Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Амортизационни норми

20.07.2014

Амортизационни норми

Важна информация за това - какво е Данъчна амортизация и кога се начислява за дълготрайните материални активи. Кои са признатите нормативни разходи?

Данъчно признатият размер на разходите за амортизация на дълготрайните активи е регламентиран в чл.48-69 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Амортизация е начисляването на стойността на амортизируемия актив като разход през срока на неговото използване.

Амортизация е разходът, признат за отчетния период, получен в резултат на разсрочване на амортизируемата стойност на даден актив през предполагаемия му срок на годност.

Амортизируем актив е дълготраен материален или нематериален актив, който:

- се очаква да бъде използван през повече от един отчетен период;

- има ограничен срок на годност;

- се държи от предприятието за целите на производството или доставката на стоки и услуги, за отдаване под наем на други лица или за административни цели.

 

Данъчна амортизация се начислява за дълготрайните материални активи, чиято стойност е равна или превишава по-ниската стойност от:

1. стойностния праг на същественост за дълготрайния материален актив, определен в счетоводната политика на данъчно задълженото лице;

2. седемстотин лева.

 

Според чл. 55 от ЗКПО данъчните амортизируеми активи се разпределят в следните категории:

 1. Категория 1 - масивни сгради, включително инвестиционни имоти, съоръжения, предавателни устройства, преносители на електрическа енергия, съобщителни линии;
 2. Категория 2 - машини, производствено оборудване, апаратура;
 3. Категория 3 - транспортни средства, без автомобили; покритие на пътища и на самолетни писти;
 4. Категория 4 - компютри, периферни устройства за тях, софтуер и право на ползване на софтуер мобилни телефони;
 5. Категория 5 - автомобили;
 6. Категория 6 - данъчни дълготрайни материални и нематериални активи, за които има ограничен срок на ползване съгласно договорни отношения или законово задължение;
 7. Категория 7 - всички останали амортизируеми активи.

Годишните данъчни амортизационни норми се определят еднократно за годината и не могат да превишават следните размери:

 1. Категория 1 – 4 %
 2. Категория 2 - 30 %
 3. Категория 3 – 10 %
 4. Категория 4 – 50 %
 5. Категория 5 – 25 %
 6. Категория 6 - 100/години на правното ограничение, но не повече от 33 1/3 процента
 7. Категория 7 – 15%.

Коментирай

Ако желаете да се свържем с вас, моля попълнете данните за контакт по-долу. Попълването е по избор. Данните за контакт няма да бъдат публикувани в сайта.

Цветанка Иванова Гърбиджанова - Народно читалище +19-ти февруари 1906

Уважаеми дами и господа, обръщаме се към Вас със следният въпрос и Ви молим за Вашият компетентен отговор? Имаме заведена инвентарна книга на ДА от 1982 година в нея фигурират ДА закупени още тогава и не им е начислявана амортизация. Може ли и по-какъв начин да приключим тази книга и да заведем нова такава. Благодарим Ви предварително за компетентния отговор.

яна лилова

Съоръженията в коя група попадат и за колко години се амортизират?

Стойчо Макев

Какви са минималните проценти за отделните категории, съгласно закона, От какво зависят?

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах