Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Срокове за годишните декларации и финансови отчети за ...

18.12.2020

Срокове за годишните декларации и финансови отчети за ...

Промени в сроковете за подаване на годишните декларации и финансовите отчети за 2020 година, които се подават през 2021 година

 

С настъпването на края на всяка календарна година пред собствениците на фирми, лицата регистрирани като свободни професии, земеделските стопани, получаващите доходи под форма на наем, рента и т.н., тоест на всички, които са длъжни да подават данъчни декларации възниква въпроса до кога трябва да подадат и съответно платят дължимите данъци.

Когато стопанските единици и лицата ползват текущо през годината услугите на счетоводители, то момента с подаването на съответната декларация и погасяване на задълженията по нея е сравнително ясен и регулиран. Те получават навреме нужната информация и съответно могат да вземат съответните мерки. Онези, които не ползват платен счетоводен абонамент, а заплащат само за услуга годишно счетоводно приключване или пък за които е възникнал тепърва ангажимент за подаване на данъчна декларация като физически лица (например положили са допълнително труд по проект) следва да внимават много за данъчните срокове.

Като правило годишното приключване на дадена фирма е по-бавен процес, който изисква внимателно да се прегледат всички предоставяни документи, да се добавят такива, които собственика през годината по някаква причина е пропуснал, или пък е получил по-късно в края от своите доставчици и/или клиенти. Такива могат да бъдат случаи, в които собственик на фирма плаща или предплаща определен вид услуга. Друг вариант е издаването на една обща сума за услуги, които са изплащани периодично през годината, но поради малката им стойност за тях не са съставяни ежемесечно фактури. Възможно е някой път собственика по различни причини да не е вземал издадените фактури през годината, въпреки че ги е заплащал. Без значение на причините, които са довели до по-късното представяне на документите, то след тяхното събиране и представяне в счетоводството се преминава към приключването на счетоводната година и подаване на данъчната декларация.

През 2020 година покрай пандемията от корона вирус бяха удължени сроковете за подаване на данъчните декларации и публикуване на годишните финансови отчети за 2019. И ако в началото предвид новата обстановка, всички смятаха, че удължените срокове са временно явление, то с  последните промени публикувани в Държавен вестник е потвърдено, че тези промени стават трайни.

Ето какво трябва да знаят собствениците на фирми за тези променени срокове

 

За декларациите по чл. 92 от ЗКПО.

Тези декларации се подават от всички юридически лица, които се облагат по реда на този закон – търговски дружества, както и  от местни юридически лица, които не са търговци, но са извършвали търговски сделки или са отдавали под наем движимо или недвижимо имущество.

Срокът за подаване на данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2020 година се фиксира в интервала  от 01 март до 30 юни 2021 г.

Практически това означава, че фирмите имат цели 6 месеца, за да подготвят и подадат своите декларации по чл. 92 от ЗКПО. Преди пандемията и въвеждането на извънредните промени, този срок беше 31 март. С това удължаване се цели да се улесни значително повече работата на самите институции и органи приемащи годишните данъчни декларации и отчети (НАП, НСИ), особено ако възникнат и други непредвидени ситуации вследствие на вирусната пандемия.

В същият срок – от 01 март 2021 до 30 юни 2021 собствениците на фирми облагащи се по реда на ЗКПО следва да платят и дължимите данъци към държавния бюджет.

 

За декларациите по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Тези декларации трябва да подават всички физически лица, които са заети като свободни професии, получават доходи от наем, рента, аренда, полагат допълнителен труд по извънтрудови правоотношения (граждански договор), получават авторски и лицензионни възнаграждения, регистрирани са като фирми еднолични търговци или земеделски стопани.

 

Декларациите по чл. 50 от ЗДДФЛ се подават от фирмите еднолични търговци и регистрираните земеделски стопани в периода от 01 март 2021 до 30 юни 2021.

 

За физическите лица, които са длъжни да декларират доходите си с подаването на декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ срока  остава непроменен – тоест от 10 януари 2021 до 30 април 2021 г., те са длъжни да подадат своята данъчна декларация.

 

Подаването на данъчни декларации по чл. 50 за физическите лица става чрез индивидуален електронен подпис (за лицата, които притежават такъв издаден на физическо лице) или чрез ПИК (персонален идентификационен код). ПИК се предоставя безплатно от органите на НАП

 

Ако декларациите по чл. 50 от ЗДДФЛ се подадат по електронен път до 31 март данъчно задължените лица получават 5 % отстъпка от размера на дължимия данък за довнасяне. Общият размер на ползваната отстъпка не може да превишава 500 лв. По този начин държавата иска да стимулира данъчните субекти да бъдат отговорни и коректни платци на своите доходи.

 

За публикуването на Годишния финансов отчет в Търговския регистър.

Фирмите, които трябва да публикуват своите годишни финансови отчети, консолидирани отчети и годишни доклади следва да го направят до 30 септември 2021 година.

Единственото изключение е срокът за подаване на декларацията за неактивност на фирмите. Той остава 30 юни 2021.

 

Посочените срокове за разлика от тези в предходни години са в полза на фирмите. Те им дават повече време за да подготвят своите отчети и декларации коректно, и да ги подадат спокойно, без да чакат последния момент. Ние от счетоводна кантора Контабил, сме винаги насреща за да дадем най-добри съвети и препоръки на своите клиенти във връзка реда и организацията за извършване на годишното приключване и подаване на нужните декларации пред съответните органи.

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах