодателството казва, че макар собствениците на фирми да управляват сами своите предприятия и да работят за тяхна сметка, то те са длъжни да внасят определени осигуровки, засягащи фондовете на задължително и пенсионно осигуряване и здравноосигурителните вноски.

Ако дружеството извършва дейност, то управителят (или поне един от управителите в него, ако са повече от един) трябва да извършва управленската дейност, тоест да се осигурява. При осигуряване по договор за управление и контрол или по трудов договор като управител, се прилага най-високият размер на минималните осигурителни прагове. Ако управителят е и съдружник, той може да декларира в НАП, че извършва дейност и се осигурява като самоосигуряващо се лице. Ако направи това и ако в договора за управление и контрол е посочено, че не получава възнаграждение, тогава може да не се осигурява по този договор, а единствено като самоосигуряващо се лице (работещ съдружник), което излиза по-евтино.

Съществуват няколко варианта за осигуряване на собствениците на фирми, които ще разгледаме по-долу.

Вариант 1.

Осигуряване като самоосигуряващо се лице на минималния осигурителен доход за съответната година.

Практически това става с подаване на декларация за самоосигуряващо се лице, в което собственика на фирмата посочва откога почва да извършва дейност и избира един от следните два варианта за осигуряване:

  • осигуряване за всички осигурителни социални рискове, което му дава право да ползва обезщетение за временна неработоспособност (болнични);
  • осигуряване за фондовете на ДОО и здравно осигуряване, което обаче не му дава право да ползва обезщетение за временна неработоспособност (болнични).

 

Вариант 2.

Осигуряване като самоосигуряващо се лице, което е задължено да плаща само здравно осигурителни вноски на минималния осигурителен доход за съответната година

Този вариант е приложим единствено за собственици на фирми, които са пенсионери по възраст или такива, които притежават ТЕЛК, в който посочения процент инвалидност за притежавано от тях заболяване е 50 и повече процента. Това са така наречените пенсионери по болест.

Тези лица могат по избор да се осигуряват само здравно.

 

Вариант 3.

Осигуряване на минималния осигурителен доход с начисляване на данък върху доходите на физическите лица.

Това осигуряване дава право на собственика на фирмата да изплати възнаграждение, като възнаграждението и осигуровките се признават за данъчно-признати разходи. Това е един от най-добрите варианти за осигуряване. Върху минималния осигурителен доход заплащането на осигуровки така или иначе е задължително, а за изплащането на този доход и като възнаграждение, се дължи единствено 10% данък върху доходите.

Ако това възнаграждение не бъде изплатено, то може да бъде получено през следващата година под формата на дивиденти, за което ще се заплати 10% данък върху печалбата на фирмата и 5% данък върху дивидентите. Ефектът от това при самоосигуряване върху 650 лева (колкото ще е минималния осигурителен доход за 2021 година) при осигуряване без болнични е чиста сума за получаване от 422.37 лева на месец, при което се спестява данък върху дивидентите от около 23 лева на месец.

 

Вариант 4.

Собственикът и управител на фирмата се осигурява като Управител по договор за управление и контрол.

В този случай той трябва да плаща осигуровки и данъци за съответната длъжност от група първа по националната класификация на професиите и длъжностите. Управителят на фирмата се осигурява върху минималния осигурителен доход за ръководители. Това са най-високите осигурителни доходи в сравнение с всички останали професии от националната класификация на професиите. Управителите внасят осигуровки върху най-високите минимални осигурителни доходи. Те се определят всяка календарна година и зависят от вида на икономическата дейност на фирмата.

 

Вариант 5.

Собственикът на фирмата се самоосигурява и в същото време работи по трудов договор на длъжност, различна от управител.

В този случай осигуровките се плащат два пъти – веднъж като самоосигуряващо се лице и втори път -  като служител по трудов договор (обикновено на непълно работно време).

Мотивите за такова двойно осигуряване са, че в някои редки случаи то може да се окаже малко по-изгодно. Това са случаите, в които управителят получава възнаграждение, по-голямо от възнаграждението за положен личен труд като самоосигуряващо се лице, но по-малко от чистото възнаграждение по договор за управление и контрол върху минималния осигурителен доход за управител. Разбира се по-изгодно е възнаграждението да се получава под формата на дивиденти. Това ще бъде невъзможно, ако въпросния управител не е едноличен собственик на дружеството, а притежава само малък дял от капитала му.

 

Вариант 6.

Изплащане на дивиденти.

Осигуряването на управителя, разбира се е задължително и неизбежно. Ако обаче управителят е съдружник в дружеството (и особено ако е едноличен собственик на капитала), има и по-евтин начин да получи възнаграждението си, над възнаграждението за положен личен труд, описано във вариант 3. Този начин е да си изплати дивидент от печалбата. Приблизителната сметка е, че за дохода, получен по трудов договор, се плащат осигуровки и данък малко над ½ част (по-точно 53%) от чистата сума за получаване или осигуровките и данъка са около 1/3 част от целия разход. За сравнение, при изплащане на дивидент се плаща 10% данък върху печалбата и 5% данък върху дивидентите, т.е. общо 15%, което е около 2 пъти по-малко в сравнение с облагането на заплатите.

Недостатъкът, който много хора виждат е, че за да бъдат разпределени дивиденти, първо трябва да бъде приключена финансовата година, която съвпада с календарната. Преди това дружеството още не е реализирало печалба и не може да разпредели дивиденти.

 

Вариантите за избор на персонално осигуряване от самоосигуряващото се лице и собственик на фирмата зависят от това, какви цели преследва самия той. Счетоводна къща КОНТАБИЛ – Русе винаги е насреща, за да консултира адекватно своите клиенти и да им помогне да изберат най-добрата възможност, отговаряща на техните потребности и специфика на дейността.

Коментирай

Ако желаете да се свържем с вас, моля попълнете данните за контакт по-долу. Попълването е по избор. Данните за контакт няма да бъдат публикувани в сайта.

Мирей Захариева

Здравейте, за осигуряване по даденият от вас вариант 3, наистина ли и осигуровките се признават за данъчни цели? Кои членове от ЗДДФЛ трпбва да гледаме? Много мерси предварително!

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах