Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Дружество с Ограничена Отговорност

15.10.2013

Дружество с Ограничена Отговорност

Дружеството с ограничена отговорност - основна информация. Дружествен договор, минимален капитал, права на съдружниците, общо събрание и предимства.

Дружеството с ограничена отговорност е най-популярната правна форма, под която може да се извършва икономическа дейност и в повечето случаи е най-подходящата форма.

Наименованието на дружеството съдържа означението ООД (а не ДОО за да не се обърква с Държавното Обществено Осигуряване), а при едноличен собственик на капитала – ЕООД.

Едно лице може да бъде едноличен собственик на капитала на повече от едно дружество с ограничена отговорност.

Съдружници могат да бъдат едно или повече физически или юридически лица. Съдружник може да бъде и чуждестранно физическо или юридическо лице.

Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Отговорността на съдружниците е ограничена и се изразява в това, че могат да загубят средствата, които са вложили в дружеството под формата на дялова вноска.

Съдружниците сключват дружествен договор, а в случай на едноличен собственик се съставя учредителен акт.

Дружественият договор съдържа:

 • фирмата, седалището и адреса на управление на дружеството;
 • предмета на дейност и срока на дружеството;
 • името, съответно фирмата на съдружниците;
 • размера на капитала и размера на дяловете на съдружниците;
 • начина на управление и представителство.

Минималнят капитал на дружеството с ограничена отговорност  може да бъде само 2 лв.  Дяловете на съдружниците не могат да бъдат по-малки от 1 лев, а стойността на всеки дял трябва да бъде кратна на 1.

Дружеството с ограничена отговорност се вписва в Търговския регистър.

Съдружникът има следните права:

 • да участва в управлението на дружеството;
 • да участва в разпределението на печалбата като получава дивидент съразмерно на дела му в капитала;
 • право на ликвидационен дял, съобразно дела му в капитала.

Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

Органите на управление на дружеството са общо събрание и  управител или управители.

Общото събрание:

 • изменя и допълва дружествения договор;
 • приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
 • приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
 • взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
 • избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
 • взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
 • взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.

Всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание, колкото е неговият дял в капитала.

Управител може да бъде само физическо лице. Управителят може да не е съдружник. Управителят може да не е български гражданин.

Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на общото събрание. При няколко управители всеки един от тях може да действува самостоятелно, освен ако дружественият договор предвижда друго.

В търговския регистър се вписва името на управителя, който представя нотариално заверено съгласие с образец на подписа.

Предимствата на дружеството с ограничена отговорност, на които се дължи неговата популярност са:

 • Ограничената отговорност на съдружниците;
 • Възможността да се учреди само от едно лице;
 • Възможността съдружниците да имат различни дялове;
 • Малкият минимален размер на капитала;
 • Възможността да се избере управител, който не е съдружник и така да се раздели собствеността от управлението;
 •  Леснотата, с която се регистрира.

Прочети повече за правата на съдружниците в ООД.

 

Дружество с Ограничена Отговорност

Коментирай

Ако желаете да се свържем с вас, моля попълнете данните за контакт по-долу. Попълването е по избор. Данните за контакт няма да бъдат публикувани в сайта.

Все още няма коментари за тази новина. Напишете първия коментар

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах