Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Видове търговци

25.09.2013

Видове търговци

Правни форми за извършване на търговска дейност. Регистрация в Търговския регистър. Основни цели и дейности на сдруженията. Дружества и фондации.

Видовете търговци по Търговския закон са:

  • Едноличен търговец;
  • Събирателно дружество;
  • Командитно дружество;
  • Дружество с ограничена отговорност;
  • Акционерно дружество;
  • Командитно дружество с акции;
  • Европейско обединение по икономически интереси;
  • Европейско дружество.

Най-популярните форми са едноличният търговец, дружеството с ограничена отговорност и акционерното дружество, което е и най-развитата форма на търговско дружество.

Едноличният търговец е физическо лице, което се е регистрирало в Търговският регистър за да извършва търговска дейност. Едно физическо лице може да се регистрира също в Регистър БУЛСТАТ към Агенцията по вписванията като лице, упражняващо свободна професия.

Като земеделски производители в Областните дирекции "Земеделие" могат да се регистрират юридически лица, еднолични търговци и физически лица, навършили 18 години, които стопанисват земеделска земя или произвеждат земеделска продукция.

Друга форма, под която може да се извършва икономическа дейност е Дружество по закона за задълженията и договорите (ДЗЗД). То е регламентирано в  Закона за Задълженията и Договорите (ЗЗД). Дружеството по закона за задълженията и договорите е неперсонифицирано дружество, създадено с договор между 2 или повече лица за обединяване на своята дейност за постигане на обща цел.

Юридическите лица с нестопанска цел са сдружения и фондации. Организацията с нестопанска цел се вписва в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на окръжния съд по седалището. Статутът и дейността на юридическите лица с нестопанска цел се уреждат от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Според целите и дейността на сдруженията, те се делят на:

  • Сдружения за осъществяване на общественополезна дейност и
  •  Сдружения за осъществяване на дейност в частна полза.

Кооперациите се учредяват по Закона за кооперациите и се вписват в Търговския регистър.

Коментирай

Ако желаете да се свържем с вас, моля попълнете данните за контакт по-долу. Попълването е по избор. Данните за контакт няма да бъдат публикувани в сайта.

Все още няма коментари за тази новина. Напишете първия коментар

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах