Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Последователни верижни доставки между фирми от ...

27.01.2020

Последователни верижни доставки между фирми от ...

От 01.01.2020 година в Европейския съюз се въвеждат новите правила за облагане с ДДС на последователни верижни доставки на стоки

Новите правила за облагане с ДДС на последователните верижни доставки се въведоха в целия Европейски съюз от 01.01.2020 година. Последователни верижни доставки означава, че една и съща стока или стоки се продава последователно между три или повече фирми, които се намират в две или повече различни държави от Европейския съюз, като се извършва само един транспорт от първата до последната фирма.
В случай на само две фирми имаме вътреобщностна доставка на стоки с нулева ставка на ДДС при условие, че транспортът започва от първата фирма от първата страна член и приключва във втората фирма във втората страна член и всяка фирма има валиден ДДС номер в своята държава.
При три фирми, които се намират в три различни държави членки на Европейския съюз и всяка фирма е регистрирана по ДДС в своята държава все още можем да имаме тристранна операция, като тристранните операции не са отменени. При тристранната операция втората фирма е посредник. Посредникът закупува стоките от първата фирма от първата държава и стоката се транспортира директно до третата фирма от третата държава.
При последователните доставки във верига от фирми правилото е, че само една от доставките ще бъде смятана за вътреобщностна доставка на стоки и съответно само за нея ще се приложи нулева ставка на ДДС. За да се определи коя е тази доставка първо трябва да се определи коя от фирмите от веригата е организатор на транспорта. Организатор на транспорта означава, че или фирмата извършва транспорта с собствено превозно средство или възлага транспорта на друга транспортна или спедиторска фирма.
Основното правило е, че доставката, извършена към организатора на транспорта се приема за вътреобщностна доставка на стоки и за нея се прилага нулева ставка на ДДС.
Изключението от това правило гласи, че ако организаторът на транспорта е от същата държава, от която е първата фирма от веригата, тогава за вътреобщностна доставка на стоки се смята доставката извършена от организатора на транспорта и съответно за тази доставка се прилага нулева ставка на ДДС.
Всички останали междинни доставки с изключение на тази облагаема с нулева ставка на ДДС са облагаеми с ДДС или в държавата на първата фирма от веригата или в държавата но последната фирма от веригата. Всички доставки преди вътреобщностната доставка на стоки се облагат в държавата на първата фирма от веригата, а всички доставки след вътреобщностната доставка на стоки се облагат с ДДС в държавата на последната фирма от веригата. След като се определи държавата в която следва да се обложи доставката, то фирмите, които подлежат на облагане в друга държава, следва да се регистрират по ДДС в тази държава независимо от стойността на доставката.
Прилагането на новите правила е много трудно на практика както при покупка така и при продажба на стоки. Фирмите трябва да се интересуват за това дали извършената доставка е част от по-голяма верига от последователни доставки между фирми от различни страни членки на Европейския съюз и ако това е така, да се поинтересуват и да поискат документи, от които се разбира коя от фирмите във веригата е организатор на транспорта и по този начин да се определи дали възниква задължение за регистрация по ДДС и заплащане на ДДС в друга страна член на Европейския съюз.

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах