Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Държавна помощ за запазване на персонала при извънредното положение

01.04.2020

Държавна помощ за запазване на персонала при извънредното положение

Как може да запазим наетия персонал в условията на извънредното положение и да ползваме предоставената от държавата компенсация по схемата 60/40

Пандемията от коронавируса Covid 19, която обхвана целия свят достигна и до България и принуди правителството с цел съхраняване на живота и опазване здравето на населението, и ограничаване разпространението на болестта да предприеме редица рестриктивни мерки.

Въведеното извънредно положение оказа сериозен удар върху бизнеса на фирми от най-различни сектори. Особено силно ефекта се усети от малките семейни предприятия. Голяма част изправени пред невъзможността да извършват нормална дейност започнаха да мислят как да освободят наетия персонал. Някои започнаха поетапни съкращения, което доведе до нарастване на хората в бюрата по труда.

Тъй като масовата безработица в условия на сегашната ситуация е първата стъпка към икономическа криза с тежки последици, правителството предприе действия, които целят да запазят икономиката и да осигурят възможност бизнеса да се върне по-лесно към обичайното си ежедневие.

Най-важната мярка, която засяга работодатели и работници е свързана с изплащане на компенсация в  размер 60 от осигурителния доход на работника, в случай че фирмата е декларирала спад на приходите си с 20 или повече процента.

Това означава, че ако решите да запазите работниците си по време на извънредното положение, но приходите ви са намалели с 20 % или повече, държавата ще ви компенсира и ще поеме 60 % от възнаграждението на вашите работници.

Останалите 40 % процента остават  задължение на работодателя.

База на която се определят компенсациите:

Компенсациите се изчисляват на база осигурителния доход на всеки работник за м.Януари 2020.

Срок на компенсациите:

Компенсациите се изплащат за целия период или за част от периода на действие на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, но за не повече от 3 (три) месеца.

Условията за получаване на компенсацията са:

Работодателят да декларира:

1. Намаление на прифодите от продажби:

  • Вариант 1: Намаляване на приходите от продажби с най-малко 20 % през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо същия месец на предходната календарна година (през месец 03. 2020 г. спрямо месец 03.2019 г.) - ако фирмата е била регистрирана преди 01.03.2019 г.
  • Вариант 2: Работодателят да декларира намаляване на приходите от продажби с най-малко 20 % през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо усреднените приходи за месец януари и февруари на 2020 г. (през месец март 2020 г. спрямо средните проходи за месец 01.2020 г. и м. 02.2020 г.) - ако фирмата е била регистрирана след 01.03.2019 г.

2. Работодателят да изплати пълния размер на трудовото възнаграждение за съответния месец и дължимите осигурителни вноски. Това означава, че 40% от заплатата и осигуровките остават за сметка на фирмата. Останалите 60 % се получават от държавата.


3. Работодателят да не прекратява трудовите договори на работниците за период, не по-малък от периода, за който получават компенсации. Например, ако обезщетението се получава за период от 3 месеца, то фирмата трябва да задържи работниците на работа още 3 месеца след това.

 

ПРИМЕРИ

За деклариране на обстоятелства при кандидатстване за получаване на компенсация от държавата по схемата 60/40

Пример към Вариант 1: Фирма АБВ ООД, която е регистрирана преди 01.03.2019 г. има:

 
 

Приходи от продажби за МАРТ 2019 3000.00 лв.
Приходи от продажби за МАРТ 2020 2500.00 лв.
Спад в продажбите 750.00 лв.
Процентно отношение на спада на продажбите 25 %

Спадът на продажбите за м. Март 2020 в сравнение с м. Март 2019 е 25%, тоест фирмата има основание да поиска компенсация от страна на държавата за наетите работници за периода на извънредното положение.

Пример към Вариант 2: Фирма АБВ ООД, която е регистрирана след 01.03.2019 г. има:

 

Приходи от продажби за ЯНУАРИ 2020 3000.00 лв.
Приходи от продажби за ФЕВРУАРИ 2020 2000.00 лв.
Средни приходи от продажби за Януари и Февруари 2020 2500.00 лв.
Приходи от продажби за МАРТ 2020 1875.00 лв.

Спад на приходите от продажби за март 2020 в сравнение със средните стойности за януари-февруари 2020

675.00 лв.
Процентно отношение на спада на продажбите 25 %

Спадът на продажбите за м. Март 2020 г. в сравнение с усреднените стойности за периода Януари – Февруари 2020 е 25 %Тоест фирмата има основание да поиска компенсация от страна на държавата за наетите работници за периода на извънредното положение.

 

Пример 3

Попълване на ведомости след одобрение  за получаване на компенсация от държавата и изплащане на възнаграждението на работника.

Работник полага труд при работодател. За месец Януари Осигурителния му доход е 810.00 лв., а за м. Февруари 950.00 лв. След настъпване на извънредното положение работодателят доказва, че оборота му е намалял с повече от 20 % и подава искане за компенсация към държавата. Срокът на компенсацията е определен на 2 месеца – март и април 2020.

В този случай записванията за работника във ведомостта на работодателя ще са така:

Осигурителен доход

Януари 2020

Осигурителен доход

Февруари 2020

Осигурителен доход

Март 2020

Осигурителен доход

АПРИЛ 2020

810.00 лв. 950.00 лв. 810.00 лв. 810.00 лв.

Базовият осигурителен месец съгласно разпоредбите на закона е Януари 2020 г., сумата за същия е 810.00 лв.

Работодателят следва да начисли върху сумата 810.00 лв, която е се отнася за определения период на почуване на компенсацията (МАРТ и АПРИЛ) осигуровки.

В процентно отношение това ще изглежда по следния начин:

Базов осигурителен доход, върху който държавата изплаща компенсация 810.00 лв.
Компенсация от държавата 60 % 486.00 лв.
Сума, поемана от работодателя 40 % 324.00 лв.

В този случай държавата ще компенсира 486.00 лв. от сумата и ще изплати осигуровки за работодател върху нея.

Разликата от 324.00 лв. и дължимите осигуровки за работодател трябва да се поемат от него.

Работодателят изплаща възнаграждението на работника по обичайния начин в пълния му размер. Сумата за компенсацията се превежда не от държавата на работника, а от държавата по сметка на работодателя.

След изтичането на м. Април 2020 г. и прекратяване на изплащане на компенсацията от страна на държавата, работодателя НЕ МОЖЕ да прекрати трудовото правоотношение с работника още два месеца. Тоест това означава, че работодателят трябва да запази работника на работа и да му изплаща заплата и през месеците МАЙ и ЮНИ.

Счетоводна къща КОНТАБИЛ – Русе продължава да консултира своите клиенти как да преодолеят кризата.

 

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах