Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Новите социални осигуровки от 2018 г. - Счетоводна къща ...

30.12.2017

Новите социални осигуровки от 2018 г. - Счетоводна къща ...

От 2018 г. се увеличава минималният доход за осигуряване. От началото на следващата година се плащат по-високи осигуровки за пенсия. Без вноски във фонд ГВРС.

Измененията по отношение на осигуряването бяха реализирани със Закона за държавното осигуряване, който излезе в бр. 99 на ДВ от 2017 г. В какво се състоят те?

Докато максималният осигурителен доход остава същият, както досега - 2600 лв., то минималният се променя поради административно увеличеното минимално възможното месечно възнаграждение. От първи януари то вече е 510 лв. – толкова е и минималният доход за осигуряване. Това е задължителният минимум за лицата, които се самоосигуряват. От догодина вече няма да има различни минимални прагове за тяхното осигуряване, както беше през 2017 г. МРЗ ще се ползва като доход, върху който се начисляват осигуровки и в случаите, за които няма определени минимални прагове, както и временната заетост, оформена чрез граждански договори.

С 50 лева месечно се увеличава и минималният доход за осигуряване на лицата, които се занимават със земеделска дейност. Той става 350 лв.

Административно увеличение бе наложено и върху минималните прагове за осигуровки по икономически дейности. След като не постигна договореност с работодателите, държавата наложи увеличението им с 3,9 на сто. Като се вземе предвид и нарастването на минималната заплата, средното увеличение на осигурителните прагове се изчислява на 6,8 на сто. Те са описани в Приложение 1, член 9, точка 1 от нормативния акт.

В случаите, когато заетите са наети на непълен работен ден, изчисляването на минималния праг ще става пропорционално на работното време по договор. За хората с увреждания праговете се прилагат в размер наполовина на определения със закон. Праговете няма да се налагат върху възнагражденията на работещи в предприятия и институции на бюджетна издръжка, съветници в общината, както и домоуправители и касиери, управляващи етажна собственост.

Увеличението на дължимите осигуровки е с 1 до 2 пункта по-високи от досегашните в зависимост от случая. За Пенсионния фонд ще се внасят 1 на сто по-високи осигуровки, като увеличението е разделено между работника /0,44%/ и работодателя /0,56 %/. Общият размер на дължимото за фонд „Пенсии“ става следният: за родени след края на 59-та година - 14,8 %, а за тези преди – 19,8 %. За първа и втора категория труд дължимото става съответно 17,8 % в първия случай и 22,8 % във втория. Същите проценти вече ще важат и за т.нар. морски лица.

Догодина няма да се правят вноски във фонд ГВРС, като максималният гарантиран размер ще бъде 1300 лв. За фонд ТЗПБ дължимото варира от 0,4 до 1,1 % според вида на дейността на работодателя.

Ето размерите на осигуровките за самоосигуряващите се лица през 2018 г.

За самоосигуряващо се лице, родено след 01.01.1960 г., което не се осигурява за болнични, осигуровките, изчислени върху минималния осигурителен доход от 510 лв. са:

  • за ДОО - 14.8% или 75.48 лв.
  • за ДЗПО - 5% или 25.50 лв.
  • за ЗО - 8% или 40.80 лв.

За родените до 31.12.1959 г. не се плаща ДЗПО, но осигуровката за ДОО е 19.8% или 100.98 лв. Сумата на всички осигуровки е 141.78 лв. на месец.

Ако самоосигуряващото се лице се осигурява за болнични, осигуровката за ДОО се увеличава с 3.5% или 17.85 лв.

За самоосигуряващо се лице, родено след 01.01.1960 г., което се осигурява за болнични, осигуровките, изчислени върху минималния осигурителен доход от 510 лв. са:

  • за ДОО - 18.3% или 93.33 лв.
  • за ДЗПО - 5% или 25.50 лв.
  • за ЗО - 8% или 40.80 лв.

За родените до 31.12.1959 г. не се плаща ДЗПО, но осигуровката за ДОО е 23.3% или 118.83 лв. Сумата на всички осигуровки е 159.63 лв. на месец.

 Ето новите минимални осигурителни доходи за 2018 г.:

Минимални осигурителни доходи за 2018 г.

Ето и архива за предишните години:

Минимални осигурителни прагове за 2017 г.

Минимални осигурителни прагове за 2016 г.

Минимални осигурителни прагове за 2015 г.

Минимални осигурителни прагове за 2014 г.

Минимални осигурителни прагове за 2013 г.

Минимални осигурителни прагове за 2012 г.

Минимални осигурителни прагове за 2011 г.

Минимални осигурителни прагове за 2010 г.

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах