Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Права на съдружниците в ООД - Счетоводна къща Контабил

15.10.2013

Права на съдружниците в ООД - Счетоводна къща Контабил

Права на съдружниците в ООД справка регистър кредитори продажба на фирмени дялове длъжник запор фирми капитал регистрация Русе счетоводни услуги

Според Търговския закон „Дружество с ограничена отговорност може да се образува от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството“. В Дружеството с ограничена отговорност могат да участват както физически, така и юридически лица.

Основна характерна черта е ограничената отговорност на съдружниците, което означава, че съдружникът не отговаря за задълженията на дружеството, освен с дяловата си вноска.

Ако дружеството е образувано от едно лице, то се нарича еднолично дружество с ограничен отговорност (ЕООД), а ако е образувано от повече лица в наименованието му се записва ООД.

При дружеството с ограничена отговорност има разделение между собствеността на капитала и управлението. Съдружниците (или едноличния собственик) са собственици на дяловете от капитала, докато дейността на дружеството се управлява от управителя. Управителя може да не е съдружник.

Съдружникът в дружеството с ограничена отговорност има следните права:

 • Да участва в заседанията на Общото събрание, в което има толкова гласа, колкото е неговият дял в капитала. Общото събрание може да изменя дружествения договор, да приема и изключва съдружници, да променя седалището и предмета на дейност, да избира и освобождава управителя, да увеличава и намалява капитала, да приема годишния отчет и баланса и да взема решение за разпределяне на дивиденти.
 • Да участва в разпределението на печалбата като получава дивидент съразмерно на дела му в капитала.
 • При увеличаване на капитала да увеличава дяловете си съразмерно притежаваните, ако в дружествения договор или в решението на общото събрание не е предвидено друго.
 • На ликвидационен дял.

  Решенията на общото събрание за увеличаване или намаляване на капитала трябва да се вземат единодушно от всички съдружници.

  Мнозинство от ¾ от капитала е необходимо за решения за  изменение на дружествения договор, за приемане и изключване на съдружници и за съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, както и за решение за допълнителни парични вноски от съдружниците.

  Останалите решения се вземат с мнозинство от ½ от капитала.

  Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.

  Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица (които не са съдружници) - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник – т.е. със съгласието на общото събрание  с мнозинство от ¾ от капитала.

  Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с договор с нотариално заверени подписи на страните и се вписва в търговския регистър.

Прочети повече за ООД.

 

 

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах