Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Особености при осигуряването на пенсионери

04.08.2020

Особености при осигуряването на пенсионери

Особености при социалното осигуряване на работещи пенсионери – като самоосигуряващи се лица, по трудов и по граждански договор

Българското законодателство дава възможност на лица-пенсионери да полагат труд, като собственици на фирми – без значение на правната им форма, като наети по трудов договор или изпълняващи определена работа възложена им по граждански договор.

Тези лица също подлежат на осигуряване. Но за разлика от масовия случай, където имаме лица в трудоспособна възраст, извършващи определена работа, тук ситуацията е по-особена. Лицата пенсионери са придобили право на пенсия и получават такава. Няма значение дали става дума за лица пенсионери по възраст или пенсионери по болест. Законодателят приема, че лицата пенсионери имат право да се ползват от определени облекчения, които са свързани с тяхното осигуряване – отнасящо се най-вече до заплащане на дължимите осигуровки за фондовете на държавното обществено осигуряване.

В следващите редове ще разгледаме случаите свързани с осигуряване на лица-пенсионери.

 

1. Пенсионери заети по трудов договор


Пенсионерите, наети по трудов договор се третират, като работници по общия ред. На тях следва да се удържат осигуровки за държавно обществено осигуряване и здравни осигуровки. Законодателят не е определил категория, при която пенсионерите, работещи по трудов договор да не дължат пенсионни и здравни осигуровки.

В същото време обаче пенсионерите имат право за всяко отработена година трудов стаж, да извършват преизчисляване на своята пенсия, като подават в НОИ документи доказващи трудов стаж и внесените осигурителни вноски.

Обикновено от тази възможност се възползват предимно пенсионери, които са придобили рано право на пенсия. Такива са служители от системата на МВР или отбраната, работници в производства с висок риск и първа и втора категория труд. След своето ранно пенсиониране, преобладаващата част от тези хора продължават да се трудят в сфери различни от първоначалната при това за продължителен период от време.

Например: един пенсионирал се полицай или пожарникар може да продължи да работи следващите двадесет години ефективно. В такъв случай за този човек, последващото преизчисляване на пенсията, дори и през период от няколко години ще води до нейното нарастване.

 

2. Пенсионери собственици на фирми – ЕООД, ООД, ЕТ.


Много пенсионери по възраст или по болест решават да започнат свой бизнес. Те имат право на облекчен режим при осигуряване. Работещите пенсионери – собственици на фирми имат възможност да не се осигуряват за пенсия. Те могат да внасят само здравна осигуровка, изчислена върху минималния осигурителен доход за съответната година.

Пенсионерите, които са самоосигуряваши се лица, могат по избор да се осигуряват за следните осигурителни случаи:

  • осигуряване поради общо заболяване, за старост и смърт и
  • осигуряване за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица.

Пенсионерите, собственици на фирми в случай че изберат първия вариант имат възможност да кандидатстват също за увеличение на пенсията посредством преизчисляване, като докажат че са внесени осигуровките им за фондовете на държавното обществено осигуряване (ДОО) за съответния период.

Пенсионерите, които са избрали да се осигуряват за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица, имат право освен да  подадат документи за преизчисляване на пенсията си и да ползват и болнични съгласно условията на Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Обикновено най-често срещания и приложим вариант е този при който пенсионерите избират опцията пенсионер съм и не желая да се осигурявам.

Тогава те са задължени да плащат единствено здравна осигуровка.

 

3. Пенсионери, заети по граждански договори.


В тази категория влизат лица пенсионери, които са наети да полагат труд по извънтрудови правоотношения. Тук законът също дава възможност на пенсионерите да изберат дали биха искали при изплащане на възнаграждението им от техния доход да се удържат само здравно осигурителни вноски, или ще се удържат и вноски за фондовете на ДОО.

Лицето пенсионер задължително декларира режима, по който следва да се осигурява. Това става, като в сметката за изплатени суми по член 45, ал. 4 от ЗДДФЛ  в карето „Допълнителни данни, които се попълват от физическото лице“ на ред 4 лицето отбелязва съответната опция.

Първата уточнява дали лицето е пенсионер. В случай, че то сложи отметка, това значи че декларира това обстоятелство.

Втората уточнява дали наистина лицето желае да се осигурява за фонд ПЕНСИИ на ДОО и ДЗПО (допълнително задължително пенсионно осигуряване). Ако лицето сложи отметка, значи ще му се удължат осигуровки. В случай, че не бъде сложена отметка там, то на него следва да се удържат само здравна вноска и данък, по реда определен от закона след приспадане на нормативно  признатите разходи.

Подписът, който лицето полага най-долу в това каре служи, за доказателство, че то е дало своето съгласие за прилагането на съответния режим на социално осигуряване по граждански договор.

 

Обобщение: Пенсионерите избрали да полагат труд като собственици на фирми или като лица по граждански договор имат право да плащат само здравни вноски. В същото време те нямат възможност да индексират пенсията си, след като не заплащат вноски по реда на ДОО.

Пенсионерите, назначени по трудов договор заплащат всички предвидени от закона осигуровки, но се ползват и от всички привилегии и предимства, които предоставя трудовия договор. Те имат възможност и да подават искане за индексиране на своята пенсия, след изтичането на всяка допълнителна година, която са отработили и се прибавя към стажа им.

Счетоводна къща КОНТАБИЛ е винаги насреща, за да Ви консултира и да Ви помогне да изберете най-доброто решение във Вашия случай.

 

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах