Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

ДАВНОСТНИ СРОКОВЕ В НАП ЗА ОТПИСВАНЕ НА НЕПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ

23.04.2019

ДАВНОСТНИ СРОКОВЕ В НАП ЗА ОТПИСВАНЕ НА НЕПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ

Кога и как отпадат задълженията ни към НАП за неплатени данъци и осигуровки и какви са сроковете за погасяването им по давност?

Публичните задължения по българското законодателство могат да се погасяват и по давност съгласно чл.168 т.3 от ДОПК. Законодателят е поставил една времева граница, имайки предвид често срещаната мудност на съответните органи при събирането на публичните вземания, чрез стартиране и провеждане на процедури предвидени в ДОПК.

Правилата за погасителна давност се отнасят за всички вземания – държавни, общински, на държави членки на Европейския съюз и на бюджета на самия Европейски съюз.

В ДОПК чл.171 ал.1 е определен основния давностен срок от 5 години, който започва да тече от 01 Януари на годината, следваща тази, през която задължението е следвало да се плати.

Този срок може да бъде прекъсван, ако се започне процедура по установяване на публични вземания, ако се налагат обезпечителни мерки, ако се предприемат действия по принудително изпълнение и други. Това показва, че презумпцията за бездействие на данъчната администрация вече не е налице. В такъв случай от датата на прекъсването започва да тече нов 5 годишен давностен срок.

С чл. 171 ал. 2 в ДОПК е предвиден и един срок за „абсолютна давност“. Той е 10-годишен и не се редуцира от междувременно наложените прекъсвания. Тази 10-годишна давност приключва точно 10 години след датата 01 януари на годината, в която публичното вземане е станало изискуемо.

В случаите на спиране на изпълнението по искане на длъжника, както и при отсрочване и разсрочване на задължението, този 10 годишен давностен срок може да бъде прекъсван.

С промените в ДОПК от 01.01.2016 г. (чл. 173 ал.2) се приема налагането на 10 годишния срок на погасителна давност и тя се приема за факт, без да е необходимо длъжникът да се позовава на нея.

Това служебно погасяване обаче не е приложимо към по-краткия 5 годишен давностен срок.  Общата 5 годишна давност се прилага по инициатива на длъжника след негово изрично волеизявление, например при възражение за изтекла давност по време на производство по изпълнение, или искане за погасяване на задължение при изтичане на срока.

С изтичане на давностния срок се прекратява възможността да се събира принудително определено задължение. Това обаче не отменя възможността задължението да бъде доброволно платено от длъжника. Доброволно платеното задължение в този случай не подлежи на връщане. Задължението може да бъде и прихванато, ако преди изтичане на давностния срок задължението е станало изискуемо, чл. 128 ал.1 и чл.170 ал.3.

Коментирай

Ако желаете да се свържем с вас, моля попълнете данните за контакт по-долу. Попълването е по избор. Данните за контакт няма да бъдат публикувани в сайта.

Димитър Тодоров

Може ли да се издава изпълнителен лист и запор върху заплата получавана в банка след като дължимата сума е била дължима преди 13 години? Преди това не е търсен длъжника по никакъв начин - нито чрез електронен път, нито с писмо или телефон.

Десислава Стоилова Добрева

Искам да проверя осигуровките си.

Димитрина Динева

Здравейте! Аз съм безработна от няколко години и нямам никакви доходи. От месец октомври 2015 г. до 27.03.2020 г. имам неплатени здравни осигуровки и прекъснати здравни права. Интересувам се дали имам право на отписване по давност на задълженията ми към НЗОК.

Евелина Костова

Подадох искане за погасяване по давност на ЗОВ. От офис Изток София ме пратиха при публичен изпълнител в НАП. Има ли срокове за това нещо? Два месеца ми казаха.

Иван

Никъде не е отразено в закона, че ние трябва да възразяваме за погасителна давност. Напротив, чл.173, ал. 1, казва, че вземанията се отписват след погасителна давност. Е, кой отписва тези вземания? Никъде в ДОПК, не е отразено, че само след възражение, ще отпишат задължение. Това, че в чл.173, ал.2 е отразено служебно, то е за абсолютна давност, но не означава, че изключва чл.173, ал.1 и не им дава право да го прилагат. Това са манипулации и тълкуване по усмотрение. Това е престъпността в БГ. Никой не може да спре длъжника и след 10 години, когато са го отписали, да плати, тогава отново няма да ти върнат парите. Просто има неспазване на закона от служители, които искат високи заплати и бонуси.

Гина Асенова Алексиева

Здравейте, аз се подписвам от март месец и през останалото време не съм имала никакви доходи, въпросът ми е колко трябва да заплатя за да бъда осигурена? Благодаря!

Светльо Александров

Здравейте! Аз съм пенсионер и съм осигурен но имам малък бизнес. Аз съм осигурен един път и сега като търговец ми искат пак осигуровки. Ако не ги плащам ще ме дадат на ЧСИ? Благодаря предварително, ако някой ми разясни.

Иринка Крантева

Моля за връзка с вас.

Анна Кърджалиева

Моля за връзка с Вас

Damyan

От 1997 г. не съм плащал осигуровки и до сега за мен няма срок на давност. Още дължа 900 лв. осигуровки. В момента имам сериозен сърдечен проблем. Попаднах в спешна помощ в Пазарджик където ме приеха в болницата, но на другия ден ме изгониха с думите: "ИМАШ 15МИНУТИ ДА ИЗЧЕЗНЕШ". Нямам тази сума да платя защото взимам 204 лв. инвалидна пенсия.

Ruska donkova todorova

Искам да си видя неплатените осигуровки.

Виолина Димитрова

За ЕТ как стои въпросът за социалните осигуровки? Може ли да се позове на 5 г. давност и да не внася социални осигуровки и лихви за тях над 5 г. Не е осъден. Скоро имаше предписание от НАП и НОИ да се подаде декларация по обр.1 и да плаща само за последните пет години главница и лихви. Благодаря предварително за отговора. И възможно ли е да се заличи или опрости целият дълг.

Пламена Иванова

Добър ден! Все още актуално ли е отпадането на неплатени здравни осигуровки по давност?

Минка Стоянова Савова

През през периода 2015 - 2016 година когато съм била самоосигуряващо се лице имам невнесени осигуровки. Дейността на фирмата ми е прекратена на 01.04.2016 г. Имам задължение от 1057 лв., което изискват от НАП да го платя и банковата ми сметка е затворена не мога да я ползвам. Въпросът ми е как се процедира в случая за да ми се направи преизчисление според 5 годишния давностен срок.

Анастас Костов

Нямам платени здравни осигуровки за месеците 03 и 04.2017 година, когато бях безработен. От месец 05.2017 г. започнах работа, но от 04 октомври 2021 съм отново без работа по чл. 328 от КТ. НОИ ще ми плаща осигуровките през следващата една година, но това ще започне от ноември. Октомври ще остана без осигуровки, което ще е фатално за здравните, защото ще станат общо три месеца. Въпросът ми е след като минат 5 години, през месец 05.2022 година, отпада ли задължението да платя за месеците от 2017 година?

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах