Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Обезщетение за безработица - условия за получаване ...

29.12.2020

Обезщетение за безработица - условия за получаване ...

В помощ на безработните лица - обезщетение за безработица - условия и срокове за получаване, от какво зависят срока и размера и как се определят

 

Безработицата е неизменна част от основните икономически процеси. Тя се характеризира с наличието в определен момент на пазара на труда на определено количество лица, които въпреки своите способности и качества  не работят по определени причини. Те могат да бъдат най-различни – от текущи, свързани със смяна на работа, местоживеене до такива, които отразяват настъпили сериозни сътресения в икономическата система, вследствие на рецесия, закриване на определени производства и т.н.

В настоящата ситуация, с въвежданите мерки в борбата с вируса Ковид-19 голяма част от малкия и среден бизнес в България претърпя значителни загуби. Това доведе до свиване на дейности, до освобождаване на персонал и нарастване на броя на лицата, които се регистрират, като безработни в Агенцията по заетостта. И ако една част от тези хора намират сравнително бързо реализация в променената среда тласкани от нуждата, други предпочитат за известно време да си “починат” от активна трудова дейност, да вземат обезщетение от бюрото по труда, особено, ако са заемали добре платени длъжности. Това те правят с идеята да обмислят добре следващите си стъпки преди да започнат нова работа, да се преквалифицират или дори да опитат да създадат свой малък семеен бизнес.

Настоящият материал има за цел да посочи основните стъпки и условия, при които лицата освободени от работа могат да получават обезщетение за безработица, за да ги подпомогне при вземането на решения от тяхна страна.

Ето какви са условията едно лице останало без работа да получава обезщетение от Агенцията по заетостта:

1. Право на обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски за фонд “безработица” най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването.

Това означава, че поне за 12 месеца – не е задължително да са поредни в рамките на 18 месечния период лицата трябва да са осигурявани за безработица.

2. Периодът на базата, на който се изчисляват обезщетения за безработица, е 24 календарни месеца.

Осигурителния доход на лицето за съответния период се сумира и се разделя на 24 месеца. По този начин се получава среднодневния осигурителен доход.

Ако при определянето на среднодневното брутно възнаграждение, от което се изчислява обезщетението за безработица влизат периоди, в които лицето е било без работа (не е осигурявано за безработица), то като база за тези месеци се взема среднодневната минимална работна заплата, установена за страната за съответния период.

3. Дневното обезщетение за безработица се изчислява, като процент от среднодневния осигурителен доход.

Например ако среднодневия осигурителен доход на лицето Иван Иванов е 100 лв., 60% от него е 60,00 лв. Това е дневното обезщетение за безработица, което лицето ще получава за времето през което е регистрирано като безработно лица в Агенцията по заетостта.

4. С новите промени в кодекса за социално осигуряване са регламентирани новите прагове на минималното и максимално дневно обезщетение, което  се получава от Агенцията по заетостта.

Минималният дневен размер на обезщетението за безработица е 12,00 лв.

Максималният дневен размер на обезщетението за безработица е 74,29 лв.

Тоест работника няма как да получи по-малко от минимума и в същото време на него няма как да му бъде изплатено повече от максималния размер, определен от държавата. Това се прави с цел да се гарантира определена справедливост на пазара на труда, и да няма както ощетени, така и такива, които се възползват от държавата.

Тук е важно да се има предвид следното:

Ако договора на работник или служител е прекратен по негово желание или с деклариране на неговото съгласие, както и ако има лица, които са освободени от работа поради виновно поведение от тяхна страна, то те получават минималния размер на обезщетението за безработица.

За да получават 60% от среднодневното брутно възнаграждение, лицата останали без работа трябва да са освободени на друго основание – например прекратяване от страна на работодател на договор със срок на изпитване, съкращения в щата и т.н.

Голяма част от работниците и служителите, които по някаква причина са напуснали или принудени да напуснат работа подписвайки заповед за прекратяване на договор по взаимно съгласие сключват договори с други работодатели. След изтичането на определен срок – най-често две седмици, те биват освободени на основание различно от прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие. Впоследствие те могат да отидат в Агенцията по заетостта, да се регистрират като безработни лица и да получават едно добро обезщетение, по-голямо от минималното, което иначе биха получавали, ако прекратят договора си по взаимно съгласие.

5.Срокът, за който лицата получават обезщетения за безработица се определя от трудовия стаж, който те имат доказан и деклариран съгласно трудовата книжка.

Лица с до 3 години трудов стаж – получават 4 месеца обезщетение.

Лица с трудов стаж от 3 до 7 години – получават 6 месеца обезщетение.

Лица с трудов стаж от 7 до 11 години – получават 8 месеца обезщетение.

Лица с трудов стаж от 11 до 15 години – получават 10 месеца обезщетение.

Лица с трудов стаж  над 15 години – получават 12 месеца обезщетение.

 

Обезщетенията за безработица се изплащат на лицата затова, че те не полагат труд не само по трудов, но и по граждански договор, нито пък получават някакви други доходи, наеми от рента, отдаване под наем на имущество и т.н., които могат да бъдат документално доказани. В случай, че някое от тези условия е налице, се смята, че дадено лице не с не е безработно, но и няма прав да получава обезщетение за безработица. Най-важното условие за да получаване на обезщетение е лицето да няма никакви други доходи и да не работи.

В случай че дадено лице започне работа на трудов договор, то следва да декларира това свое обстоятелство пред Агенцията по заетостта, за да му бъде прекратена регистрацията и съответно - спряно изплащането на обезщетение.

Счетоводна кантора Контабил работи в полза на своите клиенти и винаги е насреща да предложи подходящи решения и съвети.

 

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах