Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Регистрация по ДДС - Счетоводна къща Контабил

05.08.2014

Регистрация по ДДС - Счетоводна къща Контабил

Задължителна регистрация и регистрация по избор по ЗДДС. Достигане на облагаем оборот, регистрация при дистанционна продажба, регистрация при ВОП.

Регистрацията по ДДС е регламентирана в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Регистрацията по ЗДДС е задължителна и по избор.

 

Задължение при достигане на облагаем оборот – чл.96 от ЗДДС

На задължителна регистрация подлежи всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лева или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни календарни месеца преди текущия месец. Лицето е длъжно до 14-то число на следващия месец да подаде заявление за регистрация по ЗДДС. Облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка. В облагаемия оборот се включват и получените авансови плащания по доставки.

 

Задължение за регистрация при дистанционна продажба на стоки.

На регистрация по ЗДДС подлежи всяко чуждестранно лице от страна-член на ЕС, което извършва доставка на стоки с място на изпълнение на територията на България при условията на дистанционна продажба (т.е. към нерегистрирани лица). Задължението за регистрация възниква 7 дни преди продажбата, с която общата стойност на дистанционните продажби през текущата календарна година надхвърля прага от  70 000 лева.

 

Задължение за регистрация при вътреобщностно придобиване (ВОП)

На задължителна регистрация по ЗДДС подлежи всяко данъчно  задължено лице, което извършва вътреобщностно придобиване на стоки, когато общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания за текуща календарна година надвишава 20 000 лева. Задължението за регистрация възниква не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за доставката, с която общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания надвиши 20 000 лева без данъка върху добавената стойност, дължим или платен в държавата членка, от която стоките са транспортирани или изпратени. Вътреобщностното придобиване, с което се надхвърли посоченият праг, подлежи на облагане с данък.

Задължението за регистрация не се отнася за придобиването на нови транспортни средства и на стоки, подлежащи на облагане с акциз.

Лице, което е регистрирано на основание ВОП и за което възникнат основания за задължителна регистрация или за регистрация по избор, се регистрира по реда и в сроковете за задължителна регистрация или регистрация по избор.

 

Задължение за регистрация при доставка или получаване на вътреобщностни услуги

На задължителна регистрация по ЗДДС подлежи:

- всяко данъчно задължено лице, което извършва услуги към данъчно задължено лице от друга страна-членка на ЕС;

- всяко данъчно задължено лице, което получава услуги от данъчно задължено лице от друга страна-членка на ЕС.

За тези лица възниква задължение за подаване на заявление за регистрация по ЗДДС не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем (авансово плащане или данъчно събитие), като данъчната основа на получената услуга подлежи на облагане с данък.

Лице, което е регистрирано на основание доставка или получаване на вътреобщностни услуги и за което възникнат основания за задължителна регистрация или за регистрация по избор, се регистрира по реда и в сроковете за задължителна регистрация или регистрация по избор.

 

Регистрация по избор – чл.100 от ЗДДС

Всяко данъчно задължено лице, за което не са налице условията за задължителна регистрация, има право да се регистрира по ЗДДС.

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах