Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Кога неработещи фирми могат да не подават данъчни ...

09.02.2018

Кога неработещи фирми могат да не подават данъчни ...

Удостоверения ще могат да се издават служебно и по електронен път. Отпадат декларации и отчети за фирми, които не упражняват дейност. Промени в ДОПК.

Това е една интересна тема, която смятаме, че заслужава нужното внимание. Затова ще отделим толкова време, колкото е необходимо, за да разнищим из основи въпроса, свързан с това кога неработещи фирми могат да не подават данъчни декларации.

Навярно не малка част от управителите на дружества изпитват известна доза удовлетворение, заради това, че се лишават от ангажираност да подават декларации и отчети при неработещи фирми. Това са основните промени в Данъчно – осигурителния процесуален кодекс, наложени от Министерството на финансите.

Самите промени, извършени в ДОПК, осигуряват достъп до не малко количество информация, свързана с изпирането на пари, за които всички подозират, но нямат доказателства. След наложените промени, данъчните ще имат информация за самите собственици на фирми и активи.

Знаете ли, че хартиените удостоверения ще могат да се издават служебно и по електронен път?

Съгласно чл.87 гражданите се лишават автоматично от задължението да се сдобиват с удостоверение за липса на задължения или наличието на такива. За това поема отговорност Националната агенция за приходите, както и Агенция „Митници” и съответната община.

Отпада и изискването фирмите да подават информация, че нямат никакви извършени нарушения по Закона за акцизите и данъчните складове.

Когато операторите на ваучери за храна подават документи за да им бъде разрешено да упражняват съответната дейност, не е необходимо да подават информация за това, че не са осъждани за извършване на престъпление от общ характер.

Цялата тази информация ще се набавя по друг канален ред, а именно по служебен път. Тя, разбира се, ще бъде достъпна както за членовете на контролните органи, така и за тези на управителните.

Всички търговци на тютюневи изделия няма да прилагат изискваната документа декларация, гласяща, че не са в производство по несъстоятелност или ликвидация. Когато Митническите органи имат необходимост от цялата тази информация, то те ще си я набавят сами. Начинът за това е като я извличат от Търговския регистър.

В случай, че някой от търговците не фигурират в Търговския регистър, то те ще бъдат длъжни да декларират тези обстоятелства.

Освен всичко останало, отпада още едно задължение, обхващащо пряко търговците на тютюневи изделия. Те няма да подават декларация, че са извършвали разпространение и съхранение на тютюневи изделия, без да имат разрешение, отнасящо се за последните 24 месеца. Преди въвеждане на тази промяна, самата декларация е била насочена към митническите органи.

Отпадат декларации и отчети за фирми, които не упражняват дейност

Наред с всичко останало, новите промени се оказват сравнително благосклонни и към всички онези юридически лица, които през цялата година не са упражнявали дейност и се освобождават от подаване на годишен финансов отчет в Търговския регистър. Да не са упражнявали дейност означава да не са отчели приходи и разходи и да не са придобили активи. С промените отпада задължението да подават годишна данъчна декларация в НАП. Това е залегнало в промените в Закона за корпоративното подоходно облагане. Макар че финансовите отчети за фирмите без дейност няма да подлежат на вписване в Търговския регистър, дружествата ща трябва да заявяват в Търговския регистър това обстоятелство. Единствено Едноличните търговци, които не подлежат на финансов одит, както и досега няма да са длъжни да обявяват нищо в Търговския регистър.

Самият проект има за цел всяко едно лице, когато за пръв път заявява вписване пред Агенцията по вписванията, то да има право доброволно да се регистрира по ЗДДС. Именно тогава самата регистрация не ще преминава през всичките онези множество стъпки, а ще се провежда по облекчена процедура.

Другата важна подробност, която не бихме могли да прескочим току-така е, че отпада изискването за съставяне на опис за наличните активи при регистрация по Закона за данък добавена стойност.

С цел да бъдем максимално конкретни и разбираеми, то ние ще направим обобщение върху това, което новите промени водят след себе си. Вярваме, че по този начин потребителят ще има възможността да се ориентира по-лесно в самата обстановка. В противен случай ще се наложи да се възползва от компетентното мнение на лице, практикуващо в тази област. Ето какви са последствията от приетите промени:

  • Лицата, които не са данъчно задължени, не са длъжни да подават данъчни декларации, както и годишен отчет. Те не трябва да са осъществявали никаква дейност по смисъла на Закона за счетоводство.
  • Предприятията, които не са отчели каквато и да било дейност, нямат задължение да публикуват годишните финансови отчети, но трябва да заявяват това обстоятелство в Търговския регистър. Това е едно от новите изменения в чл.38, ал.9 на Закона за счетоводството.
  • От 01.01.2018 г. не трябва да се подава регистрационен опис на наличните активи при регистрация по ЗДДС.
  • Едноличните търговци, които не подлежат на финансов одит, както и досега не са длъжни да подават годишни финансови отчети.

Всички тези промени са актуални и влизат в сила от посочените дати. Ако имате фирма, която не упражнява дейност, то със сигурност ще почувствате значителна доза удовлетворение, по отношение на данъчните декларации и годишни отчети. Потърсете услугите на специалист в тази сфера, който може да ви консултира допълнително, така че най-сложният казус да остане в миналото. Не забравяйте, че „Контабил” ЕООД гр. Русе е перфектното решение за всеки разумен и съвременен гражданин, който държи на това да бъде максимално и подробно информиран за случващото се в областта на данъците и счетоводството.

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах