Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Съкращения и често използвани абревиатури и термини

02.06.2013

Съкращения и често използвани абревиатури и термини

Често срещани абревиатури в областта на счетоводството и данъците, които могат да ви помогнат при изготвянето или разчитането на административни документи.

В този сайт, както и в текстове свързани със счетоводство, данъци и търговска дейност се използват често следните съкращения:

ВОД – Вътреобщностна доставка на стоки

ВОП – Вътреобщностно придобиване на стоки

ГДД – Годишна Данъчна Декларация

ГФО – Годишен Финансов Отчет

ДДС – Данък върху Добавената Стойност

ДИ – Дебитно Известие към фактура

ДМА – Дълготрайни Материални Активи

ДОО – Държавно Обществено Осигуряване

ДОПК – Данъчно-Осигурителен Процеуален Кодекс

ДРА – Данъчен Ревизионен Акт

ЕАД – Единен Административен Документ (митническа декларация)

ЕИК – Единен Идентификационен Код

ЕООД – Еднолично Дружество с Ограничена Отговорност

ЕТ – Едноличен Търговец

ЗДДС – Закон за Данък върху Добавената Стойност

ЗДДФЛ – Закон за Данъка върху Доходите на Физическите Лица

ЗЗБУТ - Закон за Здравословни и Безопасни Условия на Труд

ЗКПО – Закон за Корпоративното Подоходно Облагане

ЗМДТ – Закон за Местните Данъци и Такси

ЗО – Здравно Осигуряване

ЗСч – Закон за Счетоводството

КА – Касов Апарат

КИ – Кредитно Известие към фактура

КИД – Код на Икономиеската Дейност

КТ – Кодекс на Труда

ЛС – Личен Състав

МД – Митническа Декларация

МДА – Материални Дълготрайни Активи

МОЛ – Материално-Отговорно Лице

МФ – Министерство на Финансите

ЛС и ТРЗ – Личен състав и Труд и Работни Заплати

МРЗ - Минимална Работна Заплата

НАП – Национална Агенция за Приходите

НК – Наказателен Кодекс

НКПД – Национална Класификация на Инкономическите Дейности

НОИ – Национален Осигурителен Институт

НСИ – Национален Статистически Институт

ООД – Дружество с Ограничена Отговорност

ОПР – Отчет за Приходите и Разходите

ПИК – Персонален Идентификационен Код

ППЗДДС – Правилник за Прилагане на ЗДДС

СИДДО – Споготба за Избягване на Двойното Данъчно Облагане

СОЛ – СамоОсигуряващо се Лице

ТД – Трудов Договор

ТД – Търговско Дружество

ТД на НАП – Териториална Дирекция на НАП

ТЗ – Търговски закон

ТР – Търговски регистър

ТРЗ – Труд и Работна Заплата

ТРЗ и ЛС – Труд и Работна Заплата и Личен състав

УС – Управителен Съвет

ФЛ – Физическо Лице

ФУ – Фискално Устройство (касов апарат)

ЦУ на НАП – Централно Управление на НАП

ЮЛ – Юридическо Лице

VAT – Value Added Tax

VIES - VAT Information Exchange System

Коментирай

Ако желаете да се свържем с вас, моля попълнете данните за контакт по-долу. Попълването е по избор. Данните за контакт няма да бъдат публикувани в сайта.

Все още няма коментари за тази новина. Напишете първия коментар

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах