Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Обезщетение при безработица - права, размер, срокове

25.01.2018

Обезщетение при безработица - права, размер, срокове

Достъпна информация, която дава яснота за това кой има право да се възползва от обещетение за безработица. Какъв е размерът и какви са сроковете за това?

Вярваме, че една не малка част от гражданите са засегнати пряко от темата на днешната статия, която е: „Обезщетение при безработица”. В изложението по-долу сме се постарали да включим всички онези казуси, представляващи важност за вас. Ясно, подробно и по разбираем за обикновения гражданин начин, сме обхванали правата, размерите и сроковете, свързани с обезщетението.

Излишно е да споменаваме, че тази информация можете да си я набавите, посредством авторитетен и професионален счетоводител, каквито са членовете от екипа на счетоводна къща „Контабил” ЕООД гр. Русе. Там ще получите най-добрите съвети, насоки и компетентни мнения, без дори да се налага да плащате. Фирмата предлага безплатни консултантски услуги, от които всеки би могъл да се възползва.

Кой има право на парично обезщетение за безработица?

Лицата, чиито осигуровки бъдат внасяни 9 месеца от последните 15, имат право на обезщетения. Съществуват още няколко изисквания, за да им бъдат отпуснати средствата. Ето какви са те:

 • Лицето трябва да има регистрация като безработно. Тази регистрация се осъществява в Агенция по заетостта;
 • Нямат пенсия за ранно пенсиониране, както и такава, свързана с осигурителния стаж;
 • Не упражняват такъв вид трудова дейност, който задължително подлежи на осигуряване.

Това са основните изисквания, за да ви бъдат изплатени обезщетения. В случай, че имате някакъв проблем, то съветваме да се консултирате с професионалист, който да Ви съветва, относно стъпките, които е редно да предприемете.

Времето също е един от факторите, оказващи влияние за придобиване на парично обезщетение. Ето какви са изискванията, които налага:

 • За получаване на парично обезщетение се взема под внимание и времето за платен или неплатен отпуск за отглеждане на дете;
 • Отпуските, свързани с бременността и раждането. Те могат също да бъдат платени или неплатени;
 • Както и неплатен отпуск в рамките на 30 работни дни, който е бил през една календарна година.

За да получите това парично обезщетение, то е необходимо да подадете заявление в Националния осигурителния институт. Ако някой от изискванията не са ви ясни или самия ход на процедурата, то посещавайки тази институция, бихте могли да се информирате по важни за вас казуси.

Добре е да знаете, че всяко парично обезщетение следва да бъде изплатено от датата, когато е било прекратяването на осигуряването, в случай че:

 • В срок от три месеца е било подадено самото заявление;
 • В срок от седем работни дни лицето е извършило конкретната регистрация в Агенцията по заетостта.

Има и някой изключения, свързани със срока за подаване на самото заявление. Той би могъл да бъде неспазен, поради ред причини, някой от тях уважителни, а други не.

В други от случаите заявлението би могло да бъде подадено в срок, а самата регистрация да бъде извършена след изтичането на посочената дата. Тогава обезщетението започва да се изплаща от датата, в която е направена регистрацията.

Какъв е размерът на паричното обезщетение при безработица?

Дневното парично обезщетение е 60 на сто от възнаграждението.

Съществува и такава група безработни лица, чиито трудови взаимоотношения биват прекратявани по тяхно съгласие, несъгласие или виновно поведение. Те могат да се възползват от парично обезщетение, което е в рамките на 4 месеца и е в минимален размер. Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване се променя всяка година, което налага корекции в минималния дневен размер на обезщетението.

Ако сте безработно лице, което преди по-малко от три години се е възползвало от обезщетение, то следва да получите отново минимален размер, който е в срок от 4 календарни месеца.

Всяко физическо лице, което бъде назначено на длъжност на половин работен ден, преди да е изтекъл срока за обезщетение, има право да продължи да се възползва от него, като автоматично размерът му се променя в  50 на сто от полагаемото. То продължава до изтичане на периода на изплащане.

Какви са сроковете за изплащане на паричните обезщетения?

Всеки месец се изплащат паричните обезщетения, като периодът им зависи от осигурителния стаж. Обезщетенията биват временно прекратявани, ако на лицето му се изплащат обезщетения за временна неработоспособност или за оставане без работа, спазвайки определен член. Разбира се, всяка промяна трябва да се декларира в Националния осигурителния институт в срок до 7 работни дни. 

Изплащането на паричните обезщетения би могло да се прекрати единствено тогава, когато:

 • Ако лицето започне трудова дейност, за която бива осигурявано по чл.4;
 • Агенцията по заетостта прекрати регистрацията;
 • Отпускане на пенсия, заради осигурителен стаж или ранна пенсия;
 • Смърт на лицето, на което му се изплащат обезщетения.
 • Отново всяка една промяна следва да бъде декларирана в срок от 7 работни дни.

Вярваме, че тази статия и информацията, изложена в нея, ще Ви бъде от изключителна полза в моментите, в които сте пряко засегнати от обезщетение при безработица. Не забравяйте, че винаги можете да се допитате до специалисти, практикуващи в счетоводната ниша, които ще отговорят на всяко ваше запитване.

 

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах