Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Сключване на граждански договор за извършване на ...

18.05.2020

Сключване на граждански договор за извършване на ...

Кога и как може да се сключва граждански договор за извършване на определена работа и каква е разликата с трудовия договор

В ежедневието, а отчасти и в счетоводната и данъчна практика от години се е наложило понятието „граждански договор“. По своята същност това представлява тип договор за предоставяне на определени услуги, за извършване на определена работа, за заплащане на дължима сума по наемни отношения и т.н. Тоест гражданския договор регламентира отношения, които възникват на основата на писмено споразумение (договорка) между страните, но не са регламентирани и регистрирани  по законов начин пред органите на приходната администрация, както това се прави с трудовите договори например. В същото време те са свързани с определени задължения, които страните трябва да изпълнят и декларират коректно.

Освен договора за предоставяне за изплащане на наем на физическо лице от фирмата, който сме разглеждали в предишни материали, друга най-често разпространена форма на граждански договор е този свързан с извършването на определена работа срещу възнаграждение от дадено лице. При този случай фирмата наема носителя на определени способности – работник, специалист и т.н., сключва с него договор и му изплаща възнаграждение. В същото време тя не регистрира трудов договор пред НАП, и се смята, че ангажимента е приключил с изплащането на договорената сума.

За собствениците на фирмите това е удачно решение, тъй като в повечето случаи по силата на този граждански договор те внасят минимални осигуровки, или не внасят изобщо такива, ако лицето е декларирало, че се осигурява на максималния осигурителен доход за съответната година. В този случай задължението на собственика на фирмата включва удържането и внасянето на данъка, който се дължи и издаването на придружаващите документи – сметка за изплатени суми и служебна бележка към нея.

Практиката показва, че голяма част от самите физически лица подписват тази декларация, дори в случая, когато не се осигуряват на максималния доход. Това някои го правят, за да избегнат намаляването на сумата, която получават с излишни според тях осигуровки. Други предпочитат в края на годината, като подават декларацията си по чл. 50 от ЗДДФЛ да внесат наведнъж дължимата сума за осигуровки. И ако върху решенията на физическите лица свързани с внасяне на осигуровки по граждански договор, собствениците на фирмата не могат да окажат влияние, особено ако последните са подписали въпросната декларация, то има  някои важни положения, които се отнасят до ръководителите на фирмата в частта на сключване на такова съглашение.

1. Гражданският договор или както е известен още в практиката Договор за полагане на труд по извънтрудови правоотношения се сключва задължително за изпълнение на определена работа или предоставяне на определена услуга. Тя може да се предоставя еднократно или периодично – както се случва в действителност, но в никакъв случай не бива да е обвързана с непрекъснато присъствие на лицето през цялото време във фирмата. В противен случай проверяващите биха приели, че това е прикрит трудов договор.

Пример: Наемате определен специалист, който месечно да извършва контрол, замерване и проверка на машините, с които работите. да осигурява техническа поддръжка и окомплектоването им с резервни части. Съгласно условията на гражданския договор, този специалист посещава фирмата ви, когато има нужда, изпълнява ангажимента си, без значение дали това ще му отнеме сумарно седмица или повече. Но този човек не може и не бива да стои постоянно в фирмата, за да е под ръка и в същото време да се води на граждански договор.  При проверка законодателят автоматично приема, че това е прикрит трудов договор и налага съответните санкции.

Ако разбира се работодателят прецени, че наистина има нужда от такъв специалист, който непрекъснато да е в фирмата, то най-добре е той да го назначи на трудов договор.

2. При сключването на гражданския никъде в неговите условия не бива да бъде фиксирано конкретно работно време и конкретно работно място. Това автоматично го превръща в скрит трудов договор и вие подлежите на санкция.

Разбира се веднага възниква логичния въпрос: „Ако няма работно време и място, как ще сме сигурни, че този човек ще си изпълни качествено работата?“

Връщаме се отново на примера със специалиста обслужващ машините в фирмата. При всяко посещение на работника следва да се попълва определен вид отчетна форма. Тя е вътрешна за предприятието, и служи като удостоверение, че работата наистина е свършена. Как точно ще изглежда тази форма това решава всяко предприятие самостоятелно. В някои форми могат да се отчитат присъствени часове, в други брой операции. Всичко е според ситуацията.

Важното, което трябва да запомните, е че в гражданския договор не бива да се посочват фиксирано работно време и място.

3. Сключването на граждански договор за извършването на определена работа, като цяло има временен характер. Той е удачно решение за възлагане на изпълнението на определени дейности от дадено лице, които собственика на фирмата не желае или не може да изпълнява. Понякога подобен тип граждански договор се използва и от собствениците на малки фирми да поверят временно – докато са на почивка, командировка и т.н. управлението и наглеждането на фирмата на близки хора, за да не прекъсва предприятието своята дейност. Подобен тип договор, макар и  донякъде спорен, в повечето случаи не се оспорва от органите на приходната администрация, още повече, ако дейността е и по-динамична.

Пример: Собственик на малък магазин, който предлага строителни материали и ги доставя до клиента трябва да отсъства за седмица, но не иска дейността му да прекъсне. Тогава той може да назначи на подобен тип граждански договор свой близък – роднина или приятел, който да  го замества през тази седмица в магазина, да посреща клиенти и да им доставя стоките.  По този начин магазинът продължава да работи, а лицето намиращо се вътре има законовото основание да извършва дейността, след като в условията на договора е указано, че тя е за конкретен случай и се прекратява след определен период.

Гражданският договор не се регистрира в НАП. Но задължението на фирмата да внесе дължимия данък и осигурителни вноски (в случай, че наетото лице не е декларирало, че се осигурява на максимален осигурителен доход) остава.

На лица пенсионери наети по граждански договор, които не са декларирали, че са осигурени на максималния осигурителен доход, фирмата е длъжна да внася единствено здравноосигурителна вноска и авансов данък.

При гражданският договор за извършване на определена работа, нормативно признатите разходи за сметка на наетото лице са 25 %. Възможни са и случаи, когато тези разходи са по-високи, но те са по-специфични и се отнасят предимно за лица получаващи авторски възнаграждения, хора занимаващи се с творчески професии и т.н..

Гражданският договор за възлагане на определена работа е удачно решение за собственика на фирмата, когато той иска да наеме определени лица за конкретна или специфична работа, но не желае да сключва трудов договор със същите. Въпреки че Кодекса на труда дава възможност за сключване на различни по продължителност срочни договори, дори и еднодневни, то собствениците на фирми предпочитат формата граждански договор, тъй като спестява излишно подаване на уведомления в НАП за регистрация и прекратяване на трудов договор.

Счетоводна къща „Контабил“ предлага на своите клиенти най-доброто обслужване и консултации в областта на трудовите отношения и осигуряване.

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах