Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Отпадат картончетата за регистрация по ДДС

17.01.2017

Отпадат картончетата за регистрация по ДДС

Отпадат ламинираните удостоверения за регистрация по ДДС, но НАП ще продължи да ги издава само при поискване. Лесна проверка в сайта на VIES или НАП.

При регистрация по ЗДДС НАП вече ще издава ламинирани удостоверения само при поискване. Тези удостоверения отдавна са безсмислени поради следните причини:

  • регистрацията по ДДС може да се провери лесно в интернет в сайта на НАП или в сайта на VIES;
  • картончето не е сигурно доказателство за регистрацията по ДДС, защото фирмата може да е била регистрирана по ДДС, а след това да е била дерегистрирана, а картончето да е останало в нея.

Ламинираните удостоверения са остатък от отминалите времена, когато имаше 2 вида фактури - данъчни и опростени и за да поиска данъчна фактура с начислен ДДС, фирмата-купувач трябваше да представи ламинираното картонче за да докаже регистрацията си по ДДС и оттам правото си да получи данъчна фактура.

Все пак ламинираните удостоверение не се отменят напълно и НАП ще продължи да ги издава, но само при поискване.

Ето новия текст на чл. 104 от ЗДДС - Документи, удостоверяващи регистрацията:

Документи, удостоверяващи регистрацията

Чл. 104. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Едновременно с връчването на акта за регистрация на регистрираното лице и по негово искане се предоставя и удостоверение за регистрация, защитено с пластмасово фолио, по образец, определен с правилника за прилагане на закона.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) При писмено искане от регистрираното лице в 7-дневен срок органът по приходите издава удостоверение в един или повече екземпляра съгласно искането на лицето.

(3) При писмено искане от регистрираното лице директорът на компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите издава в 7-дневен срок отделно удостоверение за доказване на регистрацията по този закон в чужбина по образец, определен с правилника за прилагане на закона.

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах