Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Регистрация по ДДС по електронен път - Счетоводна къща ...

28.07.2017

Регистрация по ДДС по електронен път - Счетоводна къща ...

Етапи за регистрация по ДДС. Улеснена регистрация по ЗДДС. Подаване на документи чрез портал за електронни услуги на НАП с използването на електронен подпис.

След като правителството публично обяви плановете си за електронно правителство, премахване на опашките и намаляване на административната тежест, вече е налице конкретна мярка, улесняваща регистрацията по ЗДДС (Закона за Данък върху Добавената Стойност).

Регистрацията по ДДС е административна процедура, извършвана в офисите на НАП (Националната Агенция за Приходите). Процедурата се състои от няколко етапа:

  • Подаване на Заявление за регистрация.
  • Връчване на Искане за предоставяне на документи и писмени обяснения от задължено лице.
  • Предоставяне на документи в отговор на Искането.
  • Извършване на проверка.
  • Връчване на документите за регистрацията.

За целта е необходимо да има издаден електронен подпис на името на фирмата или на името на упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно за регистрация по ЗДДС. 

Подаването на Заявлението за регистрация от известно време може да се извърши през портала за електронни услуги на НАП като за това е необходимо предварително активиране на електронните услуги на НАП за конкретната фирма или физическо лице на услугата регистрация по ЗДДС по електронен път.

За да се подаде Заявлението за активиране на електронни услуги с електронен подпис на упълномощено лице, разбира се отново е необходимо да се посети съответния офис на НАП като след извършването на регистрацията е необходимо подаване на ново Заявление за активиране на електронните услуги за подаване на декларации по ЗДДС, която услуга не може да бъде активирана преди регистрацията по ЗДДС.

Връчването на Искането за предоставяне на документи вече се извършва от инспектор на НАП по електронен път, т.е. на електронен адрес (имейл) на лицето, искащо регистрацията по ЗДДС. Лицата, регистрирани по ЗДДС са длъжни да имат електронен адрес за кореспонденция с НАП. Получаването на искането се извършва чрез кликане върху линк, който се намира в получения от НАП имейл и в момента на кликане върху линка се генерира съобщение до НАП за получаване на Искането. На практика това е същия начин на комуникация с НАП, който се прилага при проверките и ревизиите.

В Искането се иска предоставяне на документи, свързани с регистрацията по ДДС – например декларация, че лицето не е извършило престъпления против данъчната система, справка за оборотите, фактури, договори за наем, банкови извлечения и справка за дейността. Документите могат да се подадат чрез портала за електронни услуги на НАП, подписани с електронен подпис, в отговор на Искането.

Доскоро в НАП искаха независимо от подаването на документите чрез електронния портал на НАП, управителят на фирмата или упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно да се яви в НАП и да завери документите с текста „Вярно с оригинала!“, подпис и печат на всяка страница, което обезсмисляше идеята за подаване на документите по електронен път.

Следва проверка от органа на НАП, като инспекторът проверява например дали лицето е имало задължение за регистрация по ЗДДС на по-ранна дата за да му наложи санкция за неизпълнение на това задължение. По време на проверката е възможно инспекторът да извика в НАП представителя на фирмата, особено ако в представените документи има проблеми или пропуски.

Последната част – връчването на документите за регистрацията, също вече се извършва по електронен път, като инспекторът от НАП изпраща документите по имейл.

Връчването на документи за дерегистрация по ЗДДС също се изпраща по имейл.

При регистрацията по ЗДДС доскоро се издаваше ламинирано удостоверение (картонче), но това картонче отпадна от началото на 2017 г. и сега се издава само при поискване.

На практика вече регистрацията по ЗДДС може да се извърши без посещение в НАП, ако не се брои активирането на електронните услуги на НАП, ако регистрацията се извършва от упълномощено лице (счетоводител).

В офиса на НАП в Русе също вече регистрацията по ДДС може да се извърши изцяло по електронен път, т.е. с електронен подпис по интернет.

Налице е тенденция всички документи в НАП да се подават само по електронен път.

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах