Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Интрастат прагове за 2020 година за вътреобщностна ...

19.12.2019

Интрастат прагове за 2020 година за вътреобщностна ...

Информация за промяната в стойностите на Интрастат праговете за деклариране и праговете за статистическа стойност за 2020 година

Интрастат е статистическа система, която в България се поддържа от НАП и НСИ. Лицата, които извършват вътреобщностна търговия със стоки (и по точно ВОП и ВОД) над определени прагове, се регистрират като интрастат-оператори. Праговете се определят за всяка календарна година поотделно за потоците "Пристигания" и "Изпращания". На практика декларациите по Интрастат се подават от счетоводителите. Интрастат-оператори са само фирми, регистрирани по ЗДДС. Има 2 вида регистрация като интрастат оператор - за годишно задължение на базата на обема на търговията от предната календарна година и текущо задължение на базата на оборота през текущата година.
Със заповед на председателя на НСИ са определени праговете за деклариране по системата Интрастат за 2020 г.:
- за поток "Изпращания" - 280 000 (двеста и осемдесет хиляди) лева;
- за поток "Пристигания" - 460 000 (четиристотин и шестдесет хиляди) лева.
Определени са и праговете за статистическа стойност за 2020 г.:
- за поток "Изпращания" – 14 400 000 (четиринадесет милиона и четиристотин хиляди) лева;
- за поток "Пристигания" - 7 400 000 (седем милиона и четиристотин хиляди) лева.
В сравнение с 2019 г. са намалени праговете за деклариране за поток "Изпращания" - от 290 000 на 280 000 лв. и за поток "Пристигания" – от 470 000 на 460 000 лева.
Интрастат декларациите се подават само по електронен път през електронния портал на НАП. Подават се декларации за всеки от двата потока - пристигания и изпращания. Декларират се: страната на пристигане/изпращане, митническият код на стоката (кода по комбинираната номенклатура), цената, условията на доставка и други. Статистическата стойност включва освен покупната цена, също допълнителните разходи като транспорт, товаро-разтоварване и други. Не се декларира данъчния номер на получателя/изпращача, като тази информация се декларира във ВИЕС декларацията.

Виж Заповедта за определяне на праговете за деклариране за интрастат за 2020 г.

Виж Заповедта за определяне на праговете за деклариране за интрастат за 2019 г.

Виж Заповедта за определяне на праговете за деклариране за интрастат за 2018 г.

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах