Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Съставяне на инвентаризационен опис за наличните ...

01.05.2020

Съставяне на инвентаризационен опис за наличните ...

Съставяне и попълване на инвентаризационен опис за наличните стоково материални запаси във връзка с годишното приключване

В края на отчетната година, всяка фирма съгласно изискванията на Закона за счетоводството трябва да извърши инвентаризация на наличните активи и да състави инвентаризационен опис. Въпреки, че по същество за голяма част от фирмите, особено собствениците на микропредприятия или фирми  еднолични търговци, тази форма е излишна формалност, то инвентаризационния опис в същото време играе важна роля за целите на счетоводната отчетност.

На база на инвентаризационния опис счетоводството и ръководството на фирмата установява дали са възникнали разни излишъци или липси, актуалното състояние на стоково-материалните запаси и активи към 31.12. на съответната година.

Липсите, които се установяват при инвентаризацията са породени от причини, които не са свързани пряко с дейността на фирмата и отчитането на разходите. Такива може да са кражби, повреда на стоково-материални ценности поради лошо съхранение, изтичане на срок на годност и други.

Излишъците, намерени при инвентаризацията също могат да бъдат породени от различни причини. Такива могат да са: върнати стоки или стоково-материални ценности, които не са били заприходени обратно, получаване на безвъздмезно стоково-материални ценности, материали получени при бракуване на производствени  мощности и  други.

Данните подадени от собственика се сравняват с данните намиращи се в счетоводството. Съставя се инвентаризационен опис и сравнителна ведомост, в който се записват количествата, мерните единици, единичната цена, и стойността на стоково-материалните ценности. Посочва  се и общата сума на наличните материални запаси.

Тъй като за собствениците на фирмите попълването на инвентаризационния опис в пълната му форма създава определени затруднения, ние от КОНТАБИЛ разработихме вариант на Инвентаризационен опис, който ще улесни значително съвместната ни работа.

Фирмите, нерегистрирани по ЗДДС попълват инвентаризационния опис по покупни цени с ДДС. Фирмите, регистрирани по ЗДДС попълват инвентаризационния опис по покупни цени без ДДС.

 КОНТАБИЛ е насреща за отговори на въпроси и съдействие при попълване на инвентаризационния опис на Вашата фирма.

 

Образец на инвентаризационен опис

_________________________________________
наименование на фирмата
ЕИК: _________________, адрес: ______________________________________________
 
ИНВЕНТАРИЗАЦИОНЕН ОПИС
и сравнителна ведомост за резултатите от инвентаризацията
на материални запаси към 31.12.20....... г.
 
 
 

по

ред


Наименование

Мярка

Намерено

количество

По

счетоводни

данни

ед.цена

в лв.

стойност

в лв.


излишъци

липси
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 
-


Всичко:


-

-

-

-

0.00

-

-


 Всичко поредни номера от ................... до ................  (от номер ................... до номер .....................)
Обща стойност на намерените материални запаси: ........................... лв.
 
 
Изготвил:                                                                               Управител:
                  (подпис)                                                                                   (подпис)

 

 

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах