Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Отново за регистрацията по ДДС на фирми, извършващи ...

15.02.2020

Отново за регистрацията по ДДС на фирми, извършващи ...

Указания на НАП относно последователното извършване на еднородна дейност в търговски обект от свързани лица или лица, действащи съгласувано

Тук ще се спрем на най-противоречивият момент от промяната - дали тя се отнася за фирмите, извършващи дейност едновременно и как се третират заварените случаи.
НАП излязоха не с едно, а с две становища.
В Писмо на НАП номер 20-00-8/10.01.2020 г. се прави лингвистичен анализ ма думата „последователно“, в който се посочва, че според БАН (Българската Академия на науките) "последователно" означава  „който следва, става, извършва се в определен ред, непосредствено един след друг“.
По-нататък се посочва, че задължение за регистрация по ЗДДС по чл.96, ал.10 от ЗДДС не възниква, когато лицата извършват еднородна дейност в един и същи обект едновременно едно с друго, паралелно.

Писмо на НАП

Ето и изключението за "изкуствено" действащите дружества:

Писмо на НАП

..........

Писмо на НАП

В Писмо на НАП номер 20-00-22/03.02.2020 г. се говори за заместено лице, заместващо лице и за данъчно-задължено лице, заместило друго в търговски обект.
Ето едно интересно изречение от това писмо:

Писмо на НАП
Ако дружествата не извършват дейност последователно, а едновременно, успоредно, паралелно, а никое дружество не замества друго, а напротив всичките продължават да извършват дейност без намерение да я прекратяват или ограничават, нито да я „прехвърлят“ на ново дружество, то дейността на дружествата не е последователна.
Дейността на фирмите е последователна ако имаме фирма, която прекратява дейността си и друга свързана фирма продължава да извършва същата дейност.
По отношение на оборота, в оборота на новата фирма през първия ден от дейността й в обекта се включва оборота на свързаните фирми, работили в обекта, за последните 12 календарни месеца, включително и текущия. Става въпрос за предходните 11 календарни месеца и оборотът за текущия месец до заместването. Очевидно се предполага, че на тази дата старата фирма прекратява дейността си. Затова законът не добавя повече бъдещите обороти на старата фирма към оборотите на новата. Ако старата фирма продължи дейността си в обекта, дейността на фирмите вече не е последователна, а едновременна или паралелна.
По отношение на заварените случаи с писмото НАП правят малка отстъпка, за това кои месеци трябва да се включат в оборота. Според Писмо на НАП номер 20-00-22/03.02.2020 г. в заварените случаи към 01.01.2020 г. се взема оборота за последните 12 месеца на новата фирма и за последните 12 месеца на свързаните фирми, работили преди нея в обекта. Това означава, че се вземат не 12 месеца преди започване на дейността на новата фирма, включително и текущия месец, а 12 месеца преди месец януари 2020 година, т.е. месеците от февруари 2019 до декември 2019 година. С други думи вземат се и месеците от започването на дейността на новата фирма до декември 2019 година, което е в противоречие с текста в ЗДДС, според който се вземат обороти само преди започване на дейността на новата фирма. Тъй като дейността на фирмите трябва да е последователна, то старата фирма трябва да е спряла дейността си, така че оборотите за месеците от спиране на дейността до месец декември са нулеви, така че това уточнение е в полза на фирмите. Възможно е НАП да се опитат да разтълкуват писмото си в смисъл, че ще изчисляват оборотите на свързаните фирми заедно за месеците от януари до декември 2019 година, независимо дали дейността им е последователна, т.е. независимо дали дейността на първите фирми е спряла и те са заместени от нови. С това биха нарушили закона за ДДС 2 пъти - първо защото сумират обороти на фирми, които не извършват дейност последователно, а паралелно, и второ, защото сумират обороти на старата фирма след започване на дейността на новата фирма.
В Писмо на НАП номер 20-00-22/03.02.2020 г.  се подразбира, че НАП приема, че фирмите в заварено положение, т.е. фирмите започнали дейност преди датата на влизане на промяната на Закона в сила, т.е. 01.01.2020 г., извършващи последователна дейност, т.е. заместващи друга фирма, започват дейността си точно на датата на влизане в сила на промяната в Закона, т.е. на 01.01.2020 г. Тогава в Справката за оборота им към 01.01.2020 г. се вземат предходните 12 календарни месеца, т.е. от януари 2019 до декември 2019 година. Вземат се оборотите на заместените фирми за месеците от февруари 2019 до декември 2019 г., като разбира се оборотите след заместването трябва да са нулеви, иначе няма да имаме заместване и съответно последователна дейност.
Всеки, който регистрира нова фирма, или започва дейност с фирма в нов обект или променя адреса на управление на фирма или е направил това през 2019 година трябва внимателно да провери и анализира дали попада под ударите на чл.96, ал. 10 от ЗДДС.

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах