Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Забрана за изплащане на дивиденти в брой в сила от 1 септември 2023 г.

03.09.2023

Забрана за изплащане на дивиденти в брой в сила от 1 септември 2023 г.

От 1 септември 2023 г. се забранява изплащането на дивиденти в брой. Плащането на дивидентите ще се извършва само по банков път.

С промяна в Закона за ограничаване на плащанията в брой, в сила от 1 септември 2023 г., се забранява изплащането на дивиденти от печалбата на търговски дружества в брой. Единствено позволеният начин за изплащане на дивидентите е от банковата сметка на търговското дружество в личната банкова сметка на лицето, което получава дивидентите.
Остава разрешено изплащането на дивиденти в брой на стойност по-малка от 1 000 лева. Въпреки това, не е препоръчително дивидентите да се разделят на множество плащания, всяко от които е на стойност до 1 000 лева.
Санкциите, предвидени в закона, са огромни. При първо нарушение глобата е в размер на 50% от общата стойност на направеното плащане в брой, а при повторно нарушение глобата е в размер на 100% от сумата.
В тази статия разглеждаме единствено дружествата с ограничена отговорност, които са най-популярният вид търговски дружества в България.
ЕООД, или Еднолично дружество с ограничена отговорност, има само един собственик на капитала.
ООД е дружество с ограничена отговорност, в което участват повече от един съдружници.
Дружеството с ограничена отговорност е юридическо лице, различно от своите собственици - едноличния собственик на капитала или съдружниците. Собствениците на капитала в дружеството не притежават директно неговите активи. Те имат определени права въз основа на своя дял в капитала. Едно от тези права е да получават част от печалбата на дружеството, пропорционално на техния дял в капитала. Това означава, че едноличният собственик на капитала или съдружниците имат право да получат цялата печалба или част от нея, като това разпределение на печалбата се нарича разпределяне на дивиденти.
В България печалбата на дружеството се определя за отчетен период, който съвпада с календарната година. Едва след края на календарната година може да се определи размерът на печалбата и да се вземе решение за нейното разпределяне. Разпределянето на средства от дружеството към неговите съдружници или към едноличния собственик на капитала без дружеството да е отчело печалба, или без да е взето решение за разпределянето й от общото събрание на съдружниците, се нарича "скрито разпределение на печалбата". В много случаи данъчният закон приравнява скритото разпределение на печалбата към разпределяне на дивиденти.
В България печалбата на дружествата облага с данък в размер на 10%. Отделно от това, разпределянето на дивиденти се облага с 5%. Същият 5% данък се прилага и при скритото разпределение на печалбата.
Дружествата подават в НАП така наречената "Декларация по член 55" от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Тази декларация се представя за всяко календарно тримесечие. Годината има 4 календарни тримесечия, Декларацията по член 55 трябва да се подава до края на месеца, следващ съответното тримесечие. Например, декларацията за второто тримесечие, което обхваща месеците април, май и юни, се подава до края на месец юли. В декларацията се посочват разпределените дивиденти през календарното тримесечие, за което се отнася. Декларира се не само решението за разпределение на дивиденти, но и евентуалното скрито разпределение на печалбата за съответното тримесечие. В декларацията трябва да бъде посочен и размерът на дължимия данък върху разпределените дивиденти и скрито разпределената печалба.
С промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в декларацията по член 55 сега ще трябва да се декларират и сумите от наличните пари в брой, както и вземанията на дружеството от управителя, едноличния собственик на капитала, съдружниците и персонала. Ако в края на съответното календарно тримесечие общата сума надвишава 50 000 лева, тя трябва да бъде включена в декларацията.
Това означава, че ако дружеството има налични пари в касата си, органите на НАП ще бъдат информирани. Те ще имат правото да проведат проверка на място, за да установят дали декларираната сума действително е налична в касата на дружеството. Ако сумата не се намира там, органите на НАП ще предположат, че тя е разпределена като дивиденти в брой в полза на едноличния собственик на капитала или съдружниците. Такова разпределение в брой е забранено от Закона за ограничаване на плащанията в брой, и поради това ще бъде наложена съответната санкция.
Следва да се отбележи, че всяко теглене на пари в брой от банковата сметка на фирмата или с дебитна карта от банкомат увеличава сумата на наличните пари в касата на фирмата. Тези налични пари могат да бъдат използвани за плащания в брой, но не и за плащания към съдружниците или едноличния собственик на капитала. Сумата в касата на фирмата трябва да може да бъде показана на проверяващите органи при поискване от тяхна страна.
Тегленето на пари в брой от банковата сметка или чрез дебитна карта от банкомат с цел изплащане на дивиденти също е забранено от Закона за ограничаване на плащанията в брой.
Правилният начин за изплащане на дивиденти е директно от банковата сметка на дружеството към банковата сметка на едноличния собственик на капитала или към банковите сметки на съдружниците.

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах