Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Регистрация на Едноличен Търговец (ЕТ)

20.04.2014

Регистрация на Едноличен Търговец (ЕТ)

Необходими документи, такси, заявления и декларации за регистрация на Едноличен Търговец. Кой не може да се регистрира като ЕТ? Декларация по чл. 57 и чл. 58.

Според чл. 56 от Търговския закон (ТЗ) като едноличен търговец може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице с местожителство в страната.

Според чл. 59 от ТЗ фирмата на едноличния търговец трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното или бащиното име, с което е известен в обществото.

Едноличен търговец се регистрира чрез подаване в Търговския Регистър на Заявление А1 за вписване на обстоятелства относно едноличен търговец.

Таксата за регистрация в Търговския регистър е 30 лв.

Таксата за запазване на името на фирмата е 40 лв., но запазването на името на фирмата не е задължително.

Заедно със Заявлението се представя образец от подписа на едноличния търговец, който не е необходимо да бъде нотариално заверен.

Със Заявлението се представя декларация по чл.13 ал.4 от Закона за Търговския Регистър относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове.

Със Заявлението се представя още декларация по чл.57 и чл. 58, ал. 2 и 4 от ТЗ. Чл. 57 и 58 от Търговския закон гласят:

Чл. 57. Не може да бъде едноличен търговец лице, което:

1. е в производство за обявяване в несъстоятелност;

2. е невъзстановен в правата си несъстоятелен;

3. е осъдено за банкрут;

4. е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори; 5. е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

Чл. 58. (1) Едноличният търговец се регистрира въз основа на заявление, в което се посочват:

1. името, местожителството, адресът на лицето и единният граждански номер;

2. фирмата, под която ще се извършва дейността;

3. седалището и адресът на управлението на дейността;

4. предметът на дейност.

(2) Със заявлението се представя образец от подписа на търговеца и декларация, че не е лишен от правото да упражнява търговска дейност.

(3) В регистъра се вписват данните по ал. 1.

(4) Едно лице може да регистрира само една фирма като едноличен търговец.

За да обобщим за регистрацията на Едноличния търговец в Търговския регистър се подават:

  • Заявление А1;
  • Квитанция за платена такса от 30 лв.;
  • Спесимен от подписа (който може да не е нотариално заверен);
  • Декларация по чл.57 и чл. 58, ал. 2 и 4 от ТЗ;
  • Декларация по чл.13 ал.4 от Закона за Търговския Регистър.

Ето образец на Декларация по чл.57 и чл. 58, ал. 2 и 4 от ТЗ.

Коментирай

Ако желаете да се свържем с вас, моля попълнете данните за контакт по-долу. Попълването е по избор. Данните за контакт няма да бъдат публикувани в сайта.

Все още няма коментари за тази новина. Напишете първия коментар

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах