Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Какво трябва да знаете за проверките по ЗДДС?

10.09.2020

Какво трябва да знаете за проверките по ЗДДС?

Какво трябва да знаят собствениците на фирми за контролните проверките по ЗДДС и за проверките за възстановяване на ДДС, извършвани от НАП?

Лицата, регистрирани по ЗДДС, при осъществяването на своята дейност неизменно стигат до ситуация, в която подават искане за възстановяване на ДДС. След неговото постъпване в системата на НАП и входирането му, то се изпраща към инспектор от приходната администрация, който трябва да извърши така наречената контролна проверка преди да издаде акт за прихващане/възстановяване на ДДС.

Много от собствениците на фирми при думата “проверка” автоматично заемат отбранителна позиция. Мнозина дори съвсем съзнателно се стремят да подават справките-декларации за ДДС, така че да имат да внасят суми към органите по приходната администрация, а не да теглят.

По своята същност контролната проверка цели да установи изпълнени ли са условията, при които НАП следва да възстанови исканото ДДС към клиента, и ако евентуално има изискуеми задължения невнесени към приходната администрация, същите да се приспаднат. От тази гледна точка проверката сама по себе си не е лоша, тъй като тя помага на собствениците на фирми да поставят в ред своята документация и да изчистят евентуално задълженията си. По този начин се осигурява по-добро функциониране, както на тяхната фирма, така и на агенцията по приходите и се намалява размера на несъбраните задължения от лицата.

В следващите редове ще обърнем внимание на някои важни неща, които собствениците на фирми следва да знаят и да имат предвид, когато получат известие за контролна проверка от органите на приходната администрация.

1. Проверките са по документи – инспекторите от приходната администрация изпращат на фирмата искане за даване на писмени обяснения и определени справки, които целят да съберат максимално пълна и достоверна информация за настъпилите събития довели до възстановяване на ДДС. В действията си проверяващите не се водят от презумцията, че във фирмата има нещо нередно. Те просто се стремят да изяснят в максимална степен възникналите събития.
 

2. Инспекторите проверяващи фирмата обикновено не са от местното териториално поделение на НАП – Исканията за възстановяване на ДДС се разпределят от органите на приходите така, че обикновено проверяващият не е инспектор от местното поделение на НАП. Това се прави с цел намаляване на риска от злоупотреби в самата структура на НАП. За никого не е тайна, че много от собствениците на фирми, особено тези с дългогодишна практика, често имат добри контакти със служители на НАП от териториалното поделение, където е регистрирана фирмата им и където извършват дейността. Затова и проверяващите инспектори обикновено са от други ТД на НАП. Например – ако вашата фирма е регистрирана към ТД на НАП Варна – офис Русе, то при извършването на контролната проверка, инспекторите няма да са от НАП  Русе, а от НАП Разград, НАП Търговище и т.н.
 

3. Срокът за представяне на документи и писмени обяснения е 7 – дневен от датата на получаването на искането от фирмата. Обикновено връчването става чрез получаването на писмо по електронна поща, в което има препратка, която генерира съобщение в НАП удостоверяващо връчването. Понякога обаче е възможно поради натовареност на системата на НАП този линк да не се задейства. Тогава обикновено инспекторите от НАП считат за дата на връчването  на искането изпращането му по електронен път до клиента. Датата и часа на изпращането по електронната поща са доказателство, че то е било предоставено.
От датата на връчването на искането започва да тече седемдневен срок, в който фирмата трябва да подготви и да предостави исканите обяснения пред НАП. В този срок влизат не само работните дни, но и почивните. Например, ако от НАП са ви изпратили искане в петък на 1-во число, то вие най-късно на 8-мо число в рамките на работния ден следва да предоставите исканите документи.

4. Документите свързани с проверката обикновено се предоставят по електронен път – това означава, че всички фактури, справки, писмени обяснения, договори, банкови извлечения и други сведения изисквани от проверяващите следва да бъдат сканирани и изпратени в подходяща форма. Документи, които се налага да бъдат подписани и подпечатани с фирмения печат, първо се изготвят на хартия, и след поставянето на подписи и печати се сканират и изпращат. 
 

5. След изпращането на исканите документи, НАП може да поиска допълнителен доказателствен материал - в случай че възникнат уточнения или има нужда от допълнителни сведения и/или внасяне на корекции в представените форми, проверяващите инспектори от НАП изпращат съобщения по електронна поща или се свързват по телефон.  Смисъла на тази комуникация е не да се търсят непременно грешки в отчетността на фирмата, а да се осигури максимална информация, която ще улесни гладкото протичане на проверката.
 

6. Издаването на акт за прихващане/възстановяване на ДДС се извършва и връчва по електронен път. Към акта, инспекторите прилагат и архив на всички документи и писмени обяснения искани от проверяващия. В случай, че са установили дължими и непогасени задължения към НАП, те посочват това и ги описват в акта. След приспадането им, ако има остатък за възстановяване той се привежда по банковата сметка декларирана от фирмата.
 

Проверката свързана с подаване на Искане за възстановяване на ДДС и неговото връщане на фирмата от органите на приходната администрация, макар и да изглежда сложна процедура, изискваща предоставянето на много обяснения, справки и документи, всъщност е един удачен вариант за собствениците на фирми, тъй като свежда до минимум тяхното лично общуване с инспекторите и възможностите за възникване на злоупотреби, конфликти и неприятни ситуации.

Доброто счетоводство и административно обслужване са от изключително значение, за да може една проверка да мине гладко.

КОНТАБИЛ предлага на своите клиенти висококачествено обслужване, което цели да намали вашите контакти с органите на приходната администрация и да приведе наличната финансово-счетоводна документация в нужния ред преди появата на изискуемите условия, налагащи проверка от НАП. Комплексното обслужване и добре подготвените фирмени досиета са гаранция за успеха Ви.

 

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах