Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Видове необлагаеми доходи според ЗДДФЛ - Счетоводна ...

30.01.2018

Видове необлагаеми доходи според ЗДДФЛ - Счетоводна ...

Информация предоставена от Контабил ЕООД, за това колко вида необлагаеми доходи съществуват според Закона за данъците върху доходите на физически лица.

Често се случва хората да изпадат в сериозни затруднения и неразбиране, когато трябва да разграничават доходите като облагаеми и необлагаеми. Това е въпросът с повишена трудност в цялата практика на Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ). За да придобиете максимално ясна представа, то редно е да отделите част от свободното си време и да се запознаете с едни от правилата, заложени в общите разпоредби.

Не всеки модерен гражданин е готов да се лиши от свободното си време, за да се зарине с цял куп бумащина, която със сигурност не се явява като едно от най-увлекателните четива. В случай, че изпитвате затруднение или пък не желаете да се натоварвате допълнително с информация, касаеща видовете необлагаеми доходи според ЗДДФЛ, то съветваме да се възползвате от компетентните услуги на опитни счетоводители, каквито са целия екип на „Контабил” ЕООД гр. Русе.

Видове необлагаеми доходи

Всички доходи, които биват освободени от облагаме, се обособяват в няколко отделни групи. Това са:

 • Средства за храна или храна;
 • Обезщетения;
 • Облекло;
 • Награди;
 • Помощи.

 Средства за храна или храна в натура

Това, най-общо, са видовете доходи, наричани още необлагаеми. За да бъдем максимално полезни на вас, читателите, то ние сме си поставили за цел да разгледаме всяка една група поотделно. По този начин вярваме, че ще успеем не просто да разтълкува нейната същност, но и ще придобиете максимално ясна представа за нещо, което до този момент не сте допускали в съзнанието си.

Към групата средства за храна или храна се отнася онази безплатна храна, която бива осигурена както на медицинските лица, чиито дежурства са по 12 часа в болничните заведения, така и на хората със следните няколко професии: водолази, риболовци, членовете на корабния екипаж.  Важно е обаче храната да бъде предоставяна в натура. Едва тогава тя не подлежи на облагане. В случай, че вместо храна, им бъдат осигурени средства, с които да си я закупуват, то тогава ситуацията придобива коренно различен облик.

Много от предприятията, в които работят стотици, а дори и хиляди служители, получават ваучери за храна. Ако ваучерът бъде в размер до 60 лева, то тогава не подлежи на облагане. В случай, че превишава уточнената от закона стойност, то вече не спада към групата на необлагаемите.

Обезщетения

Към групата на обезщетенията се причисляват различни по вид обезщетения, третирани като необлагаеми. Ето какви са те:

 • Командировъчните средства, които не бива да надхвърлят двукратно размерът, посочен в нормативния акт;
 • Всички онези разходи за храна, които биват осигуряване на служители, чиято дейност е предимно свързана с пътуване до някое друго населено място. Става въпрос за всички онези работници, които са подвижна охрана, служителите в железопътния транспорт, в подвижните пощенски станции и други. Парите, които им биват предоставени за храна, също не трябва да надхвърлят двукратния размер, посочен в съшия нормативен акт;
 • Други обезщетения.

Всички обезщетения, които не са облагани с допълнителни данъци, имат разнороден характер. В това можете и сами да се убедите, проучвайки ги по-внимателно и в детайли. Те обаче имат нещо общо помежду си и то е, че правното основание за предоставянето им от работодателя е регламентирано в нормативен акт. Запомнете, че изплащането на подобен вид средства само по основание договора, който е сключен между работодател и работник, не е достатъчен, за да бъдат те освободени.

Какво имаме предвид? Ако на служителя му предстои да се пенсионира, то това не значи, че обезщетението, което следва да му се изплати, ще бъде освободено от облагане. По-важното в случая е не друго, а какво е правното основание за изплащане на обезщетението.

Облекла

Всички онези облекла, допълнителни предпазни средства и аксесоари, които се предават в натура;
Униформени, представителни и работни облекла, които са предвидени в нормативния акт;
Снаряженията и вещевото имущество, които се осигуряват на различни основания.


Награди и помощи

 • В много от предприятията, работодателите решават да поощрят своите служители, изплащайки им различни видове помощи. Освободени от облагане са единствено онези, които биват изрично посочени. Всички останали не спадат към тази категория;
 • Всички онези помощи за лечение, считани като еднократни, които работодателите осигуряват на своите служители;
 • Еднократни помощи, които се дават при сключване на брак, раждане на дете или смърт в семейството;
 • Предметни и парични награди, според нормативния акт.

Останалите поощрения, отпуснати от страна на работодателя, които не са вписани по-горе, не са освободени. Те биват третирани като облагаем доход от трудови правоотношения. Няма значение дали се предават в натура или под формата на парични средства.

Съгласни сме, че това е информация, която много малка част от читателите биха прочели с небивал интерес. Когато става въпрос за данъчни облагания, закони, кодекси и прочие, хората автоматично правят асоциация със сложно заплетена ниша. В случай, че част от изписаната информация, отнасяща се за това колко вида необлагаеми доходи съществуват според ЗДДФЛ, е останала неразшифрована, то съветваме да се допитате до услугите на опитни счетоводители, какъвто е целия екип на „Контабил” ЕООД гр. Русе.

 

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах