Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Промени от 01.01.2021 година в областта на счетоводството и ...

26.12.2020

Промени от 01.01.2021 година в областта на счетоводството и ...

Промени от 01.01.2021 година в областта на счетоводството, данъците, осигуряването, митата и сроковете за подаване на годишни декларации

По традиция в началото на всяка календарна година влизат в сила редица промени в областта на данъците, осигуровките и сроковете за подаване на декларации, които касаят както счетоводителите, както и всички фирми.
2021 година не прави изключение и от 01.01.2021 година влизат в сила многобройно промени.

Минимална работна заплата

От 01.01.2021 година се увеличава минималната работна заплата за страната от досегашните 610 лева на 650 лева. Съответно осигуровките и данъка, заплащани върху минималната работна заплата общо от работодателя и работника се увеличават от досегашните 252.67 лева на 269.24 лева. Изчисленията са направени при вноска за фонд ТЗПБ в размер на 0.5%.
По същия начин се увеличава минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица - от 610 лева на месец на 650 лева на месец. Така при осигуряване без болнични всички осигуровки са в размер на 180.70 лева (увеличение от досегашните 169.58 лева), а за осигурените и за временна неработоспособност (тоест и за болнични), всички осигуровки стават 203.45 лева (вместо досегашните 190.93 лева). Самоосигуряващите се пенсионери, които плащат само здравни осигуровки, ще плащат 52 лева на месец (през 2020 година плащаха по 48.80 лева на месец).
Минималният размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители остава 420 лева.
Максималният размер (таванът) на осигурителния доход остава 3000 лева на месец.
Минималните осигурителни доходи за 2021 година са запазени на досегашните им нива като е отразено единствено увеличаването на минималната работна заплата.

Срок за подаване на данъчната декларация за данъка върху печалбата

Тук става въпрос както за годишната декларация за корпоративния данък по ЗКПО, така и за декларацията за доходите на едноличните търговци по ЗДДФЛ като сроковете за подаване на декларациите се удължават.
През 2020 година сроковете за подаване на декларациите бяха удължени еднократно, само за 2020 година във връзка с извънредното положение заради пандемията от коронавируса КОВИД-19. Този път удължаването е за постоянно.
Юридическите лица, които подават декларации по чл.92 от ЗКПО а също и едноличните търговци и земеделските стопани, които подават декларации по чл.50 от ЗДДФЛ ще могат да подават тези декларации в срок от 1 март до 30 юни.
Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за останалите физически лица (без едноличните търговци и земеделските стопани) остава 30 април.
Срокът за публикуване в Търговския регистър на декларацията за неизвършване на дейност се удължава до 30 юни.
Срокът за публикуване в Търговския регистър на годишните финансови отчети (ГФО) се удължава до 30 септември.

Промени при авансовите вноски за корпоративния данък

Тримесечни авансови вноски досега правеха фирмите с оборот за предходната година над 300 000 лева, а месечни вноски правеха фирмите с оборот за предходната година над 3 000 000 лева. Праговете от 300 000 и 3 000 000 лева се запазват, но вече ще се гледа не предходната година, а годината преди предходната година. Например за определяне на вида на авансовите вноски за 2021 година ще се взема оборота за 2019 година.
Авансовите вноски продължават да се изчисляват на базата не на действителната печалба, а на прогнозната печалба. Досега прогнозната печалба се декларираше в годишната данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО. От 2021 година се въвежда нов вид декларация за деклариране на авансовите вноски, която ще се подава от 1 март до 15 април. Причината е, че 15 април е срокът за авансовата вноска за първото тримесечие, а също за месечните вноски за първите 4 месеца, но до 15 април годишната декларация може още да не е подадена.
Декларацията за промяна на авансовите вноски, която досега можеше да се подава до 15 декември, вече ще може да се подава само до 15 ноември, т.е. срокът за корекция се намалява 1 месец.
Намалява се също срока за внасяне на авансовата вноска за третото тримесечие - от 15 декември на 1 декември. Намалява се и срока за внасяне на авансовата вноска за декември за фирмите, които правят месечни вноски - от 15 декември на 1 декември.
За сметка на това се увеличава допустимия марж за грешка. Досега се допускаше грешка при прогнозиране на дължимия авансов данък от 20%, но вече ще се допуска грешка от 25%.

СУПТО

След няколко отлагания на прословутото СУПТО (софтуер за управление на продажбите в търговските обекти), сега СУПТО почти се отменя. Прилагането на изискванията за СУПТО няма да е задължително, а само по желание. Фирмите, които желаят да прилагат СУПТО ще могат да ползват облекчение - ускорено възстановяване на ДДС в срок до 30 дни от подаването на справка-декларация.

БРЕКЗИТ

На 01.01.2021 година Брекзит става факт. През 2020 година юридически Великобритания не беше член на Европейския съюз, но 2020 година беше преходен период, през който Великобритания продължи да прилага законодателството на съюза включително по отношение на ДДС и ВИЕС. От 01.01.2021 година това вече няма да е така.
Единствено по отношение на Северна Ирландия, която е съставна част на Великобритания, продължават да се прилагат досегашните правила за нулеви ставки при търговията с европейския съюз. Причината се корени в споразумението от Разпети петък (Good Friday Agreement), което предвижда избягването на физическа сухопътна граница между Република Ирландия и Северна Ирландия, включително за преминаването на хора и товари. Това споразумение забранява извършването на граничен и митнически контрол.
При това положение Северна Ирландия остава част от европейския пазар по отношение на търговията с Република Ирландия, за която няма да се плащат мита и ДДС. Властите на Великобритания ще имат право да извършват избирателно проверки във вътрешността на страната (в Северна Ирландия или в Северно море за стоките, транспортирани от Северна Ирландия до останалата част на Великобритания) и стоките, пристигащи от Република Ирландия и преминаващи транзитно през Северна Ирландия до останалата част на Великобритания, тъй като тази стоки ще подлежат на митнически контрол. Фирмите от Северна Ирландия, които са регистрирани във ВИЕС, ще получат нови ДДС номера от 01.01.2021 година, като префиксът няма да е GB.
През последните дни на 2020 година се постигна и дългоочакваното търговско споразумение с Великобритания.
Накратко, няма да има митнически съюз. Вместо това има споразумение за нулеви мита за стоки с произход от Великобритания, съответно Европейския съюз. За целта ще е необходим сертификат за произход. При наличието на този сертификат, ще има митнически контрол и на границата ще се плаща ДДС за стоките, но няма да се плащат мита. За стоките с произход извън Европейския съюз, съответно извън Великобритания, споразумението за нулеви мита няма да е в сила.

Намалена ставка на ДДС за храни

Намалената ставка на ДДС от 9% ще се прилага и за доставка на храни за вкъщи до края на 2021 година.

Счетоводна къща КОНТАБИЛ Русе следи за своите клиенти всички промени и всички новости и ги консултира за последиците, които ги засягат.

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах