Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Фирма - понятие, произход и видове юридически лица

15.11.2016

Фирма - понятие, произход и видове юридически лица

Какво е фирма, как да си я направим. Процедури и изисквания към образците и участниците. Какви данъци се очаква да заплащаме?

Фирма

Понятието фирма се появи с Указ № 56 за стопанската дейност от 13 януари 1989 г.

В Указ 56 се казваше:

Основна форма за осъществяване на стопанска дейност е фирмата.

Фирмата е имуществено, социално и организационно обособен участник в стопанската дейност с отделно наименование и работи на стопанска сметка. Фирмата е юридическо лице освен едноличните и колективните фирми на гражданите.

Фирмите могат да бъдат: държавни, общински, кооперативни, на обществени организации, дружествени и фирми на граждани.

Според Указа регистрацията на фирмите се извършва в съда:

Съдът регистрира фирмата въз основа на учредителен акт. В регистъра се вписват: наименованието, седалището, предметът на дейност,  уставният фонд, поделенията,  органите и лицата, които представляват фирмата,   както и настъпилите промени, и се прилагат образци от подписите на лицата, които я представляват.

Акционерна е фирмата, чийто уставен фонд е разпределен в акции.

Фирмата с ограничена отговорност има уставен фонд, в който съдружниците имат дялове. Отговорността на съдружниците за задължения на фирмата е ограничена до дяловите вноски, които са направили или са длъжни да направят в уставния фонд.

Фирма с неограничена отговорност е тази, в която един или няколко съдружници са неограничено отговорни за задълженията на фирмата, а останалите са отговорни до размера на уговорените вноски.

Гражданите могат да образуват еднолични и колективни дружествени фирми.

Така например тогава Едноличният търговец (ЕТ) се наричаше Еднолична Фирма (ЕФ).

Думата „фирма“ се използваше официално в смисъл на икономическа единица, която извършва дейност с цел печалба. И досега в разговорния език се използва в този смисъл, например: „частна фирма“, „имам фирма“, „търся фирма“, „работя във фирма“, „регистрирам фирма“, „отварям фирма“, „БУЛСТАТА на фирмата“, „актуално състояние на фирмата“, „фирмена сметка“ и т.н.

Официално, според Търговския закон: „Фирма е  наименованието, под което търговецът упражнява занятието си и се подписва.“, т.е. фирмата е наименованието на търговеца, но в разговорния език думата фирма се използва в смисъл на „търговец“.

Според Търговския закон „Търговец по смисъла на този закон е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва някоя от следните сделки: ...“, т.е. търговец е всяко лице, което извършва икономическа дейност, макар че думата „търговец“ създава объркване с търговия, т.е. покупко-продажба, която е само един от видовете търговски сделки.

До края на 2007 г. регистрацията на фирмите се извършваше в съда, а след 01.01.2008 г. със създаването на търговския регистър фирмите се регистрират в него.

От обхвата на Търговсия закон са изключени кооперациите (по Закона за кооперациите) и лицата, регистрирани в Регистър БУЛСТАТ (физически лица и  юридически лица с нестопанска цел).

В Закона за счетоводството вместо понятията „фирма“ и „търговец“ се използва понятието „предприятие“ със следното определение:

„За целите на този закон предприятия са:фирма русе

1. търговците по смисъла на Търговския закон;

2. местните юридически лица, които не са търговци;

3. бюджетните предприятия;

4. неперсонифицираните дружества;

5. осигурителните каси по чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване;

6. търговските представителства;

7. чуждестранните юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България чрез място на стопанска дейност ...“.

В разговорния език се използват думите „фирмаджия“ и „бизнесмен“ и по-рядко „предприемач“.

На английски език съществува думата firm със значение „фирма“, макар че по-често използваната дума е company.

Думата „фирма“ съществува и на руски език, например „Производственно-коммерческая фирма“.

Думата firma се използва на немски, чешки, словашки и румънски език със значение “фирма“, а на италиански език firma означава „подпис“.

Коментирай

Ако желаете да се свържем с вас, моля попълнете данните за контакт по-долу. Попълването е по избор. Данните за контакт няма да бъдат публикувани в сайта.

Все още няма коментари за тази новина. Напишете първия коментар

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах