Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Годишен финансов отчет

02.09.2013

Годишен финансов отчет

ГФО на база на Националните стандарти за финансови отчети. Предприятия, прилагащи облекчена форма. Срокове за подаване и елементи на ГФО.

Според Закона за счетоводството съставните части на годишния финансов отчет са: счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и приложение.

Предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, които изготвят и представят годишния си финансов отчет на базата на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, могат да не изготвят отчет за паричните потоци и отчет за собствения капитал.

Предприятия, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност са предприятията, които в текущата или в предходната година не надвишават показателите на два от следните критерии:

1. балансова стойност на активите към 31 декември - 1,5 млн. лв.;

2. нетни приходи от продажби за годината - 2,5 млн. лв.;

3. средна численост на персонала за годината - 50 души.

Предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, могат да не изготвят справка за дълготрайните активи, която е част от приложението към финансовия отчет.

Годишните финансови отчети могат да се изготвят и представят на базата на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия от предприятията, които най-малко за една от двете предходни години не надвишават показателите на два от следните критерии:

1. балансова стойност на активите към 31 декември - 8 млн. лв.;

2. нетни приходи от продажби за годината - 15 млн. лв.;

3. средна численост на персонала за годината - 250 души.

На практика всички предприятия, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, могат да прилагат Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, приети с Постановление на Министерския Съвет. Предприятията, които не прилагат Националните стандарти, прилагат Международните стандарти за финансови отчети (МСФО). МСФО се разработват от Съвета по международни счетоводни стандарти) със седалище в Лондон и са одобрени от Европейската комисия.

Годишните финансови отчети на едноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит и на които размерът на нетните приходи от продажби за текущата година не надхвърля 100 000 лв., могат да се състоят само от отчет за приходите и разходите.

Предприятията обявяват годишния си финансов отчет в Търговския регистър в следните срокове:

- Едноличните търговци - в срок до 31 май на следващата година;

- Дружествата с ограничена отговорност - в срок до 30 юни на следващата година;

- Всички други търговци по смисъла на Търговския закон - в срок до 31 юли на следващата година.

Едноличните търговци, чиито годишни финансови отчети не подлежат на задължителен независим финансов одит, не са длъжни да обявяват годишния си финансов отчет в търговския регистър.

 

Годишен финансов отчет

Коментирай

Ако желаете да се свържем с вас, моля попълнете данните за контакт по-долу. Попълването е по избор. Данните за контакт няма да бъдат публикувани в сайта.

Все още няма коментари за тази новина. Напишете първия коментар

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах