Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Годишен финансов отчет

02.09.2013

Годишен финансов отчет

ГФО на база на Националните стандарти за финансови отчети. Предприятия, прилагащи облекчена форма. Срокове за подаване и елементи на ГФО.

Според Закона за счетоводството съставните части на годишния финансов отчет са: счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и приложение.

Предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, които изготвят и представят годишния си финансов отчет на базата на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, могат да не изготвят отчет за паричните потоци и отчет за собствения капитал.

Предприятия, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност са предприятията, които в текущата или в предходната година не надвишават показателите на два от следните критерии:

1. балансова стойност на активите към 31 декември - 1,5 млн. лв.;

2. нетни приходи от продажби за годината - 2,5 млн. лв.;

3. средна численост на персонала за годината - 50 души.

Предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, могат да не изготвят справка за дълготрайните активи, която е част от приложението към финансовия отчет.

Годишните финансови отчети могат да се изготвят и представят на базата на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия от предприятията, които най-малко за една от двете предходни години не надвишават показателите на два от следните критерии:

1. балансова стойност на активите към 31 декември - 8 млн. лв.;

2. нетни приходи от продажби за годината - 15 млн. лв.;

3. средна численост на персонала за годината - 250 души.

На практика всички предприятия, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, могат да прилагат Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, приети с Постановление на Министерския Съвет. Предприятията, които не прилагат Националните стандарти, прилагат Международните стандарти за финансови отчети (МСФО). МСФО се разработват от Съвета по международни счетоводни стандарти) със седалище в Лондон и са одобрени от Европейската комисия.

Годишните финансови отчети на едноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит и на които размерът на нетните приходи от продажби за текущата година не надхвърля 100 000 лв., могат да се състоят само от отчет за приходите и разходите.

Предприятията обявяват годишния си финансов отчет в Търговския регистър в следните срокове:

- Едноличните търговци - в срок до 31 май на следващата година;

- Дружествата с ограничена отговорност - в срок до 30 юни на следващата година;

- Всички други търговци по смисъла на Търговския закон - в срок до 31 юли на следващата година.

Едноличните търговци, чиито годишни финансови отчети не подлежат на задължителен независим финансов одит, не са длъжни да обявяват годишния си финансов отчет в търговския регистър.

 

Годишен финансов отчет

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах