Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Примери за изплащане на наем и за удържане на данъка ...

31.03.2020

Примери за изплащане на наем и за удържане на данъка ...

Практически примери за изплащане на наем и за изчисляване и удържане на авансов данък върху доходите по ЗДДФЛ от фирмата-платец с обяснения

Вече сме разглеждали удържането на данъка върху доходите от наем, затова тук ще разгледаме конкретни примери.

 

Пример 1. Наемодател физическо лице – наемател  фирма.

Лицето Иван Иванов отдава помещение под наем на фирма АБВ ООД.

Договорената сума на месечния наем е в размер на 100.00 лв.

Договорът влиза в сила от дата 01.03.

След изтичането на месец Февруари, фирма АБВ ООД (НАЕМАТЕЛЯ), ползваща помещението трябва съгласно законовите разпоредби да начисли наем, да  удържи и внесе дължимия авансов данък на физическото лице Иван Иванов (НАЕМОДАТЕЛЯ).

Това става по следния начин.

Фирмата съставя сметка за изплатени суми на името на Иван Иванов. Приспадат се 10 процента нормативно признати разходи за лицето. Върху разликата се удържа и внася дължимия авансов данък.  На лицето се изплаща разликата.

Описание Сума
1 Сума на наема за м. Февруари 100.00 лв.
2 Нормативно признати разходи 10 % 10.00 лв.
3 Сума за облагане с авансов данък
(100.00 лв. -10,00 лв.)
90.00 лв.
4 Удържан авансов данък 10 %
(90.00 лв. х 10 %)

9.00 лв.
5 Сума, която трябва да се изплати на физическото лице
(100.00 лв. – 9.00 лв.)
91.00 лв.

 

Към сметката за изплатени суми фирмата следва да прилага и квитанция от Разходен касов ордер при плащане в брой или копие от платежен документ в случай, че сумата е преведена по банкова сметка.

Фирмата трябва да издаде и служебна бележка за изплатения доход на лицето.

Възможно е служебната бележка да се издава в края на всяко тримесечие или еднократно в края на годината (по преценка на фирмата). 

Сметката за изплатени суми и прилежащия документ удостоверяващ изплащането на наема към нея са задължителни, за да се признае разхода за съответния период.

До края на Април фирмата платец на наема  следва да подаде справка по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ.  В същия срок се внася и удържания авансов данък.

Пример 2. Наемодател общо събрание на собственици – наемател  фирма.

 Когато собственици на жилищна кооперация (имот) отдават под наем общи помещения за ползване на фирма.

В този случай фирмата трябва да внесе авансовия данък върху цялата сума. Не се приспадат нормативно признати разходи.

В този случай фирмата прави следното:

 

Описание Сума
1 Сума на наема за м. Февруари 100.00 лв.
2 Удържан авансов данък 10 %
(100.00 лв. х 10 %)
10.00 лв.
3 Сума, която трябва да се изплати на общото събрание на ползвателите на етажната собственост (100.00 лв. – 10.00 лв.) 90.00 лв.

 

Пример 3. Наемодател физическо лице – наемател физическо лице.

 В този случай имаме отдаване на помещение под наем от едно  физическо лице на друго физическо лице.  Като например отдаване на жилищен имот или помещения под наем което е най-често срещания случай.

Тук е важно да се знае, че НАЕМОДАТЕЛЯТ се ползва от посочените в закона нормативно признати разходи, но задължението да декларира и внесе авансовия данък е лично негово.

Например ИВАН ИВАНОВ отдава на ПЕТЪР ПЕТРОВ  помещение.  ПЕТЪР ПЕТРОВ изплаща договорения наем, като получава квитанция, ако плащането е в брой или платежен документ, в случай, че плащането се извършва по банков път. Ако плащането е по банков път, в основанието трябва да се напише „Наем за ...“.

След изтичане на месеца следва да се изчисли следното:

 

Описание Сума
1 Сума на наема за м. Февруари платена от ПЕТЪР ПЕТРОВ 100.00 лв.
2 Нормативно признати разходи 10 % за ИВАН ИВАНОВ 10.00 лв.
3 Сума за облагане с авансов данък
(100.00 лв. -10.00 лв.)

90.00 лв.
4 Авансов данък 10 % (90.00 лв. х 10 %) за ИВАН ИВАНОВ 9.00 лв.

За ИВАН ИВАНОВ, като получател на наема от лице, което не е фирма или самоосигуряващо се лице, възниква задължението през месец Април да подаде справка по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ.  В същия срок се внася и удържания авансов данък.

Разбира се, ако имате сключен договор за счетоводно обслужване с КОНТАБИЛ, ние ще извършим тези сметки вместо Вас, ще изготвим сметките за изплатени суми, платежните нареждания и служебните бележки и ще подадем декларациите по чл.55 и по чл.73 от ЗДДФЛ.

 

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах