Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Начини за осигуряване на собственика и на управителя на фирма - ЕООД или ООД

20.10.2019

Начини за осигуряване на собственика и на управителя на фирма - ЕООД или ООД

По какъв начин могат да се осигуряват собствениците и управителите на фирми - ЕООД и ООД - самоосигуряване, договор за управление и контрол и трудов договор?

Начини за осигуряване на собственика и на управителя на фирма - ЕООД или ООД
По какъв начин могат да се осигуряват собствениците и управителите на фирми - ЕООД и ООД - самоосигуряване, договор за управление и контрол и трудов
договор?

Тук ще разгледаме начините за осигуряване на собствениците и управителите на фирми в най-масовия вид фирми - дружествата с ограничена отговорност - ЕООД и ООД. В много случаи едноличният собственик на капитала на ЕООД е и управител на дружеството. Съдружниците в ООД също могат да извършват трудова дейност в него.
Според търговския закон отношенията между дружеството с ограничена отговорност и неговия управител се уреждат с договор за възлагане на управлението (наричан още договор за управление или ДУК). Не е задължително договорът за управление и контрол да е обявен в Търговския регистър, но дори ако не е обявен, той съществува и може да бъде поискан от НАП. В договора за управление и контрол може да бъде определено възнаграждение или да бъде безвъзмезден, т.е. възнаграждението да е нула. Ако в договора за управление и контрол е определено възнаграждение, по-голямо от нула, то за него се прилага минималния осигурителен праг за съответната дейност за ръководители - т.е. това е първата колонка с най-високите размери на осигуровките, приети за съответната година със закона за бюджета на ДОО (Държавното обществено осигуряване). В таблицата към този закон всяка година се приемат минималните осигурителни прагове за всяка комбинация от вид дейност и професия, като за ръководителите (управителите) сумите са най-високи. Договорът за управление и контрол се сключва по Търговския закон, а не по Кодекса на труда и затова управителят няма работно време и не може да плаща по-малки осигуровки за това, че работи примерно на 4 часов работен ден. Ако дружеството извършва дейност (т.е. ако има приходи от продажби), то в него поне един управител трябва да извършва управленската дейност. Този управител трябва да се осигурява по някакъв начин. Ако в договора за управление е предвидено възнаграждение по-голямо от нула, той е длъжен да се осигурява според МОД-а (минималния осигурителен доход) за дейността върху минималната сума, определена за ръководители. Ако за управление е предвидено възнаграждение, равно на нула, то този управител може да се осигурява по друг начин - по трудов договор или да се самоосигурява (ако е едноличен собственик на капитала на дружеството или е съдружник).
Управителят на дружеството може да сключи с дружеството и трудов договор. Това формално е неправилно, тъй като договора за управление възниква по Търговския закон, а трудовите договори се сключват по Кодекса на труда. Въпреки това НАП и контролните органи няма да имат нищо против трудов договор между управителя и дружеството, ако е спазен МОД-а - минималния осигурителен доход за управител. Отново размерът на осигуровките не може да се намали с аргумента, че трудовият договор е сключен за непълно работно време, тъй като ако договорът е бил сключен правилно като договор за управление и контрол, то при него няма работно време. Процентите на осигуровките и на данъка за трудовите договори и договорите за управление и контрол са еднакви. Разликите между двата вида договори са примерно в това, че управителя по ДУК няма работно време, няма право на отпуска, за сключването на трудовия договор не се подава уведомление в НАП, при прекратяването на договора не се плащат задължително обезщетения.
Едноличният собственик на ЕООД и съдружниците в ООД имат право да се самоосигуряват в дружеството в това си качество, ако извършват трудова дейност в дружеството. Те имат това право независимо дали са управители в дружеството или не. Започването и прекратяването на дейността се декларират в НАП в 7-дневен срок. Едноличните собственици и съдружниците са приравнени към самоосигуряващите се лица, каквито са например свободните професии - например адвокати, нотариуси, ескперт счетоводители и други лица, които извършват за своя сметка професионална дейност. Самоосигуряващото се лице се осигурява месечно върху избран месечен осигурителен доход за цялата си дейност или за всичките си дейности като самоосигуряващо се лице (например ако лицето е съдружник в няколко фирми, се осигурява само в една от тях, а в останалите декларира само извършване на дейност). След приключване на годината, ако реализираният доход е бил по-голям от този, за който са били авансово внесени осигурителни вноски, за разликата се довнасят осигуровки.
Самоосигуряването има няколко разновидности - то може да бъде с право на болнични (по така наречения висок процент) или без право на болнични (на ниския процент), а също може да е без изплащане на възнаграждение или с изплащане на възнаграждение. Самоосигуряващите се пенсионери са длъжни да се осигуряват само здравно, а ДОО (държавното обществено осигуряване) за тях е по избор.
Ако управителят на дружество с ограничена отговорност не получава възнаграждение по договора си за управление и контрол и е едноличен собственик на капитала или съдружник в дружеството, той (или тя) има право да се самоосигурява в дружеството като подаде в НАП заявление за започване на осигуряването (популярно известно и като заявление за започване на дейност на фирмата). Като цяло плащането на осигуровки като самоосигуряващо се лице излиза значително по-евтино, отколкото по договор за управление и контрол или по трудов договор.
Заповядайте в счетоводна къща КОНТАБИЛ - Русе за да обсъдим най-подходящият вариант за Вас!

 

Коментирай

Ако желаете да се свържем с вас, моля попълнете данните за контакт по-долу. Попълването е по избор. Данните за контакт няма да бъдат публикувани в сайта.

Соня Манева

Може ли управител на ЕООД по регистрация/не е собственик/ да премине на постоянен трудов договор с регистрация в НАП за 1 час на ден, поради намаляване на приходите и да се осигурява пропорционално върху сума за 1 час на ден.

Николай Вълчев

времето с ДУК счита ли се за трудов стаж?

КОНТАБИЛ

Ако фирмата има дейност и управителят не е собственик или съдружник, то управителят трябва да се осигурява върху МОД-а (минималният осигурителен доход), а не върху сума за 1 час на ден.

КОНТАБИЛ

ДУК не се сключва по Кодекса на труда, а по Търговския закон и времето с ДУК не е трудов стаж.

Росица Митова

Ако един от собствениците на капитала на ООД е Акционерно дружество, а Управител (с ДУК) е един от акционерите, Може ли ДУК-ът да е безвъзмезден? Управителят се осигурява на максимума на друго място и така или иначе няма да има осигуровки.

КОНТАБИЛ

ДУК-ът може да е безвъзмезден. Ако управителят се осигурява на максимума на друго място, то няма да се дължат осигуровки по ДУК-а.

И.Злстарева

В Търговския регистър за ООД са вписани двама съдружници и управители заедно и поотделно. Да приемем, че единият има сключен ДУК (договор за управление и контрол) без възнаграждение и като пенсионер дължи само ЗО. Вторият може ли да има ДУК без възнаграждение и ТД (трудов договор) на непълно работно време, по който да се осигурява на прага по КИД (класификацията на икономическите дейности)?

Мария

Собственик съм на ЕООД. Предстои и ми раждане. Във фирмата аз съм управител и имам един работник. Казват ми,че трябва на назнача управител, защото ще съм в майчинство. Може ли работникът ми да е на 4ч като такъв и на 4ч. Като управител. Никъде не получавам конкретен отговор как да процедирам най- правилно. Ще съм ви благодарна за някакъв отговор. Благодаря

Петко

Здравейте, кой е най-евтиния вариант за стартиране на дейност от гледна точка на осигуровките? Осигуряват ме по трудов договор, но под максималния праг. В статията Ви на няколко места пишете, че управителя/собственика имат право да се осигуряват ..... Това право вменено ли е като задължение?

Красимир Мальов

Здравейте имам регистрирана фирма ЕООД пенсионер съм по болест ,имам трудов стаж 38 и 10 месеца не ми достигат година и два месеца за да направя 40 години за трета категория труд .Въпросът ми е мога ли да се осигурявам на 4 часов работен ден със право на болничен или по друг изгоден за мен начин .Аз съм и управител на фирмата си и си работя сам .

Петра Прешелкова

Здравейте, лице, което е собственик и управител на ЕООД е самоосигуряващо се лице, но желае да промени осигуряването по договор за управление и контрол. Може ли по всяко време на годината да го направи или има ограничение? Благодаря Ви предварително за отговора!

Живка Георгиева

Ако Собственикът и управителят на ЕООД работи по трудов договор в различна от неговата фирма и там е осигурен на максималния осигурителен праг и ако избере да се осигурява като: --самоосигуряващо се лице в собственото ЕООД , в което ще полага личен труд , би трябвало в случая да не внася осигуровки. Трябва ли да подава заявление за започване на осигуряването в 7-дневен срок в НАП. И след това всеки месец не би трябвало да подава Декларация 1, а само декларация 6, ако получава възнаграждение, и след края на годината трябва ли да подава Декларация 6 (13) с 0-ви стойности, тъй като няма да е внесъл осигуровки през годината. Така ли е? Моля за отговор за конкретния казус. ---2. Какво означава: "в останалите декларира само извършване на дейност"-как става това? Цитатът е от вашия текст.

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах