Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Как се издава лиценз за регистрация на трудов посредник?

24.04.2019

Как се издава лиценз за регистрация на трудов посредник?

Пазарът на труда направи професията „Трудов посредник“ много актуална. Какво е необходимо за упражняването на тази дейност?

От доста години вече заедно с динамиката на търговските дружества се активизира и пазарът на труда .  Успоредно с това се динамизира и процеса по наемане на работещи във фирмите. Защитавайки правата на гражданите, държавата регламентира дейността на фирмите посредничещи при наемане на работа чрез Закона за насърчаване на заетостта, както и Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа.

Едно от условията на занимаващите се с тази дейност е да имат завършено средно , или висше образование.

Етапите при регистрация на фирма трудов посредник са следните:

1. В АЗ (Агенцията по заетостта) се представя Заявление по образец.

Към Заявлението се прилагат:

  • Актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър.
  • Удостоверение от съответната териториална дирекция на НАП за наличие или липса на задължения към датата на подаване на заявлението.
  • Копие от удостоверението за вписване в Регистъра на администраторите на лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни.
  • Нотариално заверено копие от диплом за средно или висше образование на управляващия или представляващия фирмата, както и на наетите, кoито ще извършват посредническа работа.

2. В рамките на процеса на регистрация  трудовият посредник може да кандидатства за изменение и допълнение на вида на предоставяните посреднически услуги. За тази цел той трябва да подаде заявление до Агенцията по заетостта.

 3. В 14 дневен срок МТСП (министерството на труда и социалната политика) в лицето на Министъра, или на упълномощено от него лице , издава удостоверение за извършване на посредническа дейност по наемане на работа. За тая цел трябва да се представи банков документ за внесена дължима такса. Таксата е в размер на 380 лв. за посредническа дейност в страната, а за дейност в друга държава, или за наемане на моряци таксата е 670 лв.
Добрата новина е, че Удостоверението е безсрочно и се изисква то да бъде поставено на видно място в работната кантора на трудовия посредник.

От тоя момент нататък посредникът винаги обявява номера под който е регистриран. Трудовият посредник е длъжен да спазва правилото, че може да обявява свободни работни места само когато има сключен договор за посредничество със съответния работодател и заявени от него свободни работни места.

Заплащането на услугата „трудово посредничество“ става само на основание на сключения договор с работодателя. Предоставяните услуги на търсещите работа лица е безплатно. Заплатените суми от работодателя не могат да са за сметка на бъдещото възнаграждение на наетото на работа лице.

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах