Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Данъчно облагане на таксиметровия превоз на пътници с ...

02.05.2019

Данъчно облагане на таксиметровия превоз на пътници с ...

Да станеш таксиметров превозвач на пътници не е сложен е скъп процес. Какво си спестяват нерегистрираните таксита? Какъв данък се заплаща за такситата?

Работата на таксиметровия шофьор е достъпна за всеки правоспособен шофьор. Очевидна е политиката на държавата и общините да предоставят на работоспособните граждани една нелоша възможност за легални и достойни доходи. Въпреки това в България процентът на нелегалните таксита т.нар. „копърки“ продължава да е висок.

Тук няма да се спираме на задълженията на контролните органи (ДАИ, Община Русе) да гарантират на изрядните таксиметрови превозвачи нормална бизнес среда и равен старт.

И така, за да извършвате таксиметрови превози на пътници е необходимо на притежавате:

  • Удостоверение за регистрация от Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“ и
  • Разрешение за извършване на таксиметрови превози на пътници, издадено от Кмета на общината по Закона за автомобилните превози и чл. 61у от закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).

Данъкът върху таксиметровия превоз на пътници се дължи от данъчно задължените лица за всеки таксиметров автомобил с издадено разрешение за извършване превоз на пътници.  Този данък се отнася само за извършваната таксиметрова дейност на пътници. За други дейности, ако има извършвани такива,  данъчно задължените лица се облагат по ЗКПО, или ЗДДФЛ.

Размерът на данъка върху таксиметровия превоз на пътници се определя всяка година от Общинския съвет с Наредба. Границите му варират от 300 лв. до 1000 лв. Съгласно чл. 61 ал.1 на Наредба № 20 на Общински съвет Русе, данъкът за таксиметрови превози на пътници е в размер на 500 лева.

Общинският съвет определя размера на този данък до 31 октомври на предходната година. Ако това не е направено, данъкът се събира в размер действащ от предходната година.

Данъчно задължените лица подават данъчна декларация  по образец в общината преди получаването на разрешение от Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“.

Когато след подаването на декларацията и получаването на разрешението при данъчно задължените лица  настъпи промяна, те ги декларират  с нова декларация в 7-дневен срок от настъпване на промяната.

Данъкът се събира и акумулира в бюджета на общината, която е издала  разрешението за таксиметров превоз на пътници.

Важна подробност е, че данъкът се събира пропорционално на месеците оставащи в годината, ако регистрацията е направена през годината. Ако таксиметровата дейност е прекратена през течение на годината, общината възстановява на данъчно задълженото лице пропорционалната част от данъка за оставащите месеци на годината. За тази цел данъчно задълженото лице трябва да направи писмено искане по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

 Данъкът за таксиметров превоз на пътници се внася преди получаването на разрешението от Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“.

Доходът за таксиметров превоз на пътници е необлагаем по ЗДДФЛ и ЗКПО и се облага с патентен данък. За град Русе данъкът е в размер на 500 лева годишно.

 Ако за таксиметровия автомобил е платен данък върху таксиметровия превоз на пътници по реда на ЗМДТ от превозвача, собственик на автомобила, то физическите лица – водачи на автомобила не дължат данък по ЗДДФЛ за доходите си от таксиметровата дейност. Това правило важи както когато водачът извършва превоза за своя сметка, така и когато водачът работи от името на регистриран превозвач.

За доходите, подлежащи на облагане с данък върху таксиметровата дейност на пътници се подава годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, съответно по чл. 92 от ЗКПО.

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах