Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Доходи от наем на физически лица и данъчното им облагане

25.04.2019

Доходи от наем на физически лица и данъчното им облагане

Бизнесът често предпочита да наема офиси, складове и производствени помещения вместо да купува скъпи имоти. Особеностите при данъчното облагане на наемите.

Отдаването и наемане на недвижими имоти включва два субекта – наемодател и наемател.

Авансово данъкът се начислява и внася от наемателя, когато той е предприятие или самоосигуряващо се лице.  Когато наемателя не е предприятие или самоосигуряващо се лице, то внасянето на данъка е задължение на наемодателя.

Авансовият данък се удържа при изплащането на наема от предприятието, или самоосигуряващото се лице. Така удържаният данък се внася до края на месеца следващ тримесечието през което е удържан  данъка. През четвъртото тримесечие на годината не се удържа и не се внася авансов данък. Ако физическото лице писмено декларира желание данъкът да бъде удържан, то платецът на наема го удържа и внася до 31 януари на следващата година.

Декларирането на дължимия данък върху наема е регламентирано в чл.55 ал.1 от ЗДДФЛ и в чл.201 ал.1 от ЗКПО. Декларацията се подава в сроковете за внасяне на авансовия данък.

Когато платецът на наема е предприятие, или самоосигуряващо се лице, декларацията се подава до края на месеца следващ тримесечието, през което данъкът е бил удържан.

Когато платецът на наема НЕ е предприятие, или самоосигуряващо се лице, декларацията се подава до края на месеца следващ тримесечието на придобиване на дохода от наемодателя.

Трябва да подчертаем, че от сумата на наема наемателя има право да приспадне 10% нормативно признати разходи и върху разликата се начисляват 10% данък. Ако се заплаща наем от предприятия, или самоосигуряващи се лица, за имущество, намиращо се в режим на етажна собственост, управлявана от Общо събрание на собствениците, не се приспадат 10% нормативно признати разходи. В този случай данъкът се начислява върху цялата сума на наема.

Особен, но и често срещан случай е, когато наемодателят е лице с 50 и над 50 % намалена трудоспособност, за което то е представило решение на ТЕЛК/НЕЛК валидно към датата на изплащане на дохода от наем. В този случай с данък се облагат сумите надвишаващи 7 920 лв., като тази сума включва полученият наем , както и доходи от всички други източници на инвалидизираното лице, подлежащи на облагане.

Удържаният данък се внася в републиканския бюджет по сметка  на териториалната дирекция на НАП по място на регистрация на платеца.

В платежното нареждане за внесения данък не е  необходимо да се посочват данни за получателя на наема.

Предприятието или самоосигуряващото се лице, платци на наема, съставят и дават на наемодателя сметка за изплатените суми и служебна бележка по образец. Наемодателят не е длъжен да съставя и дава никакви документи на наемателите.

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах