Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Програми за работодатели към Агенцията по заетостта

13.08.2020

Програми за работодатели към Агенцията по заетостта

Ползи за работодатели, наемащи служители посредством насърчителни мерки към бюрото по труда към Агенцията по заетостта

Съвременният бързо развиващ се и динамичен живот води със себе си промени, които засягат в много дълбока степен съществуващия трудов пазар. Професии, които преди са заемали значителен ръст бързо  отпадат,  към други нарастват изискванията за образование или професионален опит на наетите лица. В същото време се задълбочава тенденцията работодателите да избягват наемането на млади току-що завършили специалисти, тъй като мнозина от тях смятат, че изразходването на средства за първите месеци от формирането на нужните умения и компетенции на младия работник е загуба за самите тях. Съществен е и проблема с наемането на служители от неравнопоставените групи на населението – лица почти достигнали пенсионна възраст, но съкратени по определени причини, майки с малки деца, лица с трайни увреждания, които притежават определена група инвалидност, но могат да се трудят.

Макар работодателите да имат, като цяло своите чисто практически причини да избягват назначаването на подобни хора  на работа, то това води до социална дискриминация, до задълбочаване на безработицата и утежняване на икономическата обстановка в страната.

Агенцията на заетостта в качеството на посредник на пазара на труда между работодателите и работниците от години реализира поредица от програми и проекти, които целят намаляване броя на безработните лица. Част от тях се финансират със средства от Европейския съюз, а други със средства от държавния бюджет, посредством мерки, насочени към тези най-силно уязвими и рискови групи от населението. Съществуват и отделни програми, които целят насърчаването на заетостта посредством засилване на мобилността на работната сила или представяне на обезщетенията на безработица накуп с цел стимулиране на предприемачеството и започване на собствен малък бизнес от останалите без работа.

Особено широк и удачен за работодателите е кръга мерки, които им предлага Агенцията за заетостта за наемане на нови служители.

 

Как става това?

Работодателят избрал да кандидатства по съответната мярка попълва искане по образец и подава заявка за определено работно място или места в Агенцията по заетостта.

След одобрението му от Агенция по заетостта, той подписва договор, който регламентира правата и задълженията, които възникват между него, наетото лице и Агенцията по заетостта в качеството и на посредник на трудовия пазар.

 

Какви са предимствата на наемането на служители по Мерките за насърчаване на заетостта от работодателите?

1. Работодателите имат възможност да наемат на работа необходимия им персонал – особено млади току що завършили специалисти,  да ги подготвят и въведат в спецификите на своята дейност, без да се притесняват че разходите за трудово възнаграждение, които им дават не се изразходват ефективно. Част от мерките, които са свързани със стажуване на младежи, стажуване на безработни лица, наемане на безработни лица с основно или по-ниско образование за чиракуване и наемане на безработни лица до 29-години, позволяват на работодателя на получи кадри, които да подготви според своите изисквания.

 

2. Работодателят спестява средства от своя бюджет.

Възнаграждението за първоначалния период период на обучение, който обикновено е дефиниран изрично от закона, съгласно условията на договора, се заплаща от Агенцията заетостта. Обикновено стажуването, за което се получава субсидия работодателите е до 6 месеца. Това е един достатъчен срок, за да придобие наетия млад специалист базовите умения, и да започне след този период да с включва като пълноценен член на трудовия колектив в предприятието.

 

3. Сътрудничеството с Агенцията на заетостта е от полза от работодателя, тъй като при следващи проекти, одобрението за наемане на персонал по програми за субсидирана заетост става по-лесно.

Авторитета на работодателя, като предприятие, което наема служители и дава шанс на хората от тези най-уязвими категории на пазара на труда значително нараства.

Изключително важно е да се отбележи, че наемането на работници и служители по Мерките за насърчаване на заетостта, особено след кризата причинена от Covid 19 e един изключително удачен начин за по-малките фирми да възобновят своята дейност, като минимизират част от разходите за заплати и осигуровки, които следва да изплащат на персонала.

Доброто сътрудничество между Агенция по заетостта и работодателите, посредством наемане на работници и служители от изброените категории и целеви групи освен, че води до насърчаване на заетостта и намаляване на безработицата, в същото време се явява благоприятна възможност на фирмите да намерят нужния персонал, който съответства не техните изисквания и условия, да си подготвят добре обучени кадри, което е висока гаранция за техния успех.

Счетоводна кантора КОНТАБИЛ е насреща по всички въпроси свързани с наемане на лица по насърчителни мерки от Агенция по заетостта. Направете бизнеса си още по-успешен, като оптимизирате разходите си и намерите най-подходящите за вашата дейност служители.

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах