Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Права на съдружниците в ООД

15.10.2013

Права на съдружниците в ООД

Права на съдружниците в ООД справка регистър кредитори продажба на фирмени дялове длъжник запор фирми капитал регистрация Русе счетоводни услуги

Според Търговския закон „Дружество с ограничена отговорност може да се образува от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството“. В Дружеството с ограничена отговорност могат да участват както физически, така и юридически лица.

Основна характерна черта е ограничената отговорност на съдружниците, което означава, че съдружникът не отговаря за задълженията на дружеството, освен с дяловата си вноска.

Ако дружеството е образувано от едно лице, то се нарича еднолично дружество с ограничен отговорност (ЕООД), а ако е образувано от повече лица в наименованието му се записва ООД.

При дружеството с ограничена отговорност има разделение между собствеността на капитала и управлението. Съдружниците (или едноличния собственик) са собственици на дяловете от капитала, докато дейността на дружеството се управлява от управителя. Управителя може да не е съдружник.

Съдружникът в дружеството с ограничена отговорност има следните права:

 • Да участва в заседанията на Общото събрание, в което има толкова гласа, колкото е неговият дял в капитала. Общото събрание може да изменя дружествения договор, да приема и изключва съдружници, да променя седалището и предмета на дейност, да избира и освобождава управителя, да увеличава и намалява капитала, да приема годишния отчет и баланса и да взема решение за разпределяне на дивиденти.
 • Да участва в разпределението на печалбата като получава дивидент съразмерно на дела му в капитала.
 • При увеличаване на капитала да увеличава дяловете си съразмерно притежаваните, ако в дружествения договор или в решението на общото събрание не е предвидено друго.
 • На ликвидационен дял.

  Решенията на общото събрание за увеличаване или намаляване на капитала трябва да се вземат единодушно от всички съдружници.

  Мнозинство от ¾ от капитала е необходимо за решения за  изменение на дружествения договор, за приемане и изключване на съдружници и за съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, както и за решение за допълнителни парични вноски от съдружниците.

  Останалите решения се вземат с мнозинство от ½ от капитала.

  Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.

  Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица (които не са съдружници) - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник – т.е. със съгласието на общото събрание  с мнозинство от ¾ от капитала.

  Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с договор с нотариално заверени подписи на страните и се вписва в търговския регистър.

Прочети повече за ООД.

 

 

Коментирай

Ако желаете да се свържем с вас, моля попълнете данните за контакт по-долу. Попълването е по избор. Данните за контакт няма да бъдат публикувани в сайта.

Все още няма коментари за тази новина. Напишете първия коментар

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах