Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Амортизационни норми - Счетоводна къща Контабил

20.07.2014

Амортизационни норми - Счетоводна къща Контабил

Важна информация за това - какво е Данъчна амортизация и кога се начислява за дълготрайните материални активи. Кои са признатите нормативни разходи?

Данъчно признатият размер на разходите за амортизация на дълготрайните активи е регламентиран в чл.48-69 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Амортизация е начисляването на стойността на амортизируемия актив като разход през срока на неговото използване.

Амортизация е разходът, признат за отчетния период, получен в резултат на разсрочване на амортизируемата стойност на даден актив през предполагаемия му срок на годност.

Амортизируем актив е дълготраен материален или нематериален актив, който:

- се очаква да бъде използван през повече от един отчетен период;

- има ограничен срок на годност;

- се държи от предприятието за целите на производството или доставката на стоки и услуги, за отдаване под наем на други лица или за административни цели.

 

Данъчна амортизация се начислява за дълготрайните материални активи, чиято стойност е равна или превишава по-ниската стойност от:

1. стойностния праг на същественост за дълготрайния материален актив, определен в счетоводната политика на данъчно задълженото лице;

2. седемстотин лева.

 

Според чл. 55 от ЗКПО данъчните амортизируеми активи се разпределят в следните категории:

 1. Категория 1 - масивни сгради, включително инвестиционни имоти, съоръжения, предавателни устройства, преносители на електрическа енергия, съобщителни линии;
 2. Категория 2 - машини, производствено оборудване, апаратура;
 3. Категория 3 - транспортни средства, без автомобили; покритие на пътища и на самолетни писти;
 4. Категория 4 - компютри, периферни устройства за тях, софтуер и право на ползване на софтуер мобилни телефони;
 5. Категория 5 - автомобили;
 6. Категория 6 - данъчни дълготрайни материални и нематериални активи, за които има ограничен срок на ползване съгласно договорни отношения или законово задължение;
 7. Категория 7 - всички останали амортизируеми активи.

Годишните данъчни амортизационни норми се определят еднократно за годината и не могат да превишават следните размери:

 1. Категория 1 – 4 %
 2. Категория 2 - 30 %
 3. Категория 3 – 10 %
 4. Категория 4 – 50 %
 5. Категория 5 – 25 %
 6. Категория 6 - 100/години на правното ограничение, но не повече от 33 1/3 процента
 7. Категория 7 – 15%.

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах